Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Закупуване и доставка на диализни апарати” за УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-09-30 16:39:44
№ 20150929Nnuz2512706

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е: „Закупуване и доставка на диализни апарати за УМБАЛ „Александровска” ЕАД”, със  спецификация, посочена в Приложение №1 от документацията за участие.  

Поръчката включва доставка, монтаж, настройки и тестове, въвеждане в експлоатация експоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на диализни апарати.

Общо количество: 5 бр. апарати, за нуждите на ”Клиника по диализа”, необходими за лечение на пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, които са на диализно лечение.

Място на доставяне на апаратите: УМБАЛ “Александровска” ЕАД - “Клиника по диализа”.
Документи
43552015301609_DOC.rar

ПубликацияДата
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-11-04 14:55:00
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2015-11-04 14:50:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2015-11-12 16:15:00
Решение за избор на изпълнител 2015-11-12 16:15:00
Информация за сключен договор 2015-11-25 11:50:00
Информация за изпълнението на договор 2017-01-19 16:35:00
Договор № ОП - 134 От дата: 2015-11-25 2015-11-25 11:55:00
Плащане по договор №: ОП - 134 От дата: 2015-11-25 2015-12-22 15:33:00
Плащане по договор №: ОП - 134 От дата: 2015-11-25 2016-02-25 09:47:04
Плащане по договор №: ОП - 134 От дата: 2015-11-25 2016-03-16 11:52:00
Плащане по договор №: ОП - 134 От дата: 2015-11-25 2016-04-21 13:57:00
Плащане по договор №: ОП - 134 От дата: 2015-11-25 2016-05-25 15:27:00
Плащане по договор №: ОП - 134 От дата: 2015-11-25 2016-06-22 10:05:00
Плащане по договор №: ОП - 134 От дата: 2015-11-25 2016-07-04 15:44:00
Плащане по договор №: ОП - 134 От дата: 2015-11-25 2016-08-05 08:47:22
Плащане по договор №: ОП - 134 От дата: 2015-11-25 2016-09-13 09:22:26
Плащане по договор №: ОП - 134 От дата: 2015-11-25 2016-10-10 16:27:39
Плащане по договор №: ОП - 134 От дата: 2015-11-25 2016-11-01 15:22:08
Плащане по договор №: ОП - 134 От дата: 2015-11-25 2017-01-09 12:45:56
Плащане по договор №: ОП - 134 От дата: 2015-11-25 2017-01-11 16:18:31

<-- Обратно към поръчки