Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / “Доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консумативи по 2 обособени позиции: Обособена позиция №1 - Инвазивна кардиология и Обособена позиция №2 – Eлектрокардиостимулатори”

Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19

Контрагент: Маримпекс-7 ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 1046439.17 лв.

Пояснение:48222016111503_Marimpex.rar
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-02-28 09:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-02-28 09:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-02-28 09:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-02-28 09:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-02-28 09:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-02-28 09:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-02-28 09:20:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-02-28 09:20:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-02-28 09:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-02-28 09:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-02-28 09:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-02-28 09:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-02-28 09:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-02-28 09:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-03-28 11:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-03-28 11:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-03-28 11:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-03-28 11:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-03-28 11:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-03-28 11:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-03-28 11:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-03-28 11:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-03-28 11:40:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-03-28 11:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-03-28 11:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-03-28 11:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-03-28 11:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-03-28 11:55:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-03-28 11:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:40:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:40:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:55:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:55:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-04-27 08:55:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-08-15 15:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:40:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:40:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 15:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 16:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 16:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 16:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 16:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-08-15 16:07:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-29 16:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-08-15 16:09:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-31 16:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-31 16:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-31 16:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-31 16:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-31 16:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-31 16:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-05-31 16:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-25 10:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-25 10:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 12:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 12:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 12:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 12:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 12:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 12:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 13:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 13:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 13:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 14:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 14:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 14:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 14:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-06-28 14:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-30 08:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-25 09:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-25 09:20:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-07-25 09:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-08-28 12:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-08-28 12:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-08-28 12:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-08-28 12:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-08-28 12:55:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-08-28 12:55:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-09-27 08:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-09-27 10:20:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-09-27 10:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-09-27 10:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-09-27 10:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-09-27 11:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-09-27 11:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-10-31 13:40:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-10-31 13:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-10-31 13:55:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-10-31 13:55:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-10-31 14:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-10-31 14:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-12-27 10:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-12-27 10:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-12-27 10:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-12-27 11:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-12-27 12:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-12-27 12:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-12-27 12:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-12-27 12:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-12-27 12:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-12-27 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-12-27 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-12-27 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-12-27 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-12-27 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-12-27 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2018-12-27 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-01-29 16:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-01-29 16:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-01-29 16:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-01-29 16:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-01-29 16:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-01-29 16:40:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-01-29 16:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-02-26 15:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-02-26 15:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-02-26 15:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-02-26 15:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-02-26 15:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-02-26 15:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-02-26 15:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-02-26 15:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-02-26 15:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-26 12:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-26 12:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-26 13:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-26 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-26 13:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-26 13:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-26 13:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-26 13:20:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:20:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-04-16 16:20:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:20:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:20:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:20:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:40:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:40:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:40:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 13 От: 2016-02-19 2019-03-28 16:50:00

<-- Обратно към поръчката