Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / “Доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консумативи по 2 обособени позиции: Обособена позиция №1 - Инвазивна кардиология и Обособена позиция №2 – Eлектрокардиостимулатори”

Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26

Контрагент: Вега Медикал ЕООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 1070215.83 лв.

Пояснение:01232016111603_OP_18_VEGA.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-11-17 08:24:10
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-11-06 14:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-11-27 16:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-11-27 16:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-11-27 16:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-11-27 16:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-11-27 16:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-11-27 16:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-11-27 16:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-11-27 16:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-11-27 16:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-12-11 11:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-12-11 11:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-12-11 11:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-12-11 11:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-12-28 11:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-12-28 11:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-12-28 11:55:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-12-28 11:55:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2017-12-28 12:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-01-23 13:55:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-01-23 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-01-23 13:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-01-23 13:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-01-23 09:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-01-23 09:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-01-23 09:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-01-23 09:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-02-01 10:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-02-01 10:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-02-01 10:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-02-19 13:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-02-19 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-02-19 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-02-19 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-02-19 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-02-19 13:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-02-19 13:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-02-19 13:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-02-19 13:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-02-19 13:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-03-19 08:55:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-03-19 08:55:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-03-19 08:55:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-03-19 08:55:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-03-19 09:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-03-19 09:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-03-19 09:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-04-10 14:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-04-10 14:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-04-10 14:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-04-30 09:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-04-30 09:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-04-30 09:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-04-30 09:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-04-30 09:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-04-30 09:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-04-30 09:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-04-30 09:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-05-14 10:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-05-14 10:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-05-14 10:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-05-14 10:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-05-14 10:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-05-14 10:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-05-14 10:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-06-04 09:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-06-04 09:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-06-04 09:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-06-18 10:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-06-18 10:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-06-18 10:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-06-18 10:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-07-09 11:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-07-09 11:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-07-09 11:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-07-09 11:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-07-09 11:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-07-09 11:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-07-09 11:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-07-09 11:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-07-09 11:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-07-09 11:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-08-22 10:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-08-22 10:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-08-22 10:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-08-22 10:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-08-22 10:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-08-22 10:20:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-08-22 10:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-08-22 10:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 14:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 14:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 14:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 14:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 14:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2019-01-08 14:39:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 14:40:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 14:40:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 14:40:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2019-01-08 14:43:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2019-01-08 14:44:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 14:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 14:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 14:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 14:45:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 14:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 14:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 14:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 14:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 14:50:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:10:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:15:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:20:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:20:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:20:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:20:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:25:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:30:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:35:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2018-12-07 15:40:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2019-01-29 16:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2019-01-29 16:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2019-01-29 16:05:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2019-03-26 12:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2019-03-26 12:00:00
Плащане по Договор №: ОП - 18 От: 2016-02-26 2019-03-26 12:00:00

<-- Обратно към поръчката