Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 4 обособени позиции”

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2015-12-02 09:36:25
№ 20151202xGbk2601687

Описание:

„Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа”  в УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 4 обособени позиции, посочени в „Техническа спецификация”, неразделна част от Приложение № 1 от документацията към поканата за участие.


Документи
52002015020912_Покана_Софарма - договаряне.rar
52052015020912_Покана_Медекс- договаряне.rar
52092015020912_Покана_Маримпекс- договаряне.rar

ПубликацияДата
Доклад по чл.92а, ал. 5 от ЗОП 2015-12-15 16:50:00
Решение по чл. 92а, ал. 6 от ЗОП 2015-12-15 16:50:00
Информация за сключен договор 2015-12-22 16:00:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-10-10 16:40:00
Договор № ОП - 152 От дата: 2015-12-21 2015-12-22 15:40:00
Плащане по договор №: ОП - 152 От дата: 2015-12-21 2018-03-28 11:05:00
Плащане по договор №: ОП - 152 От дата: 2015-12-21 2018-08-07 09:16:00
Плащане по договор №: ОП - 152 От дата: 2015-12-21 2018-08-07 09:19:00
Плащане по договор №: ОП - 152 От дата: 2015-12-21 2018-05-29 15:00:00
Плащане по договор №: ОП - 152 От дата: 2015-12-21 2018-06-28 11:20:00
Плащане по договор №: ОП - 152 От дата: 2015-12-21 2018-06-28 12:05:00
Плащане по договор №: ОП - 152 От дата: 2015-12-21 2018-08-28 11:45:00
Плащане по договор №: ОП - 152 От дата: 2015-12-21 2018-08-28 12:05:00
Плащане по договор №: ОП - 152 От дата: 2015-12-21 2018-09-27 09:00:00

<-- Обратно към поръчки