Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на препарати за дезинфекция, дератизация и дезинсeкция” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-04 15:32:55
№ 20141204vMZa2081293

Описание:

Доставки на препарати за дезинфекция, дератизация и дезинсeкция по периодични заявки/ месечни или двумесечни/ на възложителя за срока на договора.Количествата и видовете препарати са подробно описани в Приложение № 1 - Предмет на поръчката.Количествата са ориентировъчни и зависят от обема на дейност на възложителя.


Документи
51212014041512_SADARGANIE.doc
51302014041512_re6enie 2014.fed
51392014041512_Obiavl Dezinfek.fed
51522014041512_Pr 1 Predmet.doc
52002014041512_Pr 2 Obr oferta dez.doc
52092014041512_Pr 3 Tehn pred.doc
52162014041512_Pr 4 Predl zena.doc
52252014041512_Pr 5 Dogov proect dez.doc
52322014041512_Zapoved 106 propuski.doc
52422014041512_Deklaracii obr.doc
52482014041512_Programa.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2015-01-15 14:10:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-01-28 15:55:00
Протокол по чл.72, ал.1 2015-02-06 10:25:00
Решение за избор на изпълнител 2015-02-06 10:30:00
информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2016-05-27 10:55:00
информация за изпълнен договор 2016-04-06 15:25:00
Информация за изпълнение на договор 2017-11-13 16:45:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-04-17 16:30:00
Договор № ОП-13 От дата: 2015-03-11 2015-03-30 09:05:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2017-07-14 11:20:12
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2017-07-14 11:21:30
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2017-10-16 16:06:14
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2017-10-16 16:07:41
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2017-12-01 08:30:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2017-12-01 08:30:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2017-12-01 08:30:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2017-12-01 08:30:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2017-12-01 08:30:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2018-01-31 12:25:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2018-01-31 12:25:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2018-01-31 12:45:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2018-01-31 12:45:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2018-01-31 12:50:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2018-01-31 12:55:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2018-01-31 12:55:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2018-02-28 15:05:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2018-02-28 15:05:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2018-02-28 15:05:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2018-02-28 15:10:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2018-02-28 15:05:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2018-02-28 15:10:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2018-02-28 15:35:00
Плащане по договор №: ОП-13 От дата: 2015-03-11 2018-03-28 11:30:00
Договор № ОП-14 От дата: 2015-03-11 2015-03-30 09:10:00
Плащане по договор №: ОП-14 От дата: 2015-03-11 2016-09-26 09:33:02
Плащане по договор №: ОП-14 От дата: 2015-03-11 2016-09-26 09:34:09
Плащане по договор №: ОП-14 От дата: 2015-03-11 2017-03-23 10:00:12
Плащане по договор №: ОП-14 От дата: 2015-03-11 2017-03-23 10:00:54
Плащане по договор №: ОП-14 От дата: 2015-03-11 2017-03-23 10:01:30
Плащане по договор №: ОП-14 От дата: 2015-03-11 2017-03-23 10:02:08
Плащане по договор №: ОП-14 От дата: 2015-03-11 2017-10-16 16:11:04
Плащане по договор №: ОП-14 От дата: 2015-03-11 2017-10-16 16:11:41
Плащане по договор №: ОП-14 От дата: 2015-03-11 2017-10-16 16:13:22
Плащане по договор №: ОП-14 От дата: 2015-03-11 2017-10-16 16:13:57
Плащане по договор №: ОП-14 От дата: 2015-03-11 2017-10-16 16:14:29
Плащане по договор №: ОП-14 От дата: 2015-03-11 2017-10-16 16:15:21
Плащане по договор №: ОП-14 От дата: 2015-03-11 2017-10-16 16:15:57
Плащане по договор №: ОП-14 От дата: 2015-03-11 2017-10-16 16:16:36
Плащане по договор №: ОП-14 От дата: 2015-03-11 2017-10-31 08:20:00
Плащане по договор №: ОП-14 От дата: 2015-03-11 2017-10-31 08:20:00
Договор № ОП-15 От дата: 2015-03-11 2015-03-30 09:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-15 2016-06-24 11:07:00
Договор № ОП-16 От дата: 2015-03-11 2015-03-30 09:10:00
Плащане по договор №: ОП-16 От дата: 2015-03-11 2015-06-15 09:15:01
Плащане по договор №: ОП-16 От дата: 2015-03-11 2015-07-01 15:15:01
Плащане по договор №: ОП-16 От дата: 2015-03-11 2015-07-01 15:15:38
Плащане по договор №: ОП-16 От дата: 2015-03-11 2015-08-06 15:06:38
Плащане по договор №: ОП-16 От дата: 2015-03-11 2015-09-04 15:49:38
Плащане по договор №: ОП-16 От дата: 2015-03-11 2015-09-04 15:50:25
Плащане по договор №: ОП-16 От дата: 2015-03-11 2015-10-13 15:23:21
Плащане по договор №: ОП-16 От дата: 2015-03-11 2015-10-13 15:24:02
Плащане по договор №: ОП-16 От дата: 2015-03-11 2015-11-16 15:37:00
Плащане по договор №: ОП-16 От дата: 2015-03-11 2015-12-10 15:48:00
Плащане по договор №: ОП-16 От дата: 2015-03-11 2016-01-22 15:25:00
Плащане по договор №: ОП-16 От дата: 2015-03-11 2016-01-22 15:26:00
Плащане по договор №: ОП-16 От дата: 2015-03-11 2016-03-16 11:12:00
Плащане по договор №: ОП-16 От дата: 2015-03-11 2016-03-16 11:13:00
Плащане по договор №: ОП-16 От дата: 2015-03-11 2016-04-19 11:49:00
Плащане по договор №: ОП-16 От дата: 2015-03-11 2016-05-25 15:20:00
Плащане по договор №: ОП-16 От дата: 2015-03-11 2016-05-25 15:21:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП-16 2016-06-24 11:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на препарати за дезинфекция, дератизация и дезинсeкция” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-03-13 08:24:39
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на препарати за дезинфекция, дератизация и дезинсeкция” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-03-13 08:25:17
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на препарати за дезинфекция, дератизация и дезинсeкция” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-03-17 11:41:47
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на препарати за дезинфекция, дератизация и дезинсeкция” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-03-17 11:42:28
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на препарати за дезинфекция, дератизация и дезинсeкция” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-03-17 11:43:36

<-- Обратно към поръчки