Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеална диализа” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-15 15:25:00
№ 20141215ekMB2144621

Описание:

Поръчката включва доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеална диализа съгласно посочените в "Предмет на поръчката и техническа спецификация" (Приложение № 1 от конкурсната документация) видове и количества след периодични заявки от страна на възложителя, според нуждите, за срок от 12 /дванадесет/ месеца.


Документи
18092014151512_Sadarganie.doc
18152014151512_Re6enie Perit dializa 2015.fed
18232014151512_Obiavl Perit dial EC`15.fed
19212014151512_Predmet2015.xls
19372014151512_Pr 2 Obr oferta perit.doc
19462014151512_Pr 3 Obr tehn predl.doc
20322014151512_Pr 4 Obraz predl cena.doc
20382014151512_Pr 5.1 Dogovor proect.doc
20432014151512_Pr 5.2 Dogovor proect.doc
20512014151512_Zapoved 106 propuski.doc
25452014151512_Programa.rar
26052014151512_Deklaracii obr.doc

ПубликацияДата
Протокол чл.68 ал7. ЗОП 2015-01-29 16:25:00
Съобщение на основание чл,69А, ал.3 от ЗОП 2015-02-16 16:10:00
Протокол по чл.72. ал.1 от ЗОП 2015-02-26 15:50:00
Решение по чл.73 ал.1 от ЗОП 2015-02-26 15:55:00
Информация за изпълнението на договор 2017-01-20 14:40:00
Информация за изпълнението на договор 2017-02-16 16:30:00
Договор № ОП - 18 От дата: 2015-03-25 2015-04-03 16:10:00
Плащане по договор №: ОП - 18 От дата: 2015-03-25 2016-03-14 13:53:00
Плащане по договор №: ОП - 18 От дата: 2015-03-25 2016-04-19 11:52:00
Плащане по договор №: ОП - 18 От дата: 2015-03-25 2016-05-25 15:05:00
Плащане по договор №: ОП - 18 От дата: 2015-03-25 2016-05-25 15:06:00
Плащане по договор №: ОП - 18 От дата: 2015-03-25 2016-05-25 15:09:00
Плащане по договор №: ОП - 18 От дата: 2015-03-25 2016-06-22 10:41:00
Плащане по договор №: ОП - 18 От дата: 2015-03-25 2016-08-04 10:35:00
Плащане по договор №: ОП - 18 От дата: 2015-03-25 2016-08-04 10:36:00
Плащане по договор №: ОП - 18 От дата: 2015-03-25 2016-09-13 09:00:47
Плащане по договор №: ОП - 18 От дата: 2015-03-25 2017-01-11 15:31:52
Плащане по договор №: ОП - 18 От дата: 2015-03-25 2017-02-14 13:35:07
Плащане по договор №: ОП - 18 От дата: 2015-03-25 2017-02-14 13:35:44
Договор № ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2015-04-03 16:10:00
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2016-03-14 13:56:38
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2016-03-14 13:55:00
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2016-05-25 15:04:00
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2016-06-22 10:43:00
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2016-07-04 11:49:00
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2016-09-13 08:57:26
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2016-09-13 08:59:24
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2016-10-11 12:19:33
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2016-10-11 12:20:50
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2016-10-11 12:21:20
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2016-10-11 12:22:17
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2016-10-11 12:22:49
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2017-01-11 15:28:36
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2017-01-11 15:29:12
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2017-01-11 15:29:43
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2017-01-11 15:30:13
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2017-03-06 14:37:01
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2017-03-06 14:38:29
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2017-03-06 14:38:59
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2017-03-06 14:40:37
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2019-03-26 10:10:00
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2019-03-26 11:15:00
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2019-03-26 11:15:00
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2019-03-26 11:20:00
Плащане по договор №: ОП - 19 От дата: 2015-03-25 2019-03-26 11:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеална диализа” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-03-31 09:00:00

<-- Обратно към поръчки