Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на рентгенова тръба за апарат за позитронно емисионна томография, производител „General Electric”, модел Discovery 600, при условията на обратно изкупуване на старата тръба”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-09-08 10:08:46
№ 20150703QdVy2322657

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на рентгенова тръба за апарат за позитронно емисионна томография, производител „General Electric”, модел Discovery 600, със  спецификация, посочена в Приложение  1 от Документацията за участие.

Поръчката включва доставка, монтаж, настройки и тестове, пускане в експоатация на нова рентгенова тръба за за апарат за позитронно емисионна томография, производител „General Electric”, модел Discovery 600, и демонтаж и връщане на производителя на старата тръба.

Демонтирането и връщането на старата рентгенова тръба за рециклиране в завода-производител са за сметка и разноски на Изпълнителя.


Документи
15542015081009_Документация.zip

ПубликацияДата
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2015-10-09 12:20:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-10-09 13:00:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2015-10-19 15:55:00
Решение за избор на изпълнител 2015-10-19 16:05:00
Информация за сключен договор 2015-11-09 11:20:00
Договор за подизпълнение 2015-11-09 11:20:00
информация за изпълнен договор 2016-01-21 11:30:00
Договор № ОП - 126 От дата: 2015-10-29 2015-11-09 11:20:00
Плащане по договор №: ОП - 126 От дата: 2015-10-29 2016-01-22 16:04:00

<-- Обратно към поръчки