Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Преустройство и смяна на предназначение на помещения за монтаж на циклотронен комплекс” в УМБАЛ ”Александровска” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-01 15:25:00
№ 20141201zgNi2060519

Описание:

Предмет на обществената поръчка е реализирането на одобрен инвестиционен проект с издадено от Главния архитект на София Разрешение за строеж No 126/19.08.2014 г. Проектът предвижда преустройство на отредените 280 кв.м. /бивш кухненски блок и аптечен склад/ на кота 0,00 и в сутерена на  съществуваща монолитна двуетажна сграда, строена в началото на ХХ век. Сградата е с носещи тухлени стени и стоманобетонови подови конструкции, върху ивични основи от бутобетон. Целта на преустройството е обособяване на нов Циклотронен комплекс /”ABT BIOMARKER GENERATOR”/,  който ще  произвежда радионуклид  Флор-18-FDG за нуждите на Позитронно-емисионен томограф РЕТ/СТ, който е в непосредствено съседство, в „Клиника по нуклеарна медицина”. Бъдещият Циклотронен комплекс граничи с: алея пред североизточната фасада на сградата, коридор „Болнично хранене и диетика”, складово помещение на Аптечен блок, процедурна зала на РЕТ-апаратура, командно помещение на Център по позитронна емисионна томография. Отгоре: помещения на Аптечен блок, отдолу: технически помещения в сутерена.


Документи
06022014011512_Re6enie Remont.fed
06202014011512_Obiavl Remont.fed
07302014011512_Sadarjanie.doc
07402014011512_Pr1 predmet.doc
08052014011512_Pr 2 Obr oferta.doc
09462014011512_Pr 3 Obr techn pred.doc
10032014011512_Pr 4 Obr na pred cena.doc
11372014011512_Pr 4.1-6.xls
12292014011512_Pr 5 Meтодика за оценки.doc
13042014011512_Pr 6 Dogovor proekt.doc
14082014011512_Deklaracii obr.doc
14292014011512_Investizionen proekt.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2014-12-02 13:20:00
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2015-01-14 14:40:00
Уведомление на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-01-21 14:15:00
Съобщение към уведомление на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-01-21 14:20:00
Решение за избор на изпълнител 2015-01-30 10:35:00
Протокол по чл.72, ал.1 2015-01-30 10:30:00
Информация за изпълнението на договор 2017-05-15 16:50:00
Договор № ОП-8 От дата: 2015-02-25 2015-02-25 14:35:00
Плащане по договор №: ОП-8 От дата: 2015-02-25 2015-06-10 08:50:47
Плащане по договор №: ОП-8 От дата: 2015-02-25 2015-08-06 15:23:39
Плащане по договор №: ОП-8 От дата: 2015-02-25 2015-09-04 15:58:24
Плащане по договор №: ОП-8 От дата: 2015-02-25 2016-01-22 15:38:00
Плащане по договор №: ОП-8 От дата: 2015-02-25 2016-09-26 11:29:40
Плащане по договор №: ОП-8 От дата: 2015-02-25 2017-02-26 11:00:00
Плащане по договор №: ОП-8 От дата: 2015-02-25 2017-04-07 11:04:00
Плащане по договор №: ОП-8 От дата: 2015-02-25 2017-05-05 09:45:00
Плащане по договор №: ОП-8 От дата: 2015-02-25 2017-05-29 09:28:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Преустройство и смяна на предназначение на помещения за монтаж на циклотронен комплекс” в УМБАЛ ”Александровска” ЕАД 2015-02-25 14:43:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Преустройство и смяна на предназначение на помещения за монтаж на циклотронен комплекс” в УМБАЛ ”Александровска” ЕАД 2015-02-27 14:04:40

<-- Обратно към поръчки