Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Закупуване и доставка на строителни материали, електро материали, В и К части, крепежни елементи, ръчни инструменти, консумативи за електроинструменти и други, за текуща поддръжка на сграден фонд и инфраструктура на УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД, по 6 обосо

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-09-23 17:02:29
№ 20150923kwpY2481472

Описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Закупуване и доставка на строителни материали, електро материали, В и К части, крепежни елементи, ръчни инструменти, консумативи за електроинструменти и други, за текуща поддръжка на сграден фонд и инфраструктура на УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД, по 6 обособени позиции”. 

Видовете и техническите характеристики на материалите са посочени в приложената Техническа спецификация към документацията за участие, съдържаща приложения по обособени позиции, както следва:

-     Обособена позиция №1: „Закупуване и доставка на бетон, чакъл и други инертни материали за сграден фонд и инфраструктура на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”, съгласно Приложение №1;

-     Обособена позиция №2: „Закупуване и доставка на бои и лакове за текуща поддръжка на сграден фонд и инфраструктура на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”, съгласно Приложение №2;

-     Обособена позиция №3: „Закупуване и доставка на електро материали за текуща поддръжка на сграден фонд и инфраструктура на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”, съгласно Приложение №3;

-     Обособена позиция №4: „Закупуване и доставка на В и К части за текуща поддръжка на сграден фонд и инфраструктура на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”, съгласно Приложение №4;

-     Обособена позиция №5: „Закупуване и доставка на крепежни елементи, ръчни инструменти, консумативи за електро-инструменти и други за текуща поддръжка на сграден фонд и инфраструктура на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”, съгласно Приложение №5;

-     Обособена позиция №6: „Закупуване и доставка на други строителни материали за текуща поддръжка на сграден фонд и инфраструктура на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”, съгласно Приложение №6.


Документи
03162015231709_SM.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-09-29 16:50:00
Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП 2015-10-20 16:40:00
Договор № Д-ОП-129 От дата: 2015-11-06 2015-11-06 16:30:00
Договор № Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2015-11-06 16:50:51
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-06-23 09:09:00
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-06-23 09:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-06-23 09:15:00
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-06-23 09:16:00
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-06-23 09:17:00
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-06-23 09:17:00
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-06-23 09:18:00
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-06-23 09:19:00
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-06-23 09:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-06-23 09:21:00
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-06-23 09:24:00
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-06-23 09:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-06-23 09:27:00
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-06-23 09:28:00
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-08-10 09:47:41
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-08-10 09:48:47
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-08-10 09:49:47
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-10-26 12:28:05
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-10-26 12:29:52
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-10-26 14:03:33
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-10-26 14:07:39
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-10-26 14:08:22
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2016-10-26 14:08:49
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2017-01-09 15:00:10
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2017-01-09 15:00:52
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2017-01-09 15:01:42
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2017-01-09 15:02:31
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2017-05-22 15:49:49
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2017-05-22 15:50:29
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2017-05-22 15:50:56
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2017-05-22 15:51:19
Плащане по договор №: Д-ОП-131 От дата: 2015-11-06 2017-05-22 15:51:46
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-131 2017-03-07 09:00:00
Договор № Д-ОП-130 От дата: 2015-11-06 2015-11-09 08:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-130 2017-03-07 09:05:00
Договор № Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2015-11-09 16:40:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-05 08:48:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-05 08:49:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-05 08:50:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-05 08:51:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-05 08:51:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-05 08:53:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-05 08:55:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-05 08:57:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-05 08:58:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-05 08:58:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-05 08:59:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-05 09:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-05 09:01:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-05 09:01:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-05 09:02:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-05 09:02:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-07 13:37:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-07 13:38:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-07-07 13:40:00
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-08-04 13:38:59
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-08-04 13:40:11
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-08-04 13:40:58
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-09-12 12:14:55
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-09-12 12:52:31
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-09-12 12:54:03
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-09-12 12:54:55
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-10-11 12:28:47
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-10-11 12:29:36
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-12-12 10:20:48
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-12-12 10:22:01
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2016-12-12 10:22:31
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2017-01-10 14:10:17
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2017-01-10 14:10:55
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2017-01-10 14:11:30
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2017-01-10 14:12:01
Плащане по договор №: Д-ОП-132 От дата: 2015-11-10 2017-01-11 16:10:05
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-132 2017-03-07 09:03:00
Договор № Д-ОП-139 От дата: 2015-11-27 2015-11-27 17:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-139 От дата: 2015-11-27 2016-03-16 10:37:00
Плащане по договор №: Д-ОП-139 От дата: 2015-11-27 2016-09-26 11:13:42
Плащане по договор №: Д-ОП-139 От дата: 2015-11-27 2016-09-26 11:14:54
Плащане по договор №: Д-ОП-139 От дата: 2015-11-27 2016-09-26 11:15:31
Плащане по договор №: Д-ОП-139 От дата: 2015-11-27 2016-09-26 11:16:26
Плащане по договор №: Д-ОП-139 От дата: 2015-11-27 2016-09-26 11:17:01
Плащане по договор №: Д-ОП-139 От дата: 2015-11-27 2016-09-26 11:21:18
Плащане по договор №: Д-ОП-139 От дата: 2015-11-27 2016-09-26 11:21:54
Плащане по договор №: Д-ОП-139 От дата: 2015-11-27 2016-09-26 11:22:29
Плащане по договор №: Д-ОП-139 От дата: 2015-11-27 2016-09-26 11:22:58
Плащане по договор №: Д-ОП-139 От дата: 2015-11-27 2016-09-26 11:23:24
Плащане по договор №: Д-ОП-139 От дата: 2015-11-27 2016-09-26 11:23:48
Плащане по договор №: Д-ОП-139 От дата: 2015-11-27 2016-10-26 16:26:32
Плащане по договор №: Д-ОП-139 От дата: 2015-11-27 2016-12-12 09:23:33
Плащане по договор №: Д-ОП-139 От дата: 2015-11-27 2016-12-12 09:24:21
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-139 2017-03-07 09:02:00

<-- Обратно към поръчки