Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-11 15:10:00
№ 20141211OyYk2131679

Описание:

Поръчката включва абонаментна поддръжка, профилактика, доставка и подмяна на резервни части, модули и компоненти при необходимост от извършване на ремонт на медицинската апаратура, разделена в три обособени позиции: Обособена позиция 1 - извършване на услугата при условие на месечна абонаментна поддръжка със заплащане на месечна абонаментна такса за абонамент;  Обособена позиция 2 - извършване на услугата при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за лабораторна апаратура; Обособена позиция 3 - извършване на услугата при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за друга медицинска апаратура - диализна,ендоскопска,апаратура за изследване и диагностика, образна диагностика, операционна, офталмологична, реанимационна,стерилизационна и др. ).Цената на вложените  резервни части, модули, компоненти се заплаща извън посочените такси.


Документи
11122014111512_SADARGANIE.doc
11202014111512_Reshenie.fed
11252014111512_Obqvlenie_AB_Aparatura.fed
11332014111512_Pril 1 Predmet 2015.xls
11392014111512_Pril 2 - Obr oferta aparat.doc
11462014111512_Pril 3 - Obr.tehn predl.doc
11532014111512_Pril 4 - Obr. na predl cena.doc
12002014111512_Pril 5 - Dogovor proekt 5.1 abon.doc
12082014111512_Pril 5 - Dogovor proekt 5.2_3 abon.doc
12182014111512_Zapoved 106 propuski.doc
12252014111512_Deklaracii obr.doc
12312014111512_Programa.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2015-03-04 11:15:00
Уведомление на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-04-30 13:00:00
Уведомление за провеждане на публичен жребий 2015-05-18 15:00:00
Прекратяване 2015-05-29 15:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:35:55
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:36:30
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:37:02
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:39:29
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:40:03
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:40:39
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:41:05
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:42:02
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:42:30
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:43:03
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:44:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:44:36
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:45:05
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:45:37
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:47:52
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:49:48
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:50:23
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:50:52
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:51:20
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Абонаментно сервизно обслужване, ремонти и доставка на резервни части, модули и компоненти при необходимост за медицинска апаратура" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-01 14:51:43

<-- Обратно към поръчки