Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на лекарствени продукти" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-06-03 16:06:12
№ 20150603QIiy2264593

Описание:

Доставка на лекарствени продукти, описани подробно в предмета на поръчката: "Невро-психотропни”;„Типични лекарства за анестезия”; „Лекарства за лечение на заболявания на сърдечно-съдовата система”; „Лекарства за лечение на заболявания на отделителната система”„Лекарства за лечение на заболявания на дихателната система”; „Лекарства за лечение на заболявания на храносмилателната система”; „Лекарства, повлияващи кръвосъсирването, фибринолизата и кръвотворенето”; „Инфузионни разтвори и лекарства за лечебно хранене”;„Лекарства, повлияващи междинната обмяна и хормоноактивни средства”; „Лекарства за лечение на инфекции”;„Витамини, минерали и олигоелементи”; „Диагностични средства”;„Лекарства за лечение на дерматологични заболявания”;„Лекарства за лечение на офталмологични заболявания”; „Други лекарства”;„Екстемпорални форми”.  Видовете и количествата са посочени в "Предмет на поръчката и техническа спецификация"  (Приложение Лекарствена листа от конкурсната документация) . Доставките се извършват след периодични заявки от страна на Възложителя, според нуждите му. Участниците могат да участват за една, няколко или всички номенклатурни единици от предмета на поръчката.


Документи
10552015031606_Решение З-157 от 03.06.2015.pdf
11042015031606_Обявление за ОП.pdf
11172015031606_Dokumentacia.doc
11242015031606_Лекарствена листа_2015_op .xls
11332015031606_Приложение 2А .xls
11432015031606_Deklaracii obr.doc
11512015031606_Pr 3 Obr tehn predl.doc
11592015031606_Pr 4 Obr predl cena.doc
12062015031606_Pr 5 Dogovor proect.doc
12162015031606_Programa.zip
12232015031606_Инструкция за инсталация.pdf
12332015031606_Zapoved 106 propuski.doc

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-06-11 16:10:00
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2015-07-10 13:45:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-08-04 18:10:00
Уведомление за провеждане на публичен жребий 2015-08-26 17:10:00
Решение за избор на изпълнител 2015-08-28 16:30:00
Частично прекратяване 2015-08-28 16:30:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2015-08-28 16:30:00
Информация за сключени договори 2015-10-09 11:15:00
информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2016-10-28 09:55:00
Информация за изпълнението на договор 2017-01-19 17:10:00
Информация за изпълнението на договор 2017-01-19 17:15:00
Информация за изпълнението на договор 2017-06-13 14:34:00
Информация за изпълнение на договор 2017-08-11 15:45:00
Информация за изпълнението на договор 2017-09-19 09:41:00
Информация за изпълнението на договор 2017-09-19 09:44:00
Информация за изпълнение на договор 2017-11-13 16:20:00
Информация за изпълнението на договор за ОП 2018-02-12 16:25:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-09-12 15:00:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-09-12 15:05:00
Договор № 101 От дата: 2015-09-18 2015-10-09 11:25:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-04-20 10:43:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 13:45:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 13:46:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 13:47:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 13:48:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 13:49:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 13:50:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 13:53:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 13:54:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 13:54:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 13:55:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 13:56:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 13:57:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 13:58:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 13:59:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 14:22:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 14:23:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 14:29:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 14:30:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 14:50:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 14:51:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 14:52:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 14:53:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 14:54:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 14:54:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 14:55:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 14:56:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 14:57:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 14:58:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 14:58:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 14:59:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 14:59:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:09:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:17:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:18:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:19:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:19:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:42:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:43:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:44:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:45:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:46:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:47:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:48:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:48:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:49:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:50:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:51:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:51:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:52:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:53:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:53:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:54:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:54:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:55:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:56:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:57:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:59:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 15:59:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 16:00:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 16:01:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 16:02:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-05-20 16:13:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:00:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:02:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:02:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:04:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:05:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:08:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:09:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:11:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:12:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:14:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:15:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:16:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:17:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:18:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:19:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:20:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:21:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:22:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:23:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:26:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:26:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-06-21 16:27:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:38:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:38:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:39:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:40:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:41:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:42:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:43:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:44:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:45:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:46:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:47:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:48:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:49:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:50:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:50:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:52:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:53:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:53:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-07-04 13:56:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:28:18
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:29:25
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:30:13
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:30:56
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:31:39
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:32:19
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:33:05
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:33:54
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:35:14
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:44:04
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:44:55
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:45:54
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:46:55
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:47:49
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:48:59
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:49:44
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:50:30
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:51:57
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:53:44
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:54:29
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:55:25
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-08-04 15:56:07
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-09-12 15:56:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-09-12 15:57:34
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-09-12 15:58:35
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-09-12 15:59:22
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-09-12 16:00:17
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-09-12 16:01:20
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-09-12 16:18:31
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-09-12 16:19:18
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-09-12 16:19:53
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:25:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:25:56
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:26:28
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:26:58
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:27:33
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:28:09
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:28:37
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:29:08
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:29:43
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:30:14
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:34:54
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:36:08
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:36:54
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:37:22
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:38:17
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:38:53
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:39:31
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:40:04
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:40:52
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:41:31
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:42:13
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:42:51
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:43:34
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:44:10
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:44:45
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:45:20
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:45:56
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:46:31
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:47:19
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:48:04
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:48:42
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:49:25
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:49:57
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:50:30
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:51:17
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-10-11 11:51:51
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-11-01 14:48:30
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-11-01 14:49:02
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-11-01 14:49:49
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-11-01 14:50:23
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-11-01 14:50:59
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-11-01 14:51:28
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-11-01 14:51:56
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-11-01 14:52:27
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-11-01 14:52:57
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-11-01 14:53:28
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-11-01 14:54:01
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-11-01 14:54:31
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-11-01 14:55:01
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-11-01 14:55:37
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2016-11-01 14:56:03
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-01-11 15:55:38
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-01-11 15:56:08
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-01-11 15:56:40
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-01-11 15:57:13
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-01-11 15:57:44
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-02-13 11:14:30
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-02-13 11:15:01
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-02-13 11:15:29
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-02-13 11:15:54
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-02-13 11:16:25
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-02-13 11:16:52
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-02-13 11:17:23
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-02-13 11:17:58
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-02-13 11:18:27
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-02-13 11:19:02
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 15:58:12
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 15:58:39
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 16:01:47
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 16:02:16
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 16:02:45
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 16:03:55
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 16:04:24
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 16:04:52
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 16:05:20
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 16:05:48
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 16:06:57
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 16:07:32
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 16:08:44
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 16:09:09
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 16:09:42
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 16:10:09
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 16:11:17
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-03-06 16:11:54
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:12:27
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:15:04
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:15:42
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:16:14
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:18:38
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:19:16
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:20:29
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:21:02
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:21:29
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:21:59
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:22:59
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:23:32
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:24:29
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:25:09
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:25:39
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:26:09
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:27:05
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:27:27
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:28:01
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:29:08
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:29:37
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:31:20
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:31:52
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:32:18
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:33:36
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:34:28
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:34:58
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:35:33
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:36:14
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:37:34
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:38:26
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:39:30
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 11:40:04
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-04-13 12:46:42
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-05-10 16:02:17
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-05-10 16:08:59
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-05-10 16:10:46
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-05-10 16:11:11
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-05-10 16:12:09
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-05-10 16:13:07
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-05-10 16:14:09
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-05-10 16:14:34
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-05-10 16:15:28
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-05-10 16:15:53
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-05-10 16:16:35
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-06-05 12:52:59
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-06-05 12:53:36
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-06-05 12:54:08
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-06-05 12:54:44
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-06-05 12:55:24
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-06-05 12:57:01
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-06-05 12:57:32
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-06-05 12:58:10
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-06-05 12:58:41
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-06-05 13:00:18
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-06-05 13:00:56
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-06-05 13:01:29
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-06-05 13:02:04
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-06-05 13:02:33
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-06-05 13:03:03
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-06-05 13:03:31
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-05 16:03:02
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-05 16:03:39
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-05 16:05:23
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:09:28
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:36:08
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:36:37
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:37:48
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:38:18
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:38:45
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:39:14
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:39:48
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:40:15
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:40:45
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:41:16
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:41:40
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:42:11
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:42:41
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:43:10
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:43:41
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:44:07
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:44:38
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:45:05
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:45:31
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:46:52
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:47:28
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:48:01
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:48:28
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:49:01
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:49:32
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:49:59
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:50:27
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:50:53
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:51:23
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 08:51:56
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 09:12:02
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 09:12:32
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 09:14:29
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 11:50:41
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 11:51:13
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 11:52:05
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 11:53:47
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 11:54:20
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 11:55:46
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 11:57:09
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 11:57:46
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 11:58:51
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-07-06 11:59:18
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-08-22 11:18:58
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-08-22 11:30:37
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-08-22 11:55:52
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-08-22 11:57:07
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-08-22 11:58:13
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-08-22 11:58:49
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-08-22 12:09:46
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-08-22 12:10:14
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-09-18 2017-09-29 08:05:00
Договор № 102 От дата: 2015-09-25 2015-10-09 11:30:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-07-04 12:32:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-07-04 12:32:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-07-04 12:33:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-07-04 12:34:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-07-04 12:35:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-07-04 12:36:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 12:54:57
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 12:56:04
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 12:56:46
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 12:49:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 12:57:55
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 12:58:30
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 12:59:10
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 12:59:48
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 13:00:23
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 13:00:56
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 13:01:29
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 13:01:57
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 13:02:33
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 13:03:01
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 13:03:32
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 13:04:11
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 13:04:55
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 13:05:28
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 13:06:02
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 13:06:35
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-08-04 13:07:09
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-09-12 11:23:34
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-09-12 11:24:41
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-09-12 11:25:29
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-09-12 11:26:08
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-09-12 11:27:01
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-09-12 11:27:41
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-09-12 11:28:26
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-09-12 11:29:05
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-09-12 11:29:42
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-09-12 11:30:18
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-09-12 11:30:57
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-09-12 11:31:33
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-09-12 11:32:08
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-09-12 11:32:43
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-09-12 11:33:19
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 10:41:35
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 10:42:08
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 10:43:02
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 10:43:33
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 10:44:05
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 10:54:45
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 10:55:16
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 10:55:55
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 10:56:34
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 10:57:23
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 10:58:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 10:58:45
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 10:59:22
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 10:59:54
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 11:00:33
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 11:01:19
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 11:01:55
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 11:02:45
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 11:03:17
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-11-02 17:02:16
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-11-02 17:03:04
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-11-02 17:03:37
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-11-02 17:04:10
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-11-02 17:04:36
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-11-02 17:05:03
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2016-11-02 17:05:31
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-01-09 13:49:51
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-01-09 13:51:04
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-01-09 13:51:38
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-01-09 13:52:05
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-01-09 13:52:30
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-01-09 13:53:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-01-09 13:53:27
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-02-14 14:01:05
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-02-14 14:02:34
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-02-14 14:05:23
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-02-14 14:05:56
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-02-14 14:08:40
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-02-14 14:11:11
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-02-14 14:12:14
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-02-14 14:13:21
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-02-14 14:14:07
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-02-14 14:15:38
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-02-14 14:16:22
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-03-07 15:04:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-03-07 15:04:40
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-03-07 15:05:16
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-03-07 15:05:57
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-03-07 15:06:40
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-03-07 15:07:08
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-05-22 16:02:03
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-05-22 16:02:58
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-05-22 16:03:28
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-08-22 10:07:36
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-08-22 10:08:01
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-08-22 10:08:26
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-08-22 10:08:50
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-08-22 10:09:12
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-09-29 09:00:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-09-29 08:15:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-09-29 08:30:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-09-29 08:45:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-09-29 08:30:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-09-29 08:30:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-10-16 12:27:37
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-10-16 12:28:06
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-10-16 12:28:36
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-10-16 12:29:03
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-10-16 12:29:27
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-10-16 12:29:55
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-11-17 09:58:13
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-11-17 09:58:34
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-11-17 09:59:09
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-11-17 09:59:44
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-11-17 10:01:37
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-11-17 10:02:20
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-11-17 10:02:53
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-11-17 10:03:19
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-11-30 09:00:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-11-30 09:00:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-11-30 09:00:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-11-30 09:00:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-12-28 13:00:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-12-28 13:05:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-12-28 13:05:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-12-28 13:05:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-12-28 13:05:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-12-28 13:05:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-12-28 13:05:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-12-28 13:05:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-12-28 13:05:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-12-28 13:05:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2017-12-28 13:05:00
Плащане по договор №: 102 От дата: 2015-09-25 2018-01-31 11:20:00
Договор № 103 От дата: 2015-09-25 2015-10-09 11:35:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2015-12-10 15:59:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2015-12-10 16:00:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2015-12-10 16:00:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-01-22 15:21:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-02-25 09:49:38
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-03-14 13:33:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-03-14 13:33:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-03-14 13:34:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-03-14 13:35:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-04-21 13:53:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-05-18 15:24:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-05-18 15:25:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-06-22 14:56:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-06-22 14:58:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-06-22 14:59:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-06-22 14:59:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-06-22 15:00:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-07-04 15:40:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-08-05 08:50:11
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-09-13 09:09:33
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-09-13 09:10:26
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-09-13 09:11:05
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-10-11 08:22:07
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-10-11 08:22:33
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-10-11 08:22:58
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-11-01 15:47:27
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2016-11-01 15:47:55
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2017-01-11 08:52:57
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-09-25 2017-01-11 08:57:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:103 2017-02-16 14:54:00
Договор № 104 От дата: 2015-09-25 2015-10-09 11:35:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-01-22 15:59:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-01-22 16:00:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-01-22 16:00:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-03-14 15:46:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-03-14 15:47:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-03-14 15:48:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-03-14 15:49:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-04-21 15:26:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-04-21 15:27:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-04-21 15:28:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-06-23 09:41:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-06-23 09:41:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-06-23 09:42:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-07-07 09:54:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-07-07 09:55:00
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-08-10 09:40:34
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-09-26 08:57:09
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2016-10-26 16:01:41
Плащане по договор №: 104 От дата: 2015-09-25 2017-01-10 16:23:01
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:104 2017-02-16 15:35:00
Договор № 105 От дата: 2015-09-25 2015-10-09 11:40:00
Плащане по договор №: 105 От дата: 2015-09-25 2016-05-18 13:26:00
Плащане по договор №: 105 От дата: 2015-09-25 2016-07-04 14:28:00
Плащане по договор №: 105 От дата: 2015-09-25 2016-07-04 14:29:00
Плащане по договор №: 105 От дата: 2015-09-25 2016-07-04 14:29:00
Плащане по договор №: 105 От дата: 2015-09-25 2016-09-13 10:19:41
Плащане по договор №: 105 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 13:54:58
Плащане по договор №: 105 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 13:55:38
Плащане по договор №: 105 От дата: 2015-09-25 2016-10-10 13:56:20
Плащане по договор №: 105 От дата: 2015-09-25 2017-02-13 11:31:16
Плащане по договор №: 105 От дата: 2015-09-25 2017-04-13 13:26:17
Плащане по договор №: 105 От дата: 2015-09-25 2017-07-11 13:51:19
Плащане по договор №: 105 От дата: 2015-09-25 2017-08-22 10:53:49
Плащане по договор №: 105 От дата: 2015-09-25 2017-08-22 10:54:19
Договор № 106 От дата: 2015-09-25 2015-10-09 11:45:00
Плащане по договор №: 106 От дата: 2015-09-25 2016-11-01 15:12:12
Плащане по договор №: 106 От дата: 2015-09-25 2016-11-01 15:13:02
Плащане по договор №: 106 От дата: 2015-09-25 2016-11-01 15:13:32
Плащане по договор №: 106 От дата: 2015-09-25 2017-01-11 15:39:32
Плащане по договор №: 106 От дата: 2015-09-25 2017-01-11 15:40:44
Плащане по договор №: 106 От дата: 2015-09-25 2017-02-14 14:52:54
Плащане по договор №: 106 От дата: 2015-09-25 2017-09-29 08:10:00
Плащане по договор №: 106 От дата: 2015-09-25 2017-09-29 08:30:00
Плащане по договор №: 106 От дата: 2015-09-25 2017-09-29 08:30:00
Плащане по договор №: 106 От дата: 2015-09-25 2017-09-29 08:10:00
Плащане по договор №: 106 От дата: 2015-09-25 2017-09-29 08:55:00
Плащане по договор №: 106 От дата: 2015-09-25 2017-09-29 08:30:00
Плащане по договор №: 106 От дата: 2015-09-25 2017-09-29 12:50:00
Плащане по договор №: 106 От дата: 2015-09-25 2017-09-29 08:55:00
Плащане по договор №: 106 От дата: 2015-09-25 2017-09-29 08:50:00
Договор № 107 От дата: 2015-09-25 2015-10-09 11:45:00
Плащане по договор №: 107 От дата: 2015-09-25 2017-01-10 16:33:24
Плащане по договор №: 107 От дата: 2015-09-25 2017-05-22 14:55:03
Плащане по договор №: 107 От дата: 2015-09-25 2017-05-22 14:55:40
Плащане по договор №: 107 От дата: 2015-09-25 2017-05-22 14:56:11
Плащане по договор №: 107 От дата: 2015-09-25 2017-11-15 09:32:31
Плащане по договор №: 107 От дата: 2015-09-25 2018-06-25 10:00:00
Плащане по договор №: 107 От дата: 2015-09-25 2018-08-16 12:17:00
Плащане по договор №: 107 От дата: 2015-09-25 2018-08-16 12:20:00
Плащане по договор №: 107 От дата: 2015-09-25 2018-08-28 11:25:00
Договор № 108 От дата: 2015-09-28 2015-10-09 12:05:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-01-22 16:02:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-03-14 15:34:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-03-14 15:35:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-03-14 15:36:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-03-14 15:37:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-03-14 15:39:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-03-14 15:41:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-03-24 10:09:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-04-21 11:21:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-05-25 15:49:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-05-25 15:49:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-05-25 15:50:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-05-25 15:51:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-05-25 15:51:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-07-05 08:15:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-07-05 08:17:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-08-09 11:55:48
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-08-09 11:57:52
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-09-26 08:50:31
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-10-26 11:41:21
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-10-26 12:16:17
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-10-26 12:17:00
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2016-10-26 12:17:52
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2017-01-10 16:27:01
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2017-01-10 16:28:05
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2017-04-05 16:16:26
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2017-04-05 16:17:06
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2017-04-05 16:17:33
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2017-04-05 16:18:10
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2017-04-05 16:18:43
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2017-04-05 16:19:10
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2017-04-05 16:19:39
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2017-05-29 12:24:48
Плащане по договор №: 108 От дата: 2015-09-28 2017-05-29 12:25:37
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:108 2017-02-16 14:34:00
Договор № 109 От дата: 2015-09-28 2015-10-09 12:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:109 2017-02-16 15:05:00
Договор № 110 От дата: 2015-09-28 2015-10-09 12:10:00
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-28 2015-12-10 15:44:00
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-28 2015-12-10 15:45:00
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-28 2016-01-22 15:24:00
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-28 2016-02-25 10:41:30
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-28 2016-02-25 10:42:07
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-28 2016-02-25 10:42:33
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-28 2016-03-16 11:16:00
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-28 2016-04-19 11:47:00
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-28 2016-05-25 15:17:00
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-28 2016-05-25 15:18:00
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-28 2016-06-22 15:49:00
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-28 2016-07-04 16:00:27
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-28 2016-07-04 15:54:00
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-28 2016-08-04 10:52:19
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-28 2016-09-12 13:23:47
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-28 2016-10-11 08:32:21
Плащане по договор №: 110 От дата: 2015-09-28 2016-11-01 15:57:42
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:110 2017-02-16 15:10:00
Договор № 111 От дата: 2015-09-30 2015-10-09 12:10:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-04-21 14:06:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-04-21 14:09:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-04-21 14:12:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-04-21 14:14:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-04-21 14:16:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-07-07 11:31:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-07-07 11:32:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-07-07 11:33:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-07-07 11:33:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-07-07 11:34:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-07-07 11:35:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-07-07 11:35:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 12:13:03
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 12:13:50
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 12:14:30
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 12:15:22
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 12:16:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 12:16:42
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 12:17:23
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 12:18:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 12:18:44
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 12:19:20
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 12:20:20
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 12:21:12
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 12:21:48
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 12:22:27
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-09-28 11:44:49
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-09-28 11:49:29
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-09-28 11:50:22
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-09-28 11:50:57
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-09-28 11:51:34
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-09-28 11:52:12
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-09-28 11:52:46
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-09-28 11:55:03
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-10-11 10:12:24
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-10-11 10:13:36
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-10-11 10:14:48
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-10-11 10:15:24
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-10-11 10:16:02
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-10-11 10:16:38
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-11-02 17:21:01
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-11-02 17:21:31
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-11-02 17:21:56
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-11-02 17:22:23
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2016-11-02 17:22:50
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-01-11 16:22:26
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-01-11 16:22:56
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-01-11 16:23:30
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-01-11 16:23:56
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-01-11 16:24:26
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-01-11 16:25:01
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-01-11 16:25:31
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-01-11 16:26:03
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-01-11 16:26:37
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-02-14 15:04:37
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-02-14 15:05:08
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-02-14 15:05:36
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-02-14 15:06:23
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-02-14 15:06:53
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-02-14 15:07:21
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-02-14 15:07:48
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-02-14 15:08:17
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-02-14 15:08:44
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-02-14 15:09:18
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-02-14 15:09:51
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-02-14 15:10:23
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-03-07 16:01:54
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-03-07 16:03:03
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-03-07 16:04:15
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-03-07 16:04:47
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-03-07 16:05:12
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-03-07 16:06:02
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-03-07 16:07:03
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-03-07 16:07:28
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-04-28 10:50:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-04-28 10:50:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-04-28 09:20:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-04-28 10:20:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-04-28 10:50:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-04-28 10:50:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-04-28 11:55:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-04-28 11:55:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-05-05 11:28:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-04-28 11:55:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-05-22 15:25:53
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-05-22 15:28:04
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-05-22 15:28:35
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-05-22 15:29:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-05-22 15:29:22
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-05-22 15:29:48
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-05-22 15:30:20
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-06-05 11:59:23
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-06-05 12:00:34
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-06-05 12:02:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-06-05 12:02:26
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-06-05 12:02:56
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-06-05 12:03:22
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-06-05 12:03:53
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-06-05 12:04:23
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-07-05 14:33:59
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-07-05 14:35:02
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-07-05 14:35:31
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-07-05 14:37:09
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-07-05 14:38:03
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-07-05 14:38:29
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-07-05 14:39:01
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-07-05 14:39:28
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-08-22 09:57:30
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-08-22 09:57:55
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-08-22 09:58:24
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-08-22 09:58:53
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-08-22 09:59:18
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-08-22 09:59:44
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-08-22 10:00:11
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-08-22 10:00:39
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-08-22 10:01:03
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-08-22 10:01:28
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-08-22 10:02:07
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-09-29 08:00:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-09-29 08:30:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-09-29 08:30:00
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-10-16 14:22:34
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-10-16 14:23:22
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-10-16 14:23:48
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-10-16 14:24:21
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-10-16 14:24:47
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-10-16 14:25:12
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-10-16 14:25:45
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-10-16 14:26:10
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-11-17 09:38:26
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-11-17 09:39:01
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-11-17 09:39:25
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-11-17 09:39:59
Плащане по договор №: 111 От дата: 2015-09-30 2017-11-17 09:40:28
Договор № 114 От дата: 2015-10-05 2015-10-10 12:15:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-10-05 2018-05-09 09:10:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-10-05 2018-05-09 09:10:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-10-05 2018-05-09 09:10:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-10-05 2018-08-13 09:05:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-10-05 2018-08-13 09:05:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-10-05 2018-08-22 11:00:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-10-05 2018-08-22 11:05:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-10-05 2018-08-22 11:05:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-10-05 2018-08-22 11:05:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-10-05 2018-08-22 11:05:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-10-05 2018-08-22 11:00:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-10-05 2018-08-22 11:00:00
Плащане по договор №: 114 От дата: 2015-10-05 2018-08-22 11:05:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:114 2017-02-16 15:57:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на лекарствени продукти" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-10-28 13:56:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на лекарствени продукти" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-10-28 13:56:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на лекарствени продукти" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-10-28 13:57:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на лекарствени продукти" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-10-28 13:56:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на лекарствени продукти" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-10-28 13:57:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на лекарствени продукти" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-10-02 09:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на лекарствени продукти" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-10-02 09:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на лекарствени продукти" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-10-05 10:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на лекарствени продукти" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-10-02 16:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на лекарствени продукти" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-10-02 15:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на лекарствени продукти" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-09-25 14:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на лекарствени продукти" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД 2015-10-30 16:50:00

<-- Обратно към поръчки