Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-08-04 18:11:28
№ 20150804wxOo2361907

Описание:

Настоящата публична покана е за доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по обособени позиции. Видовете, количествата и техническите параметри на канцеларски материали и консумативи за компютри са посочени в "Предмет на поръчката и техническа спецификация" - Приложение № 1 от документацията за участие. 


Документи
09562015041808_Zapoved 106 propuski.doc
11072015041808_Dokumentacia.doc

ПубликацияДата
Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП 2015-09-01 16:10:00
Договор № ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2015-09-10 12:15:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-01-22 15:51:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-02-24 13:24:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-02-24 15:43:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-03-14 15:54:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-03-14 15:55:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-03-14 15:56:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-03-14 15:56:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-03-14 15:57:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-03-14 15:58:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-03-16 09:22:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-03-16 15:41:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-03-16 15:42:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-03-16 15:42:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-03-16 15:43:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-03-16 15:44:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-03-16 15:44:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-03-16 15:45:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-03-16 15:49:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-04-06 15:45:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-04-19 11:44:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-04-20 09:49:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-05-27 12:56:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-06-14 15:53:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-06-23 15:18:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-06-23 15:19:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-08-01 11:28:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-08-01 11:29:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-08-09 11:44:20
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-08-31 10:51:00
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-09-28 15:26:15
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-10-27 09:07:08
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-10-27 09:09:29
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-10-27 09:10:38
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-10-27 09:11:10
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-10-27 09:11:50
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2016-10-27 09:12:25
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2017-05-22 14:32:55
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2017-05-22 14:33:48
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2017-05-22 14:34:16
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2017-05-22 14:35:36
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2017-05-22 14:36:03
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2017-05-22 14:36:27
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2017-05-22 14:36:57
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2017-05-22 14:37:23
Плащане по договор №: ОП - 65 От дата: 2015-09-09 2017-05-22 14:37:54

<-- Обратно към поръчки