Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-01-08 12:15:25
№ 20151228PGWJ2639763

Описание:

Предметът на настоящата поръчка е за доставка на медицински изделия за нужите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

Видовете, характеристиките и количествата на медицинските изделия по обособени позиции, са подробно описани в приложената към документацията за участие „Техническа спецификация”, файл във формат „EXCEL”.

Позициите в настоящата поръчка са разделени на обособени – затворени и обособени – отворени. По отношение на  обособени позиции, отбелязани в „Техническа спецификация”, файл във формат „EXCEL”, като затворени, участникът следва да оферира всички подпозиции, включени в обособената позиция. За обособени позиции, отбелязани като отворени, възложителят е предвидил възможност да се оферират отделни номенклатурни единици от обособената позиция.


Документи
40312016081601_ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2016-03-23 15:30:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2016-05-26 14:40:00
Уведомление за провеждане на публичен жребий 2016-06-08 16:30:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2016-06-13 14:30:00
Решение за избор на изпълнители 2016-06-13 14:30:00
Обявление за възложена поръчка 2016-07-19 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2016-08-09 11:15:00
Информация за изпълнен договор 2017-08-04 14:55:00
Информация за изпълнен договор 2017-08-04 15:07:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2017-12-15 16:15:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2017-12-15 16:20:00
Информация за изпълнението на договор за ОП 2018-01-16 15:49:00
Информация за изпълнението на договор за ОП 2018-01-16 15:51:00
Информация за изпълнение на договор за ОП 2018-05-22 16:00:00
Информация за изпълнение на договор за ОП 2018-05-22 16:05:00
Информация за изпълнен договор 2018-08-14 16:15:00
Информация за изпълнен договор 2018-08-14 16:05:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-09-12 15:00:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-09-12 15:05:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-09-12 15:10:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-10-10 16:37:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-11-14 14:45:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - Д-ОП-93 от 01.07.2016г. с Медицинска Техника Инженеринг ООД 2019-01-15 16:00:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - Д-ОП-89 от 01.07.2016г. с Дрегер Медикал България ЕООД 2019-01-15 16:05:00
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка 2019-04-19 15:35:00
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка 2019-04-19 15:40:00
Обявление за приключване на договор 2019-08-19 15:22:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-09-24 15:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-09-24 16:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-01-28 13:50:00
Обявление за приключване на договор 2020-08-26 16:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-11-25 11:55:00
Обявление за приклюване на договор 2022-06-24 15:25:00
Договор № Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2016-07-20 07:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-02-15 08:49:55
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-02-15 08:50:51
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-02-15 08:51:26
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-02-15 08:51:56
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-02-15 08:52:22
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-02-15 08:52:51
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-02-15 08:54:07
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-02-15 08:55:06
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-02-15 08:56:53
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-02-15 09:01:48
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-02-15 09:03:17
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-03-07 16:13:34
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-03-08 08:38:43
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-03-08 08:39:08
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-03-08 08:39:32
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-03-08 08:39:59
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-03-08 08:40:23
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-03-08 08:40:48
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-03-08 08:41:29
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-03-08 08:41:59
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-03-08 08:42:34
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-03-08 09:07:47
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-03-08 09:08:20
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-03-08 09:08:48
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-03-08 09:09:22
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-04-13 13:28:52
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-04-13 13:29:26
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-04-13 13:29:51
Плащане по договор №: Д-ОП-72 От дата: 2016-06-28 2017-05-22 13:43:35
Договор № Д-ОП-95 От дата: 2016-07-05 2016-07-20 07:35:00
Плащане по договор №: Д-ОП-95 От дата: 2016-07-05 2017-10-16 13:35:02
Плащане по договор №: Д-ОП-95 От дата: 2016-07-05 2017-10-16 13:36:28
Договор № Д-ОП-96 От дата: 2016-07-05 2016-07-20 07:50:00
Плащане по договор №: Д-ОП-96 От дата: 2016-07-05 2016-09-28 11:12:17
Плащане по договор №: Д-ОП-96 От дата: 2016-07-05 2017-05-22 15:37:29
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-96 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2016-07-20 07:55:00
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 11:41:38
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 11:42:13
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 11:46:31
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 11:47:10
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 11:47:41
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 11:48:19
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 11:48:57
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 11:49:31
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 11:50:01
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 11:50:50
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:14:15
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:15:14
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:16:15
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:16:45
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:18:47
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:19:16
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:19:41
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:20:11
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:20:40
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:21:11
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:21:40
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:22:02
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:22:32
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:24:26
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:24:54
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:25:44
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:26:17
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:26:48
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:27:22
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:28:02
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:28:28
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:29:03
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:43:18
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:44:24
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:45:15
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:57:21
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:57:51
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:58:43
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:59:18
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 12:59:46
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 13:00:11
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 13:00:38
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 13:01:03
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 13:01:43
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 13:02:16
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-04-13 13:02:48
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-05-10 16:00:06
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-06-05 12:38:08
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-06-05 12:38:46
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-06-05 12:39:15
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-06-05 12:39:50
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-06-05 12:40:21
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-06-05 12:41:04
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-06-05 12:41:35
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-06-05 12:42:10
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-06-05 12:42:39
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-06-05 12:43:06
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-06-05 12:43:35
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-06-05 12:44:06
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-06-05 12:44:59
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-06-05 12:45:29
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-06-05 12:46:04
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-06-05 12:46:59
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-06-05 12:49:58
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:10:53
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:15:08
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:22:14
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:22:50
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:24:16
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:24:49
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:25:19
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:26:16
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:26:49
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:27:15
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:27:45
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:28:10
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:28:37
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:29:04
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:29:36
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:30:49
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:31:29
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:32:09
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-07-06 08:32:47
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-08-22 11:59:59
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-08-22 12:01:24
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-08-22 12:01:59
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-08-22 12:02:29
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-08-22 12:02:55
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-09-29 09:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-09-29 08:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-09-29 09:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-09-29 08:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-10-09 13:19:26
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-09-29 08:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-09-29 08:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-09-29 09:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-09-29 08:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-09-29 08:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-09-29 08:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-09-29 08:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-10-16 11:17:50
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-10-16 11:18:35
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-10-16 11:19:44
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-10-16 11:54:15
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-10-16 11:54:55
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-10-16 11:55:35
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-10-16 11:56:03
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-10-16 11:56:40
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-10-16 11:57:07
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-10-16 11:57:32
Плащане по договор №: Д-ОП-97 От дата: 2016-07-05 2017-10-16 11:58:03
Договор № Д-ОП-98 От дата: 2016-07-05 2016-07-20 08:00:00
Договор № Д-ОП-99 От дата: 2016-07-05 2016-07-20 08:05:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-99 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-100 От дата: 2016-07-05 2016-07-20 08:05:00
Договор № Д-ОП-101 От дата: 2016-07-05 2016-07-20 08:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-101 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-94 От дата: 2016-07-01 2016-07-20 08:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-94 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-93 От дата: 2016-07-01 2016-07-20 08:15:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-93 2017-09-14 09:20:00
Договор № Д-ОП-92 От дата: 2016-07-01 2016-07-20 08:15:00
Плащане по договор №: Д-ОП-92 От дата: 2016-07-01 2017-05-22 14:11:05
Плащане по договор №: Д-ОП-92 От дата: 2016-07-01 2017-07-11 14:04:43
Плащане по договор №: Д-ОП-92 От дата: 2016-07-01 2017-07-11 14:07:45
Плащане по договор №: Д-ОП-92 От дата: 2016-07-01 2017-11-14 16:45:44
Плащане по договор №: Д-ОП-92 От дата: 2016-07-01 2017-11-14 16:46:36
Плащане по договор №: Д-ОП-92 От дата: 2016-07-01 2017-11-14 16:47:02
Плащане по договор №: Д-ОП-92 От дата: 2016-07-01 2017-11-14 16:47:28
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-92 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-91 От дата: 2016-07-01 2016-07-20 08:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-91 От дата: 2016-07-01 2016-09-26 09:26:40
Плащане по договор №: Д-ОП-91 От дата: 2016-07-01 2017-04-03 10:57:01
Плащане по договор №: Д-ОП-91 От дата: 2016-07-01 2017-04-03 10:57:39
Плащане по договор №: Д-ОП-91 От дата: 2016-07-01 2017-04-03 10:58:12
Плащане по договор №: Д-ОП-91 От дата: 2016-07-01 2017-04-03 10:59:26
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-91 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-90 От дата: 2016-07-01 2016-07-20 08:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-90 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-89 От дата: 2016-07-01 2016-07-20 08:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-89 От дата: 2016-07-01 2016-11-18 10:02:05
Плащане по договор №: Д-ОП-89 От дата: 2016-07-01 2016-11-18 10:02:38
Плащане по договор №: Д-ОП-89 От дата: 2016-07-01 2016-11-18 10:03:14
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-89 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-07-20 08:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:30:42
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:32:03
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:32:53
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:33:21
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:33:56
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:34:48
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:35:28
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:36:01
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:36:51
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:37:26
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:37:51
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:38:18
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:38:45
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:39:06
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:39:49
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:40:16
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:40:40
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:41:06
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:41:33
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:41:55
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:42:22
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:42:56
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:43:24
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:43:57
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:44:23
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:44:44
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:45:09
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:45:31
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:45:53
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:46:18
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:46:42
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:47:07
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:47:29
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:47:53
Плащане по договор №: Д-ОП-88 От дата: 2016-07-01 2016-11-02 16:48:20
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-88 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-87 От дата: 2016-07-01 2016-07-20 08:30:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-87 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-86 От дата: 2016-07-01 2016-07-20 08:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-86 От дата: 2016-07-01 2016-09-26 09:19:03
Плащане по договор №: Д-ОП-86 От дата: 2016-07-01 2016-09-26 09:20:52
Плащане по договор №: Д-ОП-86 От дата: 2016-07-01 2016-09-26 09:21:33
Плащане по договор №: Д-ОП-86 От дата: 2016-07-01 2016-10-26 16:04:52
Плащане по договор №: Д-ОП-86 От дата: 2016-07-01 2017-01-09 15:13:39
Плащане по договор №: Д-ОП-86 От дата: 2016-07-01 2017-01-10 15:47:02
Плащане по договор №: Д-ОП-86 От дата: 2016-07-01 2017-05-22 15:57:41
Плащане по договор №: Д-ОП-86 От дата: 2016-07-01 2017-05-22 15:58:14
Плащане по договор №: Д-ОП-86 От дата: 2016-07-01 2017-05-22 15:58:36
Плащане по договор №: Д-ОП-86 От дата: 2016-07-01 2017-05-22 15:58:59
Плащане по договор №: Д-ОП-86 От дата: 2016-07-01 2017-05-22 15:59:30
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-86 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-86 2017-09-14 09:25:00
Договор № Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2016-07-20 08:35:00
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-07-11 14:36:12
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-07-11 14:36:42
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-07-11 14:37:04
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-07-11 14:38:21
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-07-11 14:39:53
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-07-11 14:41:08
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-08-22 08:27:32
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-08-24 09:13:27
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-08-24 09:14:02
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-10-16 10:50:15
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-10-16 10:50:42
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-11-15 11:54:16
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-11-15 11:54:50
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-11-17 08:31:05
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-11-17 08:31:59
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-11-17 08:34:48
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-11-17 08:36:04
Плащане по договор №: Д-ОП-85 От дата: 2016-07-01 2017-11-17 09:18:43
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-85 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-84 От дата: 2016-07-01 2016-07-20 08:35:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-84 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-83 От дата: 2016-07-01 2016-07-20 08:40:00
Плащане по договор №: Д-ОП-83 От дата: 2016-07-01 2016-10-11 08:20:07
Плащане по договор №: Д-ОП-83 От дата: 2016-07-01 2016-10-11 08:20:42
Плащане по договор №: Д-ОП-83 От дата: 2016-07-01 2016-10-11 08:21:07
Плащане по договор №: Д-ОП-83 От дата: 2016-07-01 2016-11-01 15:49:16
Плащане по договор №: Д-ОП-83 От дата: 2016-07-01 2016-11-01 15:49:43
Плащане по договор №: Д-ОП-83 От дата: 2016-07-01 2017-01-11 08:51:31
Плащане по договор №: Д-ОП-83 От дата: 2016-07-01 2017-01-11 08:52:00
Плащане по договор №: Д-ОП-83 От дата: 2016-07-01 2017-02-15 09:22:03
Плащане по договор №: Д-ОП-83 От дата: 2016-07-01 2017-02-15 09:22:49
Договор № Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2016-07-20 08:40:00
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-05-22 13:29:04
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-05-22 13:30:52
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-05-22 13:31:23
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-05-22 13:31:51
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-05-22 13:32:26
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-05-22 13:32:56
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-07-11 15:32:11
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-07-11 15:32:47
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-07-11 15:33:16
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-07-11 15:33:39
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-07-11 15:36:47
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-07-11 15:38:07
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-07-11 15:38:38
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-10-16 11:01:12
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-10-16 11:01:37
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-10-16 11:02:05
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-10-16 11:02:29
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-10-16 11:02:51
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-10-16 11:03:13
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-10-16 11:03:35
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-10-16 11:04:00
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-10-16 11:04:27
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-10-16 11:04:57
Плащане по договор №: Д-ОП-82 От дата: 2016-07-01 2017-10-16 11:05:32
Договор № Д-ОП-105 От дата: 2016-07-20 2016-08-09 11:15:00
Плащане по договор №: Д-ОП-105 От дата: 2016-07-20 2016-10-11 08:15:30
Плащане по договор №: Д-ОП-105 От дата: 2016-07-20 2016-10-11 08:16:39
Плащане по договор №: Д-ОП-105 От дата: 2016-07-20 2016-10-11 08:17:12
Плащане по договор №: Д-ОП-105 От дата: 2016-07-20 2016-11-01 13:41:26
Плащане по договор №: Д-ОП-105 От дата: 2016-07-20 2016-12-12 10:31:05
Плащане по договор №: Д-ОП-105 От дата: 2016-07-20 2016-12-12 10:32:37
Плащане по договор №: Д-ОП-105 От дата: 2016-07-20 2016-12-12 10:33:16
Плащане по договор №: Д-ОП-105 От дата: 2016-07-20 2017-02-15 09:15:58
Плащане по договор №: Д-ОП-105 От дата: 2016-07-20 2017-02-15 09:16:31
Плащане по договор №: Д-ОП-105 От дата: 2016-07-20 2017-03-07 14:36:40
Плащане по договор №: Д-ОП-105 От дата: 2016-07-20 2017-04-28 08:15:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-105 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-106 От дата: 2016-07-20 2016-08-09 11:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-106 От дата: 2016-07-20 2017-05-05 09:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-106 От дата: 2016-07-20 2017-05-05 10:50:00
Плащане по договор №: Д-ОП-106 От дата: 2016-07-20 2017-05-05 08:40:00
Плащане по договор №: Д-ОП-106 От дата: 2016-07-20 2017-05-05 09:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-106 От дата: 2016-07-20 2017-05-29 09:06:20
Плащане по договор №: Д-ОП-106 От дата: 2016-07-20 2017-05-05 09:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-106 От дата: 2016-07-20 2017-05-05 09:30:00
Договор № Д-ОП-109 От дата: 2016-08-08 2016-08-09 11:20:00
Договор № Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2016-08-09 11:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2016-10-10 13:59:49
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2016-10-10 14:02:13
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2016-10-10 14:02:47
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2016-11-02 17:39:15
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2016-11-02 17:39:41
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2016-11-02 17:40:08
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2016-11-02 17:40:33
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2016-12-12 09:36:30
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2016-12-12 09:37:34
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2016-12-12 09:38:03
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2017-01-10 12:38:34
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2017-01-10 12:39:26
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2017-02-15 09:12:40
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2017-03-06 14:33:45
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2017-03-06 14:34:24
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2017-04-05 15:51:18
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2017-05-25 09:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2017-07-05 14:29:09
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2017-07-05 14:30:18
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2017-07-05 14:30:51
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2017-07-05 14:31:20
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2017-09-29 08:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2017-09-29 09:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2017-10-16 14:29:07
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2017-10-16 14:29:45
Плащане по договор №: Д-ОП-110 От дата: 2016-08-08 2017-10-16 14:30:20
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2016-08-02 10:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2016-08-02 10:22:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2016-08-02 10:23:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2016-08-02 10:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2016-08-02 10:26:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2016-08-02 10:28:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2016-08-02 10:29:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2016-08-02 10:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2016-08-02 10:32:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2016-08-02 10:34:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2016-08-02 10:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2016-08-02 10:46:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2016-08-02 10:47:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2016-08-02 10:49:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2016-08-02 10:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2016-09-12 10:44:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 2016-09-12 10:46:00

<-- Обратно към поръчки