Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицинско обзавеждане за Клиника по педиатрия на УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-06-18 17:15:00
№ 20150618ywxZ2294058

Описание:

Настоящата поръчка е за доставка с включен монтаж на медицинско обзавеждане за Клиника по педиатрия на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, подробно описано по вид и количество в „Техническа спецификация” – Приложение №1 към документацията за участие.


Документи
31292015181606_Документация.zip

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-07-08 15:15:00
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2015-07-22 15:20:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-08-03 17:05:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2015-08-19 09:35:00
Решение за избор на изпълнител 2015-08-19 09:35:00
Информация за сключен договор 2015-09-17 13:50:00
информация за изпълнен договор 2016-01-21 11:25:00
Договор № ОП - 77 От дата: 2015-09-14 2015-09-17 13:50:00
Плащане по договор №: ОП - 77 От дата: 2015-09-14 2015-10-13 15:18:25
Плащане по договор №: ОП - 77 От дата: 2015-09-14 2016-01-22 15:54:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП - 77 2016-02-24 13:19:00

<-- Обратно към поръчки