Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Дезинфекция, изпиране и гладене на болнично бельо" за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-09 14:40:00
№ 20141209WCrn2122546

Описание:

Извършване на ежедневни услуги по изпиране, химиотермодезинфекция с препарати на ензимна и кислородна основа; отстраняване на трайно фиксирани замърсявания от биологичен и небиологичен произход; термодезинфекция на немедицинско облекло; гладене на изпрано болнично бельо и служебно облекло на служителите в болницата; извършване на услуга "изкърпване", сортиране по клиники/отделения и опаковане в полиетиленови пликове по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане,с транспорт на изпълнителя от и до болницата. Предаването и приемането на прането става по схема, посочена от възложителя в документацията за участие.


Документи
43042014091412_SADARGANIE.doc
43112014091412_rechenie Prane2015.fed
43172014091412_Obiavl Prane2015.fed
43242014091412_Pr 1 Predmet.doc
43342014091412_Pr 2 Obraz oferta.doc
43392014091412_Pr 3 Obr tehn predl.doc
43462014091412_Pr 4 Obraz predl tzena.doc
43532014091412_Pr 5 Dog proect.doc
44012014091412_Zapoved 106 propuski.doc
44092014091412_Deklaracii obr.doc

ПубликацияДата
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2015-02-13 13:05:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-02-13 14:45:00
ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.72, АЛ.1 2015-03-06 11:15:00
РЕШЕНИЕ по чл. 73, ал.1 ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2015-03-06 11:20:00
Информация за изпълнението на договор 2017-03-24 17:10:00
Договор № № Д - ОП - 17 От дата: 2015-03-12 2015-03-12 17:00:00
Плащане по договор №: № Д - ОП - 17 От дата: 2015-03-12 2015-09-18 14:51:01
Плащане по договор №: № Д - ОП - 17 От дата: 2015-03-12 2015-09-18 14:52:17
Плащане по договор №: № Д - ОП - 17 От дата: 2015-03-12 2015-09-18 14:52:57
Плащане по договор №: № Д - ОП - 17 От дата: 2015-03-12 2015-09-18 14:53:33
Плащане по договор №: № Д - ОП - 17 От дата: 2015-03-12 2015-11-16 15:42:00
Плащане по договор №: № Д - ОП - 17 От дата: 2015-03-12 2015-11-16 15:43:00
Плащане по договор №: № Д - ОП - 17 От дата: 2015-03-12 2015-12-10 15:35:00
Плащане по договор №: № Д - ОП - 17 От дата: 2015-03-12 2016-01-22 15:11:00
Плащане по договор №: № Д - ОП - 17 От дата: 2015-03-12 2016-06-23 09:00:00
Плащане по договор №: № Д - ОП - 17 От дата: 2015-03-12 2016-07-07 10:11:00
Плащане по договор №: № Д - ОП - 17 От дата: 2015-03-12 2016-08-10 09:35:40
Плащане по договор №: № Д - ОП - 17 От дата: 2015-03-12 2017-01-10 12:35:14
Плащане по договор №: № Д - ОП - 17 От дата: 2015-03-12 2017-03-06 14:02:44
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:№ Д - ОП - 17 2017-02-16 14:19:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Дезинфекция, изпиране и гладене на болнично бельо" за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-03-17 11:13:43

<-- Обратно към поръчки