Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Отпечатване на медицински бланки и книги” за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-12-16 15:40:00
№ 20141216lKzg2167923

Описание:

Предметът на поръчката: включва отпечатване и доставка на медицински бланки  и книги до склада на лечебното заведение / транспортът е включен в цената за отпечатване/, по утвърдени от възложителя образци, по видове, количества и мярка (формат), посочени в Предмета на поръчката (Приложение № 1А), приложен към настоящата покана.„Отпечатване на медицински бланки и книги" за нуждите на УМБАЛ"Александровска" ЕАД. Минимално количество за отпечатване е 5 /пет/ броя кочани. Максималният срок за отпечатване и доставка на бланките и книгите е до 10 /десет/ работни дни.Участникът задължително оферира всички позиции, посочени в предмета на поръчката. Поръчката се обявява за срок от 12 месеца. Плащането се извършва след доставката на заявените бланки и издаване на фактура, по банков път, в срок  от 60 /шестдесет/ календарни дни .


Документи
42232014161512_Sadarganie.doc
42302014161512_pub pok blanki.fed
42372014161512_Pril 1 predmet.doc
42442014161512_Pril 2 obrazec oferta.doc
42512014161512_Pilr 3 tehn predl.doc
43002014161512_Pril 4 predl cena.doc
43092014161512_Pril 5 dogovor proekt.doc

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2014-12-23 13:25:00
Протокол 2015-01-22 16:35:00
Договор № ОП-3 От дата: 2015-02-10 2015-02-11 12:55:00
Плащане по договор №: ОП-3 От дата: 2015-02-10 2015-04-15 10:50:31
Плащане по договор №: ОП-3 От дата: 2015-02-10 2015-05-18 15:10:36
Плащане по договор №: ОП-3 От дата: 2015-02-10 2015-06-15 09:18:42
Плащане по договор №: ОП-3 От дата: 2015-02-10 2015-08-06 15:33:31
Плащане по договор №: ОП-3 От дата: 2015-02-10 2015-09-04 15:37:46
Плащане по договор №: ОП-3 От дата: 2015-02-10 2015-10-13 15:06:29
Плащане по договор №: ОП-3 От дата: 2015-02-10 2015-10-13 15:08:09
Плащане по договор №: ОП-3 От дата: 2015-02-10 2015-12-10 15:57:00
Плащане по договор №: ОП-3 От дата: 2015-02-10 2016-01-22 15:07:00
Плащане по договор №: ОП-3 От дата: 2015-02-10 2016-01-22 15:30:00
Плащане по договор №: ОП-3 От дата: 2015-02-10 2016-02-25 10:23:52
Плащане по договор №: ОП-3 От дата: 2015-02-10 2016-02-25 10:24:26
Плащане по договор №: ОП-3 От дата: 2015-02-10 2016-02-25 10:24:57
Плащане по договор №: ОП-3 От дата: 2015-02-10 2016-03-16 11:38:29
Плащане по договор №: ОП-3 От дата: 2015-02-10 2016-03-16 11:38:00
Плащане по договор №: ОП-3 От дата: 2015-02-10 2016-04-21 14:03:00
Плащане по договор №: ОП-3 От дата: 2015-02-10 2016-05-18 13:59:00

<-- Обратно към поръчки