Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-08-27 17:31:17
№ 20150827xbfq2424918

Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва  доставка на лекарствени продукти за нуждите на  УМБАЛ „Александровска” ЕАД по видове и спецификации, описани в приложение Лекарствена листа - неразделна част от документацията за участие.

Доставките се извършват по предварителна писмена заявка, съгласно, приложената в документацията за участие спецификация. 


Документи
33202015271708_Документация.zip

ПубликацияДата
Уведомление за провеждане на публичен жребий 2015-09-10 10:00:00
Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП 2015-09-11 16:50:00
Договор № 70 От дата: 2015-09-11 2015-10-09 13:50:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-09-11 2016-04-20 10:41:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-09-11 2016-05-20 16:05:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-09-11 2016-05-20 16:05:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-09-11 2016-05-20 16:06:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-09-11 2016-05-20 16:07:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-09-11 2016-05-20 16:08:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-09-11 2016-05-20 16:08:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-09-11 2016-05-20 16:09:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-09-11 2016-05-20 16:10:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-09-11 2016-05-20 16:10:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2015-09-11 2016-05-20 16:11:00
Договор № 71 От дата: 2015-09-11 2015-10-09 13:55:00
Договор № 67 От дата: 2015-09-11 2015-10-09 14:05:00
Плащане по договор №: 67 От дата: 2015-09-11 2016-07-04 12:26:00
Плащане по договор №: 67 От дата: 2015-09-11 2016-07-04 12:27:00
Плащане по договор №: 67 От дата: 2015-09-11 2016-07-04 12:28:00
Договор № 68 От дата: 2015-09-11 2015-10-09 14:05:00
Договор № 69 От дата: 2015-09-11 2015-10-09 14:05:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-09-11 2015-12-10 15:54:00
Договор № 72 От дата: 2015-09-11 2015-10-09 14:10:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-09-11 2015-11-16 15:34:00

<-- Обратно към поръчки