Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 7 обособени позиции”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-12-01 09:10:36
№ 20151130Cuto2596182

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 7 обособени позиции”, със спецификация, посочена в Предмет на поръчката и техническа спецификация – Приложение № 1 от документацията за участие.


Документи
12572015010912_Документация.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2015-12-04 14:15:00
Отговор на въпрос 2015-12-17 09:20:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2016-02-10 11:45:00
Протокол по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 2016-02-22 11:20:00
Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП 2016-02-22 11:20:00
Обявление за възложена поръчка 2016-04-12 14:10:00
Информация за изпълнението на договор 2017-04-13 10:40:00
Информация за изпълнен договор 2017-08-11 16:35:00
Информация за изпълнението на договор 2017-10-16 16:10:00
Информация за изпълнението на договор 2017-10-16 16:10:00
Информация за изпълнението на договор 2017-10-16 16:15:00
Информация за изпълнение на договор 2017-11-13 16:15:00
Информация за изпълнението на договор за ОП 2018-01-16 16:05:00
Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка 2018-04-17 16:20:00
Информация за изпълнение на договор за ОП 2018-05-22 16:20:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-09-12 15:25:00
Договор № Д-ОП-46 От дата: 2016-04-06 2016-04-07 10:35:00
Плащане по договор №: Д-ОП-46 От дата: 2016-04-06 2017-05-22 14:24:04
Плащане по договор №: Д-ОП-46 От дата: 2016-04-06 2018-08-13 15:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-46 От дата: 2016-04-06 2018-08-13 15:00:00
Договор № Д-ОП-47 От дата: 2016-04-06 2016-04-07 10:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-47 От дата: 2016-04-06 2016-09-01 09:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-47 От дата: 2016-04-06 2016-11-18 09:11:58
Плащане по договор №: Д-ОП-47 От дата: 2016-04-06 2017-03-23 09:14:53
Плащане по договор №: Д-ОП-47 От дата: 2016-04-06 2017-04-28 10:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-47 От дата: 2016-04-06 2017-10-13 16:49:11
Договор № Д-ОП-41 От дата: 2016-03-22 2016-04-07 10:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-41 От дата: 2016-03-22 2018-05-09 09:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-41 От дата: 2016-03-22 2018-05-09 09:05:00
Договор № Д-ОП-48 От дата: 2016-04-06 2016-04-07 10:50:00
Плащане по договор №: Д-ОП-48 От дата: 2016-04-06 2017-02-14 13:51:25
Плащане по договор №: Д-ОП-48 От дата: 2016-04-06 2017-03-23 09:19:08
Плащане по договор №: Д-ОП-48 От дата: 2016-04-06 2017-10-16 14:52:34
Плащане по договор №: Д-ОП-48 От дата: 2016-04-06 2018-03-19 08:15:00
Договор № Д-ОП-33 От дата: 2016-03-17 2016-04-07 10:55:00
Договор № Д-ОП-30 От дата: 2016-03-17 2016-04-07 11:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-30 От дата: 2016-03-17 2017-01-10 15:50:05
Плащане по договор №: Д-ОП-30 От дата: 2016-03-17 2017-03-23 11:05:58
Плащане по договор №: Д-ОП-30 От дата: 2016-03-17 2017-03-23 11:06:25
Плащане по договор №: Д-ОП-30 От дата: 2016-03-17 2017-05-22 14:26:42
Плащане по договор №: Д-ОП-30 От дата: 2016-03-17 2017-05-22 14:28:12
Плащане по договор №: Д-ОП-30 От дата: 2016-03-17 2017-10-16 09:10:23
Плащане по договор №: Д-ОП-30 От дата: 2016-03-17 2017-10-16 09:11:13
Плащане по договор №: Д-ОП-30 От дата: 2016-03-17 2017-10-16 09:12:24
Договор № Д-ОП-35 От дата: 2016-03-17 2016-04-07 11:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-35 От дата: 2016-03-17 2017-11-15 12:29:20
Плащане по договор №: Д-ОП-35 От дата: 2016-03-17 2017-11-15 12:30:03
Договор № Д-ОП-32 От дата: 2016-03-17 2016-04-07 11:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-32 От дата: 2016-03-17 2017-09-29 08:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-32 От дата: 2016-03-17 2017-10-16 16:20:30
Плащане по договор №: Д-ОП-32 От дата: 2016-03-17 2017-10-16 16:21:22
Плащане по договор №: Д-ОП-32 От дата: 2016-03-17 2017-10-16 16:21:49
Договор № Д-ОП-34 От дата: 2016-03-17 2016-04-07 11:15:00
Плащане по договор №: Д-ОП-34 От дата: 2016-03-17 2018-01-11 10:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-34 От дата: 2016-03-17 2018-01-11 10:50:00
Договор № Д-ОП-31 От дата: 2016-03-17 2016-04-07 11:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-31 От дата: 2016-03-17 2016-12-12 09:57:08
Плащане по договор №: Д-ОП-31 От дата: 2016-03-17 2017-01-10 14:08:03
Плащане по договор №: Д-ОП-31 От дата: 2016-03-17 2017-01-10 14:08:28
Плащане по договор №: Д-ОП-31 От дата: 2016-03-17 2017-04-28 13:35:00
Плащане по договор №: Д-ОП-31 От дата: 2016-03-17 2017-08-22 08:32:33
Плащане по договор №: Д-ОП-31 От дата: 2016-03-17 2017-08-22 08:33:00
Плащане по договор №: Д-ОП-31 От дата: 2016-03-17 2017-08-22 08:34:44
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 7 обособени позиции” 2016-03-16 15:26:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 7 обособени позиции” 2016-03-16 15:27:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 7 обособени позиции” 2016-03-16 15:29:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 7 обособени позиции” 2016-03-16 15:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 7 обособени позиции” 2016-03-16 15:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 7 обособени позиции” 2016-03-16 15:31:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 7 обособени позиции” 2016-03-16 15:32:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 7 обособени позиции” 2016-03-16 15:32:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 7 обособени позиции” 2016-03-16 15:33:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 7 обособени позиции” 2016-03-16 15:34:00

<-- Обратно към поръчки