Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на стерилни конци, игли и принадлежности за хирургически шевове" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-18 12:00:00
№ 20141218uAXM2179864

Описание:

Доставка на шевни материали - стерилни конци,  игли и принадлежности за хирургични шевове за хирургичната дейност на клиниките в болницата съгласно посочените в "Предмет на поръчката и техническа спесификация" (приложениe №1 от конкурсната документация) видове и количества, след периодични заявки от страна на Възложителя според нуждите му. Количествата са ориентировъчни и зависят от обема на дейност, броя и вида на хирургическите интервенции.


Документи
59152014181112_Sadarganie.doc
59242014181112_Re6enie.fed
59372014181112_Obiavlenie EC Sheven.fed
59462014181112_Pril 1 Predmet.pdf
00102014181212_Pril 3 - Metodika ocenka.doc
00192014181212_Pril 4 - Obr tehn offerta.doc
00292014181212_Pril 5 - Obr na predl cena.doc
00382014181212_Pril 6 - Dogovor proect.doc
00462014181212_Zapoved 106 propuski.doc
00542014181212_Deklaracii obr.doc
01092014181212_Programa.rar
02532014181212_Pr 2 Obr oferta.doc

ПубликацияДата
Протокол чл.68 ал.7 от ЗОП 2015-03-12 16:25:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-05-27 16:30:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2015-06-12 10:00:00
Решение за избор на изпълнител 2015-06-12 10:00:00
Решение за прекратяване на обособена позиция №41 2015-06-12 10:00:00
информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2016-08-16 11:25:00
информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2016-08-16 11:25:00
информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2016-08-16 11:30:00
информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2016-08-16 11:30:00
Информация за изпълнението на договор 2017-01-19 11:15:00
Информация за изпълнението на договор 2017-06-13 14:29:00
Информация за изпълнението на договор 2017-07-14 16:02:00
Информация за изпълнението на договор 2017-07-14 16:03:00
Информация за изпълнен договор 2017-12-15 16:00:00
Информация за изпълнен договор 2017-12-15 16:05:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-12-27 11:09:00
Договор № 41 От дата: 2015-07-16 2015-08-06 18:00:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-07-16 2016-04-20 14:45:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-07-16 2016-04-20 14:46:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-07-16 2016-10-26 15:24:20
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-07-16 2017-01-09 16:27:52
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-07-16 2017-04-03 11:01:16
Договор № 42 От дата: 2015-07-16 2015-08-06 18:00:00
Плащане по договор №: 42 От дата: 2015-07-16 2016-09-13 09:15:38
Договор № 43 От дата: 2015-07-16 2015-08-06 18:00:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2015-07-16 2015-12-10 15:46:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2015-07-16 2015-12-10 15:47:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2015-07-16 2015-12-10 15:47:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2015-07-16 2016-03-16 11:10:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2015-07-16 2016-03-16 11:11:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2015-07-16 2016-06-22 15:56:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2015-07-16 2016-06-22 16:14:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2015-07-16 2016-07-04 16:03:00
Плащане по договор №: 43 От дата: 2015-07-16 2016-08-04 11:06:20
Плащане по договор №: 43 От дата: 2015-07-16 2016-08-04 11:06:55
Плащане по договор №: 43 От дата: 2015-07-16 2016-09-12 13:16:34
Плащане по договор №: 43 От дата: 2015-07-16 2016-09-12 13:17:17
Плащане по договор №: 43 От дата: 2015-07-16 2016-09-12 13:18:05
Плащане по договор №: 43 От дата: 2015-07-16 2016-09-12 13:18:37
Плащане по договор №: 43 От дата: 2015-07-16 2016-09-12 13:19:04
Договор № 44 От дата: 2015-07-16 2015-08-06 18:00:00
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2016-11-01 15:53:20
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2016-12-12 10:06:03
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2016-12-12 10:06:51
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2016-12-12 10:07:46
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2016-12-12 10:08:12
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2016-12-12 10:08:38
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2016-12-12 10:09:19
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2016-12-12 10:09:51
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 14:38:01
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 14:38:45
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 14:39:10
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 14:39:32
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-03-07 13:08:21
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-03-07 13:09:02
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-03-07 13:09:45
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-03-07 13:10:18
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-04-13 10:59:12
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-04-13 11:00:03
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-04-13 11:00:36
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-04-13 11:01:08
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-05-22 14:12:22
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-05-22 14:12:53
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-05-22 14:13:19
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-05-22 14:13:44
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-05-22 14:14:05
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-05-22 14:14:35
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-07-11 14:06:02
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-07-11 14:06:38
Плащане по договор №: 44 От дата: 2015-07-16 2017-11-09 10:30:00
Договор № 45 От дата: 2015-07-16 2015-08-06 18:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2017-10-16 10:56:26
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2017-10-16 10:56:54
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2017-10-16 10:57:30
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2017-10-16 10:58:02
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2017-11-15 12:06:24
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2017-11-15 12:07:26
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2017-11-15 12:08:03
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2017-11-15 12:09:33
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2017-11-15 12:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2017-11-17 08:22:20
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2017-11-17 08:23:55
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2017-11-17 08:26:16
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2017-11-17 08:26:39
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2017-12-11 11:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2017-12-28 11:45:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2018-01-23 09:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2018-02-19 13:45:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2018-06-18 09:45:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2018-06-18 09:25:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2018-06-18 09:45:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2018-07-09 11:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2018-07-09 11:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2018-07-09 11:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2018-08-22 10:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2018-08-22 10:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2018-08-22 10:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2018-08-22 10:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2018-12-07 14:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2015-07-16 2018-12-07 14:05:00
Договор № 46 От дата: 2015-07-16 2015-08-06 18:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:46 0000-00-00 00:00:00
Договор № 47 От дата: 2015-07-16 2015-08-06 18:00:00
Плащане по договор №: 47 От дата: 2015-07-16 2016-08-10 09:30:46
Договор № 48 От дата: 2015-07-16 2015-08-06 18:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:48 2017-03-07 09:06:00
Договор № 49 От дата: 2015-07-16 2015-08-06 18:00:00
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 15:46:20
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 15:46:53
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 15:48:09
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 15:48:39
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 15:49:34
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 15:50:06
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 16:11:14
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-03-23 09:46:58
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-03-23 09:47:32
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-03-23 09:48:04
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-04-28 09:30:00
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-04-28 09:10:00
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-04-28 09:50:00
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-11-16 16:35:26
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-11-16 16:36:45
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-11-16 16:37:10
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-11-16 16:37:34
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-11-16 16:37:59
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-11-16 16:38:26
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-12-01 10:05:00
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-12-01 10:05:00
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-12-01 10:25:00
Плащане по договор №: 49 От дата: 2015-07-16 2017-12-01 10:20:00
Договор № 50 От дата: 2015-07-16 2015-08-06 18:00:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2016-10-26 16:07:43
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:36:26
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:37:07
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:37:34
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:38:32
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:38:58
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:39:18
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:39:38
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:40:03
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:40:38
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:41:13
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:41:36
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:42:00
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:42:31
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:43:01
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:43:48
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:44:22
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:44:53
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:45:22
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:45:45
Плащане по договор №: 50 От дата: 2015-07-16 2017-01-12 09:46:08
Договор № 51 От дата: 2015-07-16 2015-08-06 18:00:00
Плащане по договор №: 51 От дата: 2015-07-16 2016-10-10 11:48:12
Плащане по договор №: 51 От дата: 2015-07-16 2016-11-18 09:14:25
Плащане по договор №: 51 От дата: 2015-07-16 2016-11-18 09:15:03
Плащане по договор №: 51 От дата: 2015-07-16 2016-11-18 09:15:47
Плащане по договор №: 51 От дата: 2015-07-16 2016-11-18 09:27:12
Плащане по договор №: 51 От дата: 2015-07-16 2016-11-18 09:27:53
Плащане по договор №: 51 От дата: 2015-07-16 2016-11-18 09:29:46
Плащане по договор №: 51 От дата: 2015-07-16 2016-12-12 09:31:28
Плащане по договор №: 51 От дата: 2015-07-16 2016-12-12 09:32:27
Плащане по договор №: 51 От дата: 2015-07-16 2017-01-09 11:34:22
Плащане по договор №: 51 От дата: 2015-07-16 2017-01-18 15:06:25
Плащане по договор №: 51 От дата: 2015-07-16 2017-02-16 16:24:44
Плащане по договор №: 51 От дата: 2015-07-16 2017-05-05 14:33:35
Плащане по договор №: 51 От дата: 2015-07-16 2017-07-05 11:37:32
Плащане по договор №: 51 От дата: 2015-07-16 2017-07-05 11:38:00
Плащане по договор №: 51 От дата: 2015-07-16 2017-07-11 14:41:53
Договор № 52 От дата: 2015-07-16 2015-08-06 18:00:00
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-03-16 11:08:00
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-05-20 13:40:00
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-05-20 13:41:00
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-05-20 13:41:00
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-05-20 13:42:00
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-08-04 15:13:15
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-08-04 15:16:25
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-08-04 15:17:23
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-08-04 15:18:53
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-09-12 15:52:06
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-09-12 15:53:00
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-09-12 15:54:10
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-09-12 15:54:44
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-10-11 11:06:42
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-10-11 11:07:11
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-10-11 11:07:56
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-10-11 11:09:01
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2016-11-01 14:39:26
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2017-03-06 15:52:45
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2017-03-06 15:53:25
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2017-03-06 15:56:26
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2017-04-13 11:42:28
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2017-04-13 11:43:09
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2017-04-13 11:43:35
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2017-04-13 12:17:48
Плащане по договор №: 52 От дата: 2015-07-16 2017-06-05 12:48:34
Договор № 53 От дата: 2015-07-16 2015-08-06 18:00:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2016-04-19 12:59:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2016-04-19 13:00:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2016-04-19 13:00:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2016-04-19 13:01:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2016-04-19 13:02:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2016-04-19 13:03:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2016-04-19 13:03:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2016-10-11 12:45:07
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2016-10-11 12:46:15
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2016-10-11 12:47:17
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2016-10-11 12:47:48
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2016-10-11 12:48:17
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2016-10-11 12:48:57
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-01-10 14:15:29
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-01-10 14:16:17
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 16:18:28
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 16:19:29
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 16:20:03
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 16:20:27
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 16:21:16
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 16:21:44
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 16:22:13
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 16:22:57
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 16:23:30
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 16:23:58
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 16:24:25
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-02-14 16:24:54
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-05-22 15:32:44
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-05-22 15:33:29
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-07-11 15:07:18
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-07-11 15:08:30
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-07-11 15:08:53
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-07-11 15:09:15
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-07-11 15:09:43
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-07-11 15:10:16
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-08-22 12:18:52
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-08-22 12:24:16
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-08-22 12:24:46
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-11-15 09:39:44
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-12-01 08:40:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-12-01 08:50:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-12-01 08:55:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-12-01 08:55:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-12-01 08:55:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-12-01 08:55:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-12-01 08:55:00
Плащане по договор №: 53 От дата: 2015-07-16 2017-12-01 08:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Доставка на стерилни конци, игли и принадлежности за хирургически шевове" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-21 10:25:42
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Доставка на стерилни конци, игли и принадлежности за хирургически шевове" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-21 10:28:01
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Доставка на стерилни конци, игли и принадлежности за хирургически шевове" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-21 10:29:18
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Доставка на стерилни конци, игли и принадлежности за хирургически шевове" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-21 10:31:07
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Доставка на стерилни конци, игли и принадлежности за хирургически шевове" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-21 10:32:31
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Доставка на стерилни конци, игли и принадлежности за хирургически шевове" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-21 10:33:35
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Доставка на стерилни конци, игли и принадлежности за хирургически шевове" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-21 10:34:44
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Доставка на стерилни конци, игли и принадлежности за хирургически шевове" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД 2015-07-21 10:35:58

<-- Обратно към поръчки