Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД”, частично финансирана в рамките на проект BG051РО001-6.12.18-0001 “Нови възможности за лекарите в България” по Оперативна програма „Развитие на човешките ре

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-04-20 17:00:00
№ 20150420NTMb2242960

Описание:

Избор на изпълнител за доставка на компютърна техника  и периферни устройства за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, частично финансирана в рамките на проект BG051РО001-6.12.18-0001 “Нови възможности за лекарите в България” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, със средствата на Европейски социален фонд, с бенефициент Министерство на здравеопазването и получател на средствата Медицински университет София и университетски болници в София.


Документи
17162015201704_ПП - PC.pdf
17232015201704_ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-04-23 16:15:00
Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП 2015-04-29 15:50:00
Договор ОП-23/29.04.2015 г. 2015-05-04 11:00:00
Договор № ОП - 23 От дата: 2015-04-29 2015-05-04 11:00:00
Плащане по договор №: ОП - 23 От дата: 2015-04-29 2015-05-07 16:30:00
Плащане по договор №: ОП - 23 От дата: 2015-04-29 2015-08-06 15:38:30
Плащане по договор №: ОП - 23 От дата: 2015-04-29 2015-08-06 15:39:12
Плащане по договор №: ОП - 23 От дата: 2015-04-29 2016-02-25 11:11:35
Плащане по договор №: ОП - 23 От дата: 2015-04-29 2016-02-25 11:12:18
Плащане по договор №: ОП - 23 От дата: 2015-04-29 2016-02-25 11:13:07
Плащане по договор №: ОП - 23 От дата: 2015-04-29 2016-02-25 11:13:34
Плащане по договор №: ОП - 23 От дата: 2015-04-29 2016-02-25 11:14:05
Плащане по договор №: ОП - 23 От дата: 2015-04-29 2016-06-23 09:46:00
Плащане по договор №: ОП - 23 От дата: 2015-04-29 2016-08-09 11:33:30
Плащане по договор №: ОП - 23 От дата: 2015-04-29 2016-08-09 11:37:13
Плащане по договор №: ОП - 23 От дата: 2015-04-29 2016-08-09 11:37:45
Плащане по договор №: ОП - 23 От дата: 2015-04-29 2016-08-09 11:38:14
Плащане по договор №: ОП - 23 От дата: 2015-04-29 2017-01-10 13:47:02
Плащане по договор №: ОП - 23 От дата: 2015-04-29 2017-01-10 13:50:31

<-- Обратно към поръчки