Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за заетите лица в здравното заведение” ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-23 10:05:00
№ 20141223YoJl2190928

Описание:

 „ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ”, ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД”

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И АДАПТИВНОСТТА НА ЗАЕТИТЕ”

ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД В УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД“

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG051PO001-2.3.03 

„БЕЗОПАСЕН ТРУД” 

ДОГОВОР С РЕГ. № ESP – 2303 – 02 – 02008/19.06.2013Г.


Документи
56562014230912_re6enie 2014 (1).fed
57102014230912_obiavl (1).fed
59502014230912_dokumentazia rab obl 2014.doc
00122014231012_Deklaracii obr obl.doc

ПубликацияДата
Решение за изменение 2015-01-05 15:05:00
Отговор на въпрос 2015-01-20 16:30:00
Отговор на въпрос 2015-01-23 12:55:00
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2015-03-09 15:10:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-03-09 15:15:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2015-04-20 15:50:00
Решение за избор на изпълнител 2015-04-20 15:50:00
Информация за изпълнен договор 2015-08-04 17:00:00
Договор № Д-ОП-39 От дата: 2015-06-03 2015-06-10 09:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-39 От дата: 2015-06-03 2015-07-01 15:19:33
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-39 2015-08-06 15:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за заетите лица в здравното заведение” ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД” 2015-06-15 16:11:01

<-- Обратно към поръчки