Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствен продукт Fludeoxyglucose (18F)” за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-07-06 16:54:00
№ 20150706ZBby2331250

Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва доставка на лекарствен продукт Fludeoxyglucose (18F), 300 броя многодозови опаковки с обща  активност на опаковката не по-малко от 14 GBq лекарствен продукт Fludeoxyglucose (18F) за срок от 24 месеца, считано от датата на подписване на договора. Радиоактивната концентрация не трябва да бъде по-ниска от 700 МBq/ml към часа на доставката. Активност над посочената не се заплаща от Възложителя.


Документи
58302015061607_Dokumentaciq.zip

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-07-13 17:20:00
Решение за изменение 2015-07-20 11:10:00
Отговор на въпрос 2015-07-21 10:30:00
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2015-08-19 11:25:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-08-24 10:20:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2015-08-31 15:50:00
Решение за избор на изпълнител 2015-08-31 15:50:00
Обявление за възложена поръчка 2015-10-06 10:00:00
Договор за подизпълнение 2015-10-06 10:05:00
Информация за изпълнението на договор 2017-10-16 16:05:00
Договор № 112 От дата: 2015-09-30 2015-10-06 10:00:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-01-22 15:32:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-01-22 15:33:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-01-22 15:33:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-01-22 15:34:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-01-22 15:34:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-01-22 15:35:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-01-22 15:56:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-01-22 15:56:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-01-22 15:57:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-02-25 10:29:18
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-02-25 10:31:12
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-02-25 10:31:40
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-02-25 10:32:13
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-02-25 10:32:41
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-02-25 10:33:11
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-02-25 10:33:39
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-02-25 11:02:04
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-02-25 11:02:53
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-02-25 11:03:22
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-03-16 10:16:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-03-16 10:16:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-03-16 10:18:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-03-16 10:18:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-03-16 10:19:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-03-16 10:19:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-04-19 12:28:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-04-19 12:29:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-04-19 12:30:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-25 15:40:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-25 15:40:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-25 15:41:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-25 15:44:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-25 15:45:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-25 15:45:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-26 09:23:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-26 09:24:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-26 09:25:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-26 09:38:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-26 09:38:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-26 09:39:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-26 10:04:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-26 10:05:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-26 10:05:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-26 10:09:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-26 10:10:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-05-26 10:10:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-06-23 13:47:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-06-23 13:48:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-06-23 13:49:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-06-23 13:50:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-06-23 13:51:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-06-23 13:51:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-06-23 13:52:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-06-23 13:53:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-06-23 13:53:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-07-05 09:29:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-07-05 09:30:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-07-05 09:30:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-07-05 09:31:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-07-05 09:32:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-07-05 09:33:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-07-05 09:34:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-07-05 09:35:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-07-05 09:35:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-07-05 09:36:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-07-05 09:37:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-07-05 09:37:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-07-05 09:38:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-07-05 09:39:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-07-05 09:39:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:15:38
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:21:26
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:22:07
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:22:55
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:25:12
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:26:27
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:27:36
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:28:26
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:28:51
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:29:26
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:35:20
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:36:20
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:45:06
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:45:53
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:46:26
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:46:55
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:47:28
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:48:08
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:48:33
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:52:23
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:53:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:53:49
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:54:16
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:55:04
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:56:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:56:25
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:57:04
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-05 15:57:32
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 11:14:23
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 11:18:54
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 11:19:31
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 11:20:04
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 11:20:33
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-08-09 11:21:27
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-12 09:44:20
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-12 09:45:44
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-12 09:46:40
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-12 09:47:30
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-12 09:48:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-12 10:03:22
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-12 10:04:23
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-12 10:05:14
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-12 10:05:50
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-12 10:06:21
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-12 10:06:54
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-13 10:50:56
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-13 11:10:57
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-13 11:13:57
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-13 11:14:40
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-13 11:15:23
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-13 11:15:51
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-26 11:39:13
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-26 11:40:40
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-26 11:41:08
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-26 11:41:38
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-26 12:01:59
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-26 12:03:22
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-26 12:03:58
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-26 12:04:26
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-26 12:06:28
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-26 12:07:25
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-26 12:23:38
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-26 12:24:38
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-26 12:25:06
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-26 12:25:32
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-09-26 12:27:18
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-10-04 13:47:54
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-10-26 10:47:40
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-10-26 10:48:50
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-10-26 11:03:56
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-10-26 11:04:50
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-10-26 11:05:22
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-10-26 11:05:54
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-10-26 11:06:25
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-10-26 11:16:31
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-10-26 11:17:20
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-10-26 11:24:20
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-10-26 11:25:25
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-10-26 11:25:55
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-10-26 11:26:22
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2016-10-26 11:26:55
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-01-26 10:43:36
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-01-26 10:44:18
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-01-26 10:44:55
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-02-02 11:01:26
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-02-02 11:02:03
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-02-02 11:02:34
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-02-02 11:03:10
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-02-02 11:03:35
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-02-02 11:04:09
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-02-16 14:31:57
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-02-16 14:32:55
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-02-16 14:33:30
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-02-16 14:34:10
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-02-16 14:34:39
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-02-16 16:09:28
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-02-16 16:10:34
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-02-16 16:11:05
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-03-06 13:49:25
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-03-06 13:51:03
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-03-06 13:51:38
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-03-07 08:47:50
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-03-07 08:49:52
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-03-07 08:50:20
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-03-23 08:23:07
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-03-23 08:24:58
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-03-23 08:25:42
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-03-23 08:26:05
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-03-23 10:35:27
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-03-23 10:36:11
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-03-23 10:36:37
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-03-23 10:37:04
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-03-23 13:33:43
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-03-23 13:46:43
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-04-05 14:34:01
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-04-05 14:36:47
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-04-05 14:37:49
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-04-13 13:14:02
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-04-13 13:14:29
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-04-13 13:15:02
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-05-05 14:40:02
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-05-05 14:41:01
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-05-05 14:41:31
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-05-05 14:41:53
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-05-05 14:42:15
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-05-10 15:16:40
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-05-10 15:17:05
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-05-10 15:17:36
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-05-10 15:18:09
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-05-29 09:36:34
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-05-29 11:21:44
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-05-29 11:22:13
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-05-29 11:22:47
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-05-29 13:51:33
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-05-29 13:52:00
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-05-29 13:53:16
Плащане по договор №: 112 От дата: 2015-09-30 2017-05-29 13:53:44
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на лекарствен продукт Fludeoxyglucose (18F)” за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2015-10-09 11:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на лекарствен продукт Fludeoxyglucose (18F)” за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2015-10-09 11:00:00

<-- Обратно към поръчки