Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Лабораторно оборудване за качествен контрол на радиофармацевтици”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-09-24 16:32:24
№ 20150924MSzX2495602

Описание:

Настоящата поръчка е за доставка на „Лабораторно оборудване за качествен контрол на радиофармацевтици”, със  спецификация посочена в Приложение № 1 от документацията за участие. Поръчката включва доставка, монтаж, настройки и тестове, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на оборудването.Място на доставка на оборудването: УМБАЛ “Александровска” ЕАД - “Клиника по Нуклеарна медицина”.

Документи
48542015241609_Laboratorno oborudvane.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2015-10-28 11:40:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-11-04 13:20:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2015-11-10 16:50:00
Решение за избор на изпълнител 2015-11-10 16:50:00
Информация за сключен договор 2015-11-25 12:00:00
информация за изпълнен договор 2016-07-20 12:15:00
Договор № ОП - 135 От дата: 2015-11-25 2015-11-25 12:00:00
Плащане по договор №: ОП - 135 От дата: 2015-11-25 2016-07-07 09:47:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП - 135 2016-08-05 13:04:00

<-- Обратно към поръчки