Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на консумативи за нуждите на циклотронен комплекс "Биомаркър дженерейтър" в УМБАЛ „Александровска" ЕАД”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-10-30 14:00:00
№ 20151030fkFE2570628

Описание:

Консумативите, предмет на настоящата поръчка, са предназначени за работа на мини-циклотронна система за задоволяване на собствените нужди от радиофармацевтик за изследвания с РЕТ-скенер в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. Видовете, характеристиките и прогнозното количество на консумативите са посочени в Предмет на поръчката и техническа спецификацията - Приложение № 1 от документацията за участие.


Документи
10512015301410_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл. 68, ал. 7 от ЗОП 2015-12-15 16:10:00
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП 2015-12-15 16:40:00
Протокол по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 2015-12-21 17:00:00
Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП 2015-12-21 17:00:00
Обявление за възложена поръчка 2016-01-25 12:00:00
Информация за изпълнение на договор за ОП 2018-07-13 16:40:00
Договор № Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2016-01-25 12:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2016-12-12 12:41:38
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-01-10 12:47:08
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-01-10 12:48:57
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-08-10 09:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-08-10 09:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-08-21 14:30:49
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-08-22 09:14:58
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-08-22 09:15:52
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-08-23 16:47:25
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-08-23 16:48:11
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-08-23 16:48:43
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-08-31 10:33:49
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-10-13 16:22:18
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-10-13 16:23:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-10-13 16:23:36
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-11-15 11:42:55
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-11-15 12:17:23
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-11-15 12:18:20
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-11-17 09:25:19
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-11-17 09:26:05
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-11-13 16:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-11-13 12:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-11-13 12:50:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-12-04 09:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-12-18 11:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2017-12-18 11:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2018-01-15 16:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2018-01-29 09:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2018-02-12 11:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2018-02-12 12:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2018-04-03 14:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2018-04-16 15:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2018-04-16 15:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2018-05-09 09:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2018-05-21 11:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-3 От дата: 2016-01-19 2018-06-12 09:00:00

<-- Обратно към поръчки