Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на консумативи за автоматичен инжектор и диспенсър към PET/CT” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-10-19 16:18:56
№ 20151019QvyM2543205

Описание:

Консумативите, предмет на настоящата поръчка,  са предназначени за автоматичен инжектор RAD - INJEKT и диспенсър µDDS-A с производител “Tema Sinergie”  към апарат за позитронно-емисионна томография /PET/CT/, намиращ се в Клиника по нуклеарна медицина на  УМБАЛ „Александровска” ЕАД. Задължително изискване е предлаганите от участниците консумативи да са съвместими с наличната апаратура.


Документи
26242015191610_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2015-11-23 13:45:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-11-23 13:50:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2015-11-30 16:25:00
Решение за избор на изпълнител 2015-11-30 16:25:00
Информация за сключен договор 2015-12-18 10:30:00
Информация за изпълнение на договор за ОП 2018-05-22 16:25:00
Договор № ОП - 150 От дата: 2015-12-17 2015-12-18 10:30:00
Плащане по договор №: ОП - 150 От дата: 2015-12-17 2017-02-14 13:16:50
Плащане по договор №: ОП - 150 От дата: 2015-12-17 2017-03-06 14:26:00
Плащане по договор №: ОП - 150 От дата: 2015-12-17 2017-04-05 16:00:04
Плащане по договор №: ОП - 150 От дата: 2015-12-17 2017-04-05 16:00:48
Плащане по договор №: ОП - 150 От дата: 2015-12-17 2017-05-25 09:05:00
Плащане по договор №: ОП - 150 От дата: 2015-12-17 2017-07-11 14:14:51
Плащане по договор №: ОП - 150 От дата: 2015-12-17 2017-07-11 14:15:33
Плащане по договор №: ОП - 150 От дата: 2015-12-17 2017-08-22 11:09:46
Плащане по договор №: ОП - 150 От дата: 2015-12-17 2017-09-29 08:45:00
Плащане по договор №: ОП - 150 От дата: 2015-12-17 2017-09-29 08:00:00
Плащане по договор №: ОП - 150 От дата: 2015-12-17 2017-11-15 13:37:15
Плащане по договор №: ОП - 150 От дата: 2015-12-17 2017-12-01 12:40:00
Плащане по договор №: ОП - 150 От дата: 2015-12-17 2017-12-01 12:50:00
Плащане по договор №: ОП - 150 От дата: 2015-12-17 2018-04-27 09:05:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:ОП - 150 0000-00-00 00:00:00

<-- Обратно към поръчки