Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-02-24 13:40:00
№ 20150224Lavk2230461

Описание:

Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за клиничните лаборатории на болницата. Видовете, количествата и техническите параметри на реактивите, субстанциите и консумативите са посочени в "Предмет на поръчката и техническа спесификация" - Приложение № 1 от документацията за участие. Доставката се извършва след периодични заявки на Възложителя според нуждите му.  


Документи
39382015241302_Sadarjanie.pdf
39472015241302_Re6enie Reaktivi 2015.fed
39542015241302_Obiavl Reaktivi EC`15.fed
40032015241302_Pr 1 Predmet.pdf
40112015241302_Pr 2 Obr oferta.doc
40162015241302_Pr 3 Obr tehn predl.doc
40222015241302_Pr 4 Obr na predl cena.doc
40282015241302_Pr 5 Dogovor proect.doc
40372015241302_Zapoved 106 propuski.doc
40452015241302_Deklaracii obr.doc
40522015241302_Programa.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-03-30 09:55:00
Отговор на въпрос 2015-04-03 13:00:00
Отговор на въпрос 2015-03-25 10:00:00
Отговор на въпрос 2015-04-07 15:10:00
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2015-06-04 13:40:00
Уведомление на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-07-07 16:00:00
Уведомление за провеждане на публичен жребий 2015-07-27 16:20:00
Решение за избор на изпълнител 2015-08-11 11:00:00
Частично прекратяване 2015-08-12 10:00:00
Частично прекратяване 2015-08-12 10:00:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2015-08-11 11:00:00
Информация за сключен договор 2015-09-29 15:00:00
информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2016-11-16 08:15:00
Информация за изпълнението на договор 2016-12-28 16:15:00
Информация за изпълнението на договор 2017-01-19 17:00:00
Информация за изпълнението на договор 2017-01-19 17:05:00
Инфорнация за изпълнението на договор 2017-04-13 10:30:00
Информация за изпълнението на договор 2017-05-15 16:40:00
Информация за изпълнението на договор 2017-05-15 16:50:00
Информация за изпълнението на договор 2017-06-13 14:36:00
Информация за изпълнението на договор 2017-10-16 16:05:00
Информация за изпълнението на договор 2017-10-16 16:10:00
Информация за изпълнение на договор 2017-11-13 16:40:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2017-12-15 16:10:00
Информация за изпълнението на договор за ОП 2018-02-12 16:30:00
Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка 2018-04-17 16:15:00
Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка 2018-04-17 16:15:00
Информация за изпълнение на договор за ОП 2018-06-06 16:24:00
Информация за изпълнение на договор за ОП 2018-07-16 16:30:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-11-14 14:50:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-12-27 11:06:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-12-27 11:07:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-12-27 11:08:00
Договор № 78 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 15:15:00
Плащане по договор №: 78 От дата: 2015-09-15 2018-05-09 09:05:00
Плащане по договор №: 78 От дата: 2015-09-15 2018-05-09 09:05:00
Плащане по договор №: 78 От дата: 2015-09-15 2018-05-09 09:05:00
Плащане по договор №: 78 От дата: 2015-09-15 2018-05-09 09:05:00
Плащане по договор №: 78 От дата: 2015-09-15 2018-05-09 09:05:00
Плащане по договор №: 78 От дата: 2015-09-15 2018-05-09 09:05:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:78 2017-03-03 07:55:00
Договор № 79 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:00:40
Плащане по договор №: 79 От дата: 2015-09-15 2016-07-07 11:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:79 2017-03-03 07:55:00
Договор № 80 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 15:55:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-02-25 10:45:04
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-02-25 10:46:07
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-02-25 10:47:26
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-02-25 10:47:58
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-02-25 10:48:30
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-02-25 10:49:08
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-02-25 10:49:35
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-02-25 10:50:16
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-02-25 10:50:51
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-02-25 10:51:20
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-02-25 10:51:55
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-02-25 10:52:23
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-02-25 10:53:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-02-25 10:53:45
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-02-25 10:54:31
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-03-16 11:03:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-03-16 11:04:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-03-16 11:04:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-03-16 11:05:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-04-21 11:17:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-04-21 11:18:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-05-25 15:23:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-05-25 15:24:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-06-23 08:52:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-06-23 08:53:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-06-23 08:54:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-07-05 08:00:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-07-05 08:01:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-08-05 08:12:51
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-08-05 08:43:00
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 12:08:57
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 12:09:53
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 12:10:27
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 12:11:08
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 10:26:03
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 10:27:40
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-11-02 17:14:52
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-11-02 17:15:39
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-11-02 17:16:15
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-12-12 10:24:52
Плащане по договор №: 80 От дата: 2015-09-15 2016-12-12 10:25:44
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:80 2017-03-07 09:12:00
Договор № 81 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 15:59:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:15:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 10:15:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 15:00:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 11:00:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 10:45:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 10:30:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:55:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:10:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:20:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 10:05:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 08:15:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:25:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:30:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:10:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:40:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:35:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:35:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 13:10:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:05:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 10:10:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 10:35:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 11:25:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 10:30:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 10:30:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 13:30:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 11:55:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 10:40:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 10:40:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 13:00:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 11:40:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 12:30:00
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:17:03
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:19:09
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:19:38
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:19:58
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:20:20
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:20:42
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:21:05
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:21:24
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:21:45
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:22:04
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:22:28
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:22:54
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:23:17
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:23:39
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:24:03
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:24:22
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:24:42
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:25:02
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:25:23
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:25:48
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:26:08
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:26:28
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:26:46
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:27:11
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:27:32
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:27:59
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:28:19
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:28:39
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:29:02
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:29:24
Плащане по договор №: 81 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:29:45
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:81 0000-00-00 00:00:00
Договор № 82 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:02:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-05-18 13:30:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-05-18 13:32:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-06-21 14:43:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-06-21 14:44:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-06-21 14:45:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-06-21 14:46:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-07-04 14:23:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-07-04 14:24:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-07-04 14:24:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-07-04 14:27:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-08-05 09:07:40
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-08-05 09:10:38
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-08-05 09:11:22
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-08-05 09:12:15
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-08-05 09:12:47
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-08-05 09:14:20
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-09-13 10:25:07
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-09-13 10:26:05
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-09-13 10:26:43
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-09-13 10:27:27
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 12:46:46
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 13:47:36
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 13:48:45
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 13:49:27
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-12-12 10:35:11
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2016-12-12 10:35:57
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 13:00:26
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 13:01:37
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 13:03:01
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 13:03:40
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 13:04:18
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 13:04:54
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-02-13 11:28:48
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-02-13 11:29:26
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-02-13 11:30:03
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:05:09
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:06:53
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-04-13 13:23:04
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-04-13 13:23:44
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-04-13 13:24:07
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-04-13 13:24:30
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-04-13 13:24:53
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 15:17:52
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 15:18:35
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-07-11 13:50:02
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 10:52:28
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 10:53:10
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 08:30:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 08:30:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 08:50:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 08:55:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:15:22
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:16:23
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:16:52
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:10:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2018-02-12 11:05:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2018-02-12 11:05:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2018-02-12 11:05:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2018-02-28 15:00:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2018-02-28 15:00:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2018-03-19 08:45:00
Плащане по договор №: 82 От дата: 2015-09-15 2018-03-19 08:45:00
Договор № 84 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:10:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-09-15 2016-10-11 12:32:52
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-09-15 2016-10-11 12:33:38
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-09-15 2016-11-01 16:16:49
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-09-15 2016-11-01 16:17:37
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-09-15 2016-11-01 16:18:18
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-09-15 2017-01-12 08:33:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-09-15 2017-02-15 09:19:07
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-09-15 2017-03-06 14:24:53
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-09-15 2019-01-07 10:30:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-09-15 2018-12-04 09:05:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-09-15 2018-12-07 11:25:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-09-15 2018-12-07 11:25:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-09-15 2018-12-07 11:25:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-09-15 2018-12-07 11:25:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-09-15 2018-12-07 11:25:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-09-15 2018-12-07 11:45:00
Плащане по договор №: 84 От дата: 2015-09-15 2018-12-07 11:50:00
Договор № 85 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:10:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2017-01-11 08:42:44
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2017-01-11 08:43:30
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2017-01-11 08:43:55
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2017-01-11 08:44:20
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2017-01-11 08:44:55
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2017-01-11 08:45:17
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2017-01-11 08:45:50
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 14:21:52
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2018-10-29 10:35:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2018-10-29 10:40:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2018-12-04 08:55:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2018-12-04 09:00:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2018-12-04 09:00:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2018-12-04 09:05:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2018-12-04 09:05:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2018-12-04 09:05:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2018-12-04 09:05:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2018-12-04 09:05:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2018-12-04 09:05:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2018-12-04 09:05:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2018-12-04 09:05:00
Плащане по договор №: 85 От дата: 2015-09-15 2018-12-04 09:05:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:85 2017-02-16 15:08:00
Договор № 86 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:15:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-05-25 15:57:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-05-25 15:58:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-05-25 15:58:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-05-25 15:59:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-05-25 15:59:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-05-25 16:00:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-05-25 16:00:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-05-25 16:01:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-05-25 16:02:00
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:10:43
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:11:31
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:12:01
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:12:31
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:13:26
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:13:54
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:14:31
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:14:56
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:15:31
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:16:02
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:16:31
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:17:20
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:18:05
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:18:35
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:19:11
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:19:43
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:20:12
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2016-10-12 12:20:49
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 14:28:03
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 16:17:28
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 16:18:10
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 16:19:02
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 15:54:26
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 15:55:08
Плащане по договор №: 86 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 15:55:42
Договор № 87 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:15:00
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 13:27:56
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 13:28:40
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 13:29:13
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 16:31:19
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2016-10-11 08:02:56
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2016-10-11 08:03:53
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2016-10-11 08:04:46
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2016-10-11 08:05:19
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2016-10-11 08:05:47
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:10:56
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:11:25
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:11:50
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:12:14
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:12:40
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 14:19:56
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 14:20:32
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 14:21:01
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 14:21:36
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 14:22:03
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 14:22:29
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 14:22:56
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 14:23:27
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 14:23:53
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:51:48
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:52:26
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 13:52:57
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 13:53:44
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 13:54:10
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 13:54:35
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 13:54:58
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 13:55:32
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 13:55:55
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 13:56:18
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 13:56:42
Плащане по договор №: 87 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 13:57:06
Договор № 88 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:20:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 14:25:43
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 14:27:10
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 14:27:49
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 14:28:41
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 14:29:49
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 14:30:25
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 14:30:53
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 14:31:26
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 14:31:57
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 14:32:31
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 14:33:10
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 14:33:45
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 14:34:18
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:14:51
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:15:28
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:16:15
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:16:43
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:17:14
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:17:43
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:18:08
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:18:40
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:19:03
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:19:45
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:20:08
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:20:30
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:20:53
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:21:18
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:21:46
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:24:37
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:25:08
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:25:29
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:25:55
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:26:18
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:26:57
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:27:32
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:28:15
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:28:41
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:29:12
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:29:38
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:30:03
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:30:34
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:31:35
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:32:20
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:33:07
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:33:30
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:34:03
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:34:28
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:34:49
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:35:13
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:35:53
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:36:30
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:36:54
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:37:20
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:37:49
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:38:23
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:42:12
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 13:00:35
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 13:01:24
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 13:01:51
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 13:02:24
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 13:02:52
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 13:03:22
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 13:04:02
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 13:04:37
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 13:05:05
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 13:05:31
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 13:06:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 08:19:06
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 08:19:48
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 08:20:35
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 08:21:09
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 08:21:40
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 08:22:06
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 08:22:34
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 08:23:02
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 08:23:29
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 08:23:59
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 08:24:25
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 08:24:52
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 08:25:20
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 09:23:25
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 09:24:05
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 09:24:30
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 09:24:56
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 09:25:20
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 09:25:47
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 09:26:18
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 09:26:50
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 09:27:16
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-04-06 09:27:48
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:21:34
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:22:42
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:23:17
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:23:54
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:24:18
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:24:40
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:25:09
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:25:31
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:25:59
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:26:26
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:26:54
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:27:15
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:27:35
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:27:55
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:28:15
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:28:47
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:29:07
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:29:29
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:29:51
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:30:22
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:30:42
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:31:03
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:31:25
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:31:48
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:32:12
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:32:36
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:33:03
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:33:26
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:33:47
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:34:14
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:34:36
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:34:58
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:35:20
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:35:42
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:36:04
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:36:29
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:36:51
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:37:15
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:37:34
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:38:02
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:38:24
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:38:48
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:39:09
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:39:29
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:39:54
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:40:32
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-05-10 16:40:55
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 14:58:08
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 14:59:06
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 14:59:38
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:00:08
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:00:36
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:01:01
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:01:34
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:02:05
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:02:28
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:02:56
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:03:42
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:04:04
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:04:30
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:04:50
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:05:19
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:06:02
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:06:26
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:06:54
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:07:18
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:07:59
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:08:27
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:08:49
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:09:13
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:10:03
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:10:25
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:10:47
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 15:11:43
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 10:39:09
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 10:39:46
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 10:40:12
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 10:40:42
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 10:41:41
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 10:42:06
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 10:42:30
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 10:42:56
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 10:43:21
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 10:43:49
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 10:44:12
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 10:44:38
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 10:45:05
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 10:45:29
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 08:00:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 08:10:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 09:00:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 08:10:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 08:15:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 08:35:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 08:50:00
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:29:18
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:39:07
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:43:37
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:44:17
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:44:50
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:45:16
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:45:38
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:46:03
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:46:35
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:47:08
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:47:30
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:47:52
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:48:12
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:48:37
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:49:04
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:49:56
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:50:34
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:51:03
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:51:27
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:52:02
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:52:24
Плащане по договор №: 88 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:55:02
Договор № 89 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:20:00
Плащане по договор №: 89 От дата: 2015-09-15 2018-10-29 12:45:00
Плащане по договор №: 89 От дата: 2015-09-15 2018-11-14 15:20:00
Плащане по договор №: 89 От дата: 2015-09-15 2018-12-04 08:10:00
Плащане по договор №: 89 От дата: 2015-09-15 2018-12-04 08:15:00
Плащане по договор №: 89 От дата: 2015-09-15 2018-12-04 08:25:00
Плащане по договор №: 89 От дата: 2015-09-15 2018-12-04 08:15:00
Договор № 90 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:20:00
Плащане по договор №: 90 От дата: 2015-09-15 2016-07-07 11:15:00
Плащане по договор №: 90 От дата: 2015-09-15 2016-10-26 15:22:35
Договор № 91 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:25:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-05-18 14:35:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-05-18 14:36:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-05-18 14:36:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-05-18 14:38:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-05-18 14:40:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-06-21 14:34:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-06-21 14:36:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-06-21 14:37:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-07-04 16:13:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-07-04 16:13:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-07-04 16:14:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-07-04 16:15:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-07-04 16:15:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-07-04 16:16:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-07-04 16:20:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-07-04 16:21:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-07-04 16:21:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-08-04 13:31:26
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-08-04 13:32:22
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-08-04 13:33:01
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-08-04 13:33:27
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 13:56:25
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 13:57:44
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 13:58:25
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 13:58:54
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 13:59:17
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 13:59:45
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 14:00:13
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 11:31:19
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 11:32:16
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 11:33:15
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 11:33:51
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 11:43:06
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-01-11 08:32:08
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-01-11 08:33:31
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-01-11 08:34:12
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-01-11 08:34:46
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 13:52:36
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:21:16
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:21:51
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:22:24
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:22:52
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:52:30
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:53:04
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:55:40
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:56:08
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:56:38
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:57:05
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:57:30
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:58:05
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:58:32
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:58:55
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-11-15 09:59:48
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-11-15 10:00:26
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-11-30 10:05:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-11-30 10:05:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-11-30 10:10:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-11-30 10:10:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2017-11-30 10:10:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2018-03-19 08:30:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2018-03-19 08:25:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2018-03-19 08:20:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2018-03-19 08:25:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2018-03-19 08:30:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2018-05-09 09:10:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2018-05-09 09:10:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2018-06-28 16:05:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2018-06-28 16:00:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2018-06-28 16:05:00
Плащане по договор №: 91 От дата: 2015-09-15 2018-06-28 16:05:00
Договор № 92 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:25:00
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2016-08-09 14:14:35
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2016-08-09 14:18:58
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2016-08-09 14:19:25
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2016-08-09 14:19:52
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2016-08-09 14:20:20
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2016-08-09 14:20:47
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 11:31:57
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 11:32:20
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 11:32:55
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 11:33:17
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 11:33:50
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 11:34:14
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:39:15
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:39:47
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 11:43:50
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 11:43:20
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 11:43:45
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 11:44:11
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 11:44:39
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 11:45:06
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 11:46:28
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 11:47:34
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 11:48:08
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 11:50:20
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 11:50:54
Плащане по договор №: 92 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 11:51:27
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:92 2017-03-03 07:55:00
Договор № 93 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:30:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-09-15 2016-05-25 15:43:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-09-15 2016-08-09 15:22:09
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-09-15 2016-09-01 09:30:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-09-15 2016-09-01 09:30:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 09:28:00
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 14:07:04
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-09-15 2016-10-10 14:07:58
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-09-15 2016-11-18 09:08:58
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-09-15 2016-11-18 09:10:11
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:15:48
Плащане по договор №: 93 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:50:00
Договор № 94 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:30:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 15:18:05
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 15:19:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 15:19:54
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 15:20:27
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 15:21:12
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 15:21:36
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 14:35:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 14:45:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 14:45:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 14:50:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 14:50:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 14:55:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 15:00:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 15:00:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 15:05:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 15:05:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 15:05:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 15:10:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 15:10:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 15:15:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-11-30 10:40:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-11-30 10:45:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-11-30 10:45:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-11-30 10:45:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-11-30 10:50:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-11-30 10:50:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-11-30 10:50:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-11-30 10:55:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-11-30 11:00:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-11-30 11:00:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-11-30 11:00:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2017-11-30 11:05:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2018-04-27 15:00:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2018-04-27 15:00:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2018-04-27 15:00:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2018-04-27 15:05:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2018-10-29 11:35:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2018-10-29 11:35:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2018-10-29 12:35:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2018-10-29 12:40:00
Плащане по договор №: 94 От дата: 2015-09-15 2018-10-29 12:40:00
Договор № 95 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:35:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:32:47
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:39:07
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:40:10
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:41:12
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:41:43
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:42:20
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:42:48
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:43:14
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:43:42
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:44:19
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:52:23
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:52:48
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:53:16
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:53:54
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:54:19
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:58:52
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:59:25
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 15:59:56
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:00:24
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:00:48
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:01:18
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:01:48
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:02:18
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:02:46
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:03:12
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:03:40
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:04:06
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:04:38
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:05:06
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:05:40
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:06:08
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:06:41
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:07:12
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:07:36
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:07:58
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:08:25
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 16:08:51
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:32:16
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:33:22
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:33:47
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:34:34
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:35:02
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:35:28
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:35:58
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:36:31
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:37:03
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:37:47
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:38:22
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:38:57
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:39:38
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:40:09
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:40:44
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:41:31
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:42:04
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:43:36
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 09:44:37
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 08:40:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:45:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-05-05 11:56:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 08:40:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 08:40:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 08:40:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 08:40:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:45:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:45:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:45:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:45:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 08:45:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 10:50:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:45:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:55:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:45:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:45:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:50:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 13:05:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:30:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:20:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 16:05:21
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 15:58:04
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 15:58:43
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 15:59:18
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 15:59:56
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:00:21
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:00:44
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:01:08
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:01:31
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:01:55
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:02:18
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:02:42
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:03:04
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:03:29
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:04:11
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:04:34
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:04:57
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:05:19
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:05:43
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:06:05
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:06:35
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:07:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:07:24
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:07:46
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:08:18
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:08:43
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:09:20
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:09:42
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:10:03
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:10:25
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:10:46
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:11:09
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:11:33
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:11:54
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:27:35
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:28:13
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:31:06
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:31:44
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:32:18
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-11-16 16:32:42
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:20:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:30:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:25:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:30:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:30:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:30:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:30:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:35:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:35:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:35:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:40:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:45:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:45:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:45:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:45:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:50:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:50:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:50:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:55:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:55:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:55:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:55:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:55:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 09:55:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 10:00:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 10:00:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 10:00:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 10:00:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 09:00:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 09:05:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 09:05:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 09:05:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 09:10:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 09:05:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 09:25:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 09:20:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 09:25:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 09:45:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 09:45:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 09:50:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 09:50:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 10:50:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 14:00:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 14:00:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 14:00:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 14:00:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 14:05:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 14:05:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 14:05:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 14:00:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2017-12-28 14:05:00
Плащане по договор №: 95 От дата: 2015-09-15 2018-01-31 11:05:00
Договор № 96 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:35:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:39:44
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:40:16
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:41:05
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:41:29
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:41:54
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:42:19
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:42:41
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:43:12
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:43:39
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:44:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:44:19
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:44:42
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:45:09
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:45:31
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:45:55
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:46:16
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:46:45
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-07-05 12:47:08
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 12:09:33
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 12:10:13
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 12:10:43
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 12:11:11
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 12:11:37
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 12:11:57
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 12:12:27
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 12:12:52
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 12:13:43
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 12:14:07
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 12:14:54
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 12:15:32
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 12:16:06
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 12:16:29
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 12:16:54
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 09:20:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 09:45:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 09:45:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 09:45:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 09:50:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 09:45:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 09:40:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:35:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:35:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:40:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:40:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:40:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:40:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:45:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:40:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:45:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:45:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:45:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:45:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:50:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:45:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:50:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:50:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:55:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-08-06 11:03:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:55:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:55:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:55:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:55:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:55:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:55:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:55:00
Плащане по договор №: 96 От дата: 2015-09-15 2018-03-28 10:55:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:96 2017-03-07 13:30:00
Договор № 97 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:35:00
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:55:04
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:55:26
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:55:51
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:56:16
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:56:49
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:57:18
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:57:43
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:58:06
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 15:58:29
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 11:07:23
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 14:29:11
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 14:29:51
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 14:30:33
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 09:09:40
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 09:10:08
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 09:11:41
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 09:12:05
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 09:13:06
Плащане по договор №: 97 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 09:13:28
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:97 2017-02-16 15:44:00
Договор № 98 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:40:00
Плащане по договор №: 98 От дата: 2015-09-15 2016-07-05 08:22:00
Плащане по договор №: 98 От дата: 2015-09-15 2016-07-05 08:22:00
Плащане по договор №: 98 От дата: 2015-09-15 2016-07-05 08:23:00
Плащане по договор №: 98 От дата: 2015-09-15 2016-07-05 08:24:00
Плащане по договор №: 98 От дата: 2015-09-15 2016-07-05 08:24:00
Плащане по договор №: 98 От дата: 2015-09-15 2016-07-05 08:26:00
Плащане по договор №: 98 От дата: 2015-09-15 2016-07-05 08:27:00
Плащане по договор №: 98 От дата: 2015-09-15 2016-07-05 08:28:00
Плащане по договор №: 98 От дата: 2015-09-15 2016-07-05 08:28:00
Плащане по договор №: 98 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 08:11:05
Плащане по договор №: 98 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 13:02:19
Договор № 99 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:40:00
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-09-28 11:31:21
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-09-28 11:32:01
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-09-28 11:32:40
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-09-28 11:33:34
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-09-28 11:34:06
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-09-28 11:34:37
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-09-28 11:35:02
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-09-28 11:35:28
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-09-28 11:36:01
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-09-28 11:36:43
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-09-28 11:37:07
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-09-28 11:37:31
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-09-28 11:37:56
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-10-26 16:11:11
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-10-26 16:12:05
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-10-26 16:12:34
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-10-26 16:13:06
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-10-26 16:13:29
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-10-26 16:14:05
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-10-26 16:14:31
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2016-10-26 16:14:55
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:05:17
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:06:05
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:08:17
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:10:02
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:11:03
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:11:44
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:14:48
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:15:27
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:16:52
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:17:58
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:18:35
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:19:19
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:20:01
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:20:49
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:21:24
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:24:14
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:25:05
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:25:48
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:26:25
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:27:16
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:28:04
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:29:04
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:29:39
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:30:18
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:31:02
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:31:47
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:32:38
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:33:23
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:34:03
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:34:57
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:35:48
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:36:50
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:37:42
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:38:28
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:41:44
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:42:25
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:43:13
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:43:54
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-01-09 14:44:36
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 11:40:46
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 11:42:13
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 11:43:03
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 11:43:30
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 11:44:14
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 11:44:45
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 11:45:16
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 11:45:46
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:21:33
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:22:04
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:22:38
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:23:08
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:23:46
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:24:19
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:24:47
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:25:17
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:25:47
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:26:19
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:26:54
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:27:35
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:28:05
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:28:33
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:29:02
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:29:27
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:58:50
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:59:22
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 12:59:57
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 13:00:31
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 13:01:06
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 13:01:46
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 13:02:50
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 13:04:04
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 13:05:23
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 13:05:49
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 13:06:20
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 13:06:52
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 13:07:25
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 13:07:50
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-02-14 13:08:20
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 09:30:51
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 09:33:03
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 09:34:05
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 09:34:47
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:43:35
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:44:24
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:44:56
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:45:33
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:46:00
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:46:31
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:46:59
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:47:33
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:48:09
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:48:40
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:49:09
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:49:48
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:50:39
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:51:12
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:51:45
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:52:15
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:52:47
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:53:20
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:54:04
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:54:44
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:56:04
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:56:57
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:57:27
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:58:40
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 11:59:59
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 12:00:25
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 12:00:52
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 12:01:17
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 12:01:40
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 12:02:06
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 12:03:05
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 12:03:43
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 12:04:10
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 12:04:44
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 12:05:17
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 12:06:01
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-03-07 12:06:41
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:03:15
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:03:46
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:04:19
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:05:13
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:05:44
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:06:13
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:06:43
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:07:10
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:07:37
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:08:04
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:08:32
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:08:56
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:09:27
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:09:54
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:10:20
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:10:53
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:11:20
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:11:51
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:12:18
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:12:41
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:13:06
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-04-05 16:13:33
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 08:30:00
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 09:45:00
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:04:57
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:05:36
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:06:19
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:07:09
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 13:07:33
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 16:05:00
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 16:20:00
Плащане по договор №: 99 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 16:20:00
Договор № 100 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:45:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-03-16 10:56:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-03-16 10:57:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-03-16 10:59:51
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-04-20 14:50:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-04-20 14:51:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-05-18 15:28:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-05-18 15:30:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-05-18 15:31:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-05-18 15:32:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-06-22 16:23:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-06-22 16:23:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-07-04 11:57:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-07-04 11:59:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-07-04 11:59:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-08-05 08:54:08
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 13:11:32
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 13:12:08
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 13:12:53
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-09-12 13:13:24
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-10-11 10:38:15
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-10-11 10:38:52
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-10-11 10:39:27
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-10-11 10:40:04
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-10-11 10:41:14
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-10-11 10:41:59
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-11-02 17:26:35
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-11-02 17:27:02
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-12-12 09:51:55
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-12-12 09:54:46
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2016-12-12 09:55:38
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 14:05:27
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 14:05:55
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 14:06:25
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-01-10 14:06:55
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 10:15:29
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-03-23 10:16:19
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:20:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-04-28 09:30:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 15:39:25
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-05-22 15:39:58
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 12:13:43
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 12:14:25
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 12:14:49
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 12:15:17
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 12:15:42
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 12:16:08
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 12:16:31
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-06-05 12:17:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 08:31:10
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 08:31:41
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 08:33:25
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 08:33:57
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 08:34:21
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 08:35:06
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-08-22 08:36:33
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 09:00:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-09-29 08:00:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-10-10 10:45:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:03:06
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:03:37
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:03:56
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:04:45
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:05:03
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-10-16 14:05:22
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 16:20:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 16:20:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 16:20:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 16:20:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 16:20:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-10-31 16:20:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 13:00:00
Плащане по договор №: 100 От дата: 2015-09-15 2017-12-01 13:00:00
Договор № 83 От дата: 2015-09-15 2015-09-29 16:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-08-31 14:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-08-31 14:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-08-31 14:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-08-31 14:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-08-31 14:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:36:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:37:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:38:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:39:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:41:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:41:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:42:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:46:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:47:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:48:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:48:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:51:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:52:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:52:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2015-10-16 15:53:00

<-- Обратно към поръчки