Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-08 16:00:00
№ 20141208TdCk2116034

Описание:

Предметът на поръчката включва ежедневни доставки на готова болнична храна по различни диети, съгласно Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно – профилактичните заведения, изд. 1984г.на МЗ- 1-ви вариант по предварителни заявки от Възложителя за пациентите и готова храна за персонала съгласно Наредба 11 от 22.11.2005 г., за нуждите на УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД, с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД. Доставките ще се извършват ежедневно по точно определен график. Приготвената храна следва да отговаря на изискванията за количество, качество и калорийна стойност за рационално и диетично хранене в съответствие с утвърдените диети и рецептурници за болничното хранене.

            Приготвянето и доставките на храната се договарят и извършват на база на прогнозните годишни количества и видове диети по техническoто задание. Посочените количества по техническото задание са ориентировъчни и не пораждат задължение за УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД да ги заяви и закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти, брой персонал отговарящ на условията на Наредба 11 от 22.11.2005г. на МТСП и МЗ и финансовата обезпеченост за изпълнението на поръчката.


Документи
31572014081512_Re6enie Hrana 2014.fed
32032014081512_obiavlenie hrana.fed
32122014081512_Dokumentazia Hrana.doc
03102014081612_Pril 1 A B C.xls

ПубликацияДата
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2015-01-19 16:15:00
Протокол 2 2015-01-27 14:40:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-01-27 14:45:00
Решение за избор на изпълнител 2015-02-03 15:15:00
Протокол по чл.72, ал.1 2015-02-03 15:10:00
информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2016-08-16 11:10:00
Договор № ОП-9 От дата: 2015-02-26 2015-03-06 08:30:00
Плащане по договор №: ОП-9 От дата: 2015-02-26 2015-06-10 08:57:50
Плащане по договор №: ОП-9 От дата: 2015-02-26 2015-07-01 15:05:22
Плащане по договор №: ОП-9 От дата: 2015-02-26 2015-08-06 15:35:59
Плащане по договор №: ОП-9 От дата: 2015-02-26 2015-09-04 15:53:05
Плащане по договор №: ОП-9 От дата: 2015-02-26 2015-11-16 15:27:00
Плащане по договор №: ОП-9 От дата: 2015-02-26 2015-12-10 15:50:00
Плащане по договор №: ОП-9 От дата: 2015-02-26 2016-01-22 15:28:00
Плащане по договор №: ОП-9 От дата: 2015-02-26 2016-02-25 09:41:34
Плащане по договор №: ОП-9 От дата: 2015-02-26 2016-03-16 11:48:00
Плащане по договор №: ОП-9 От дата: 2015-02-26 2016-04-19 12:57:00
Плащане по договор №: ОП-9 От дата: 2015-02-26 2016-04-21 15:16:00
Плащане по договор №: ОП-9 От дата: 2015-02-26 2016-05-25 15:11:00
Плащане по договор №: ОП-9 От дата: 2015-02-26 2016-06-21 14:40:00
Плащане по договор №: ОП-9 От дата: 2015-02-26 2016-07-04 11:52:00
Плащане по договор №: ОП-9 От дата: 2015-02-26 2016-08-04 13:52:56
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-02-20 09:48:22
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-02-27 10:48:59
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-03-04 14:52:34

<-- Обратно към поръчки