Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на хигиенни материали в УМБАЛ "Александровска" ЕАД по 7 обособени позиции: 1. „Препарати за миене и почистване на повърхности и кожа”, 2. „Изделия от хартия и целулоза”, 3. „Полиетиленови изделия”, 4. „Санитаро - хигиенни консумативи”, 5. „Сред

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-05-25 13:14:13
№ 20150525osBZ2254769

Описание:

Периодични доставки  на хигиенни материали, включващи почистващи, перилни, миещи и други препарати за поддържане на хигиената; хартиени изделия - тоалетна хартия, кърпи за ръце; пластмасови, полиетиленови и други изделия - чували, калцуни, кофи, четки, дозатори, диспенсъри и др., подробно описани в Приложение № 1 - Предмет на поръчката и техническа спецификация, според нуждите на възложителя за срока на договора.


Документи
48272015251505_Deklaracii obr.doc
51542015251505_Dokumentacia_2015 .doc

ПубликацияДата
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2015-07-22 15:10:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-08-03 17:00:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2015-08-12 11:00:00
Решение за избор на изпълнител 2015-08-12 11:00:00
Частично прекратяване 2015-08-13 10:00:00
Частично прекратяване 2015-08-13 10:00:00
Информация за сключени договори 2015-09-17 14:00:00
Информация за изпълнението на договор 2016-12-28 16:05:00
Информация за изпълнението на договор 2017-05-15 16:45:00
Информация за изпълнението на договор 2017-07-14 15:57:00
Договор № ОП-73 От дата: 2015-09-11 2015-09-17 14:05:00
Плащане по договор №: ОП-73 От дата: 2015-09-11 2016-02-25 11:00:12
Плащане по договор №: ОП-73 От дата: 2015-09-11 2016-03-09 13:25:00
Плащане по договор №: ОП-73 От дата: 2015-09-11 2016-03-16 15:46:00
Плащане по договор №: ОП-73 От дата: 2015-09-11 2016-03-17 09:38:00
Плащане по договор №: ОП-73 От дата: 2015-09-11 2016-03-21 13:35:00
Плащане по договор №: ОП-73 От дата: 2015-09-11 2016-03-22 16:20:00
Плащане по договор №: ОП-73 От дата: 2015-09-11 2016-04-12 11:10:00
Плащане по договор №: ОП-73 От дата: 2015-09-11 2017-05-22 14:34:25
Договор № ОП- 74 От дата: 2015-09-11 2015-09-10 14:10:00
Плащане по договор №: ОП- 74 От дата: 2015-09-11 2016-04-19 12:47:00
Плащане по договор №: ОП- 74 От дата: 2015-09-11 2016-09-13 13:57:33
Плащане по договор №: ОП- 74 От дата: 2015-09-11 2016-09-13 14:00:22
Плащане по договор №: ОП- 74 От дата: 2015-09-11 2016-09-13 14:01:02
Плащане по договор №: ОП- 74 От дата: 2015-09-11 2016-09-13 14:02:05
Плащане по договор №: ОП- 74 От дата: 2015-09-11 2016-10-11 10:45:52
Плащане по договор №: ОП- 74 От дата: 2015-09-11 2016-10-11 10:47:18
Плащане по договор №: ОП- 74 От дата: 2015-09-11 2016-10-11 10:47:53
Плащане по договор №: ОП- 74 От дата: 2015-09-11 2016-10-11 10:48:26
Плащане по договор №: ОП- 74 От дата: 2015-09-11 2016-11-01 13:37:26
Плащане по договор №: ОП- 74 От дата: 2015-09-11 2016-11-01 13:38:09
Плащане по договор №: ОП- 74 От дата: 2015-09-11 2016-12-12 10:28:33
Договор № ОП - 75 От дата: 2015-09-11 2015-09-17 14:15:00
Плащане по договор №: ОП - 75 От дата: 2015-09-11 2016-03-16 11:50:00
Плащане по договор №: ОП - 75 От дата: 2015-09-11 2016-04-21 13:43:00
Плащане по договор №: ОП - 75 От дата: 2015-09-11 2016-05-25 14:59:00
Плащане по договор №: ОП - 75 От дата: 2015-09-11 2016-05-25 14:59:00
Плащане по договор №: ОП - 75 От дата: 2015-09-11 2016-06-22 15:43:00
Плащане по договор №: ОП - 75 От дата: 2015-09-11 2016-06-22 15:44:00
Плащане по договор №: ОП - 75 От дата: 2015-09-11 2016-07-04 11:13:00
Плащане по договор №: ОП - 75 От дата: 2015-09-11 2016-08-05 11:31:56
Плащане по договор №: ОП - 75 От дата: 2015-09-11 2016-09-12 13:40:38
Плащане по договор №: ОП - 75 От дата: 2015-09-11 2016-10-10 16:25:45
Плащане по договор №: ОП - 75 От дата: 2015-09-11 2017-01-11 08:48:04
Плащане по договор №: ОП - 75 От дата: 2015-09-11 2017-03-06 14:12:48
Плащане по договор №: ОП - 75 От дата: 2015-09-11 2017-04-28 09:45:00
Плащане по договор №: ОП - 75 От дата: 2015-09-11 2017-07-13 15:40:38

<-- Обратно към поръчки