Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Доставка на газове за медицински нужди” в УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17

Контрагент: "СОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Продължителност на договора: 12

Сума на договора: 186840.00 лв.

Пояснение:


29422015181202_Dogovor_SOL.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:02:20
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:02:58
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:03:34
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:04:38
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:05:12
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:05:46
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:06:12
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:06:40
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:07:50
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:08:20
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:08:58
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:09:25
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:09:56
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:10:26
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:10:58
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:11:25
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:12:01
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:12:29
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:13:02
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:16:33
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:17:07
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:17:43
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:18:13
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:18:40
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:19:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-02-25 10:19:50
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:02:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:04:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:07:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:08:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:09:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:10:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:12:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:13:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:14:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:14:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:16:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:17:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:18:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:19:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:20:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:22:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:24:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:25:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:26:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:27:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:28:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:29:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:31:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:32:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:33:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:34:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:35:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:35:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:36:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:37:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:37:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:38:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:39:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:40:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-03-14 14:40:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 11:00:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 11:02:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 11:04:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 11:51:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 11:52:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 11:53:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:19:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:20:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:21:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:22:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:29:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:30:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:31:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:32:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:33:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:34:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:50:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:51:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:52:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:52:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:54:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:54:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:56:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:56:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:59:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 13:59:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 14:01:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 14:07:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 14:08:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 14:10:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 14:12:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 14:13:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 14:16:30
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 14:18:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-04-20 14:21:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:31:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:32:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:32:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:33:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:33:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:34:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:34:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:35:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:35:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:36:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:37:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:38:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:38:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:42:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:43:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:43:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:44:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:45:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:46:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:46:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:47:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:47:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:48:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:48:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:49:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:50:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:51:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:56:10
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:52:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:52:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-05-25 14:53:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 10:59:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:00:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:01:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:02:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:03:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:03:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:04:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:05:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:05:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:06:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:06:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:13:36
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:08:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:09:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:10:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:11:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:11:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:12:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:13:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:13:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:14:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:15:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:16:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:16:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:17:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:18:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:19:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:20:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:20:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:21:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:21:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:22:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-06-22 11:23:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:26:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:27:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:28:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:29:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:30:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:31:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:32:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:32:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:34:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:34:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:35:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:36:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:36:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:37:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:38:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:39:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:39:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:40:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:41:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:42:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:42:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:43:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:44:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:45:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:46:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:46:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:47:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:48:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:49:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:50:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:50:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-07-04 10:52:00
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-08-05 11:05:41
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-08-05 11:07:08
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-08-05 11:07:46
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-08-05 11:08:44
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-08-05 11:09:39
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-08-05 11:10:24
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-08-05 11:11:13
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-08-05 11:11:48
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-08-05 11:12:33
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-08-05 11:13:01
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-08-05 11:14:16
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-08-05 11:14:50
Плащане по Договор №: Д-ОП-5 От: 2015-02-17 2016-08-05 11:18:12

<-- Обратно към поръчката