Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Покупка на автомобилен бензин А 95Н и дизелово моторно гориво чрез система на зареждане при условия на безналично плащане с електронни карти” за МПС на УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2015-08-25 17:02:38
№ 20150825IMjd2399814

Описание:

Предметът на настоящата поръчка е “Покупка на автомобилен бензин А 95Н и дизелово моторно гориво чрез система на зареждане при условия на безналично плащане с електронни карти” за МПС на УМБАЛ “Александровска” ЕАД. Зареждането с горива ще се извършва регулярно, посредством 24-часово обслужване, седем дни в седмицата на МПС, собственост на УМБАЛ „Александровска” ЕАД. Прогнозното количество горива за срока на договора - 24 месеца, е както следва: 

автомобилен бензин А95Н – 48 000 л.; 

дизелово моторно гориво - 42 000 л. ПубликацияДата
Решение 2015-08-25 18:00:00
Информация за сключен договор 2015-09-10 10:00:00
Обявление за изменение 2017-06-05 14:49:00
Информация за изпълнението на договор за ОП 2018-02-12 16:20:00
Договор № ОП-63 От дата: 2015-08-31 2015-09-10 10:00:00
Плащане по договор №: ОП-63 От дата: 2015-08-31 2015-09-18 15:52:29
Договор № 383 От дата: 2015-09-09 2015-09-10 10:00:00
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2015-11-26 15:05:00
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2015-12-16 14:30:00
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2016-02-03 13:20:00
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2016-02-24 15:40:00
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2016-03-16 14:19:00
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2016-04-22 15:42:00
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2016-05-25 16:07:00
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2016-06-21 14:28:00
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2016-07-07 11:00:00
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2016-08-01 11:39:00
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2016-09-26 09:36:49
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2016-10-12 12:33:02
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2016-11-01 15:09:34
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2016-12-12 09:05:37
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2016-12-12 13:13:17
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2017-01-09 14:47:57
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2017-05-10 15:09:46
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2017-05-10 15:10:58
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2017-05-25 14:30:00
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2017-08-21 15:53:02
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2017-08-23 16:43:21
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2017-08-31 10:39:28
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2017-08-31 10:40:46
Плащане по договор №: 383 От дата: 2015-09-09 2017-10-13 16:26:18

<-- Обратно към поръчки