Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Избор на оператор за предоставяне на електронна съобщителна услуга по стандарта GSM/UMTS”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-12-29 16:27:07
№ 20151229buRt2641362

Описание:

Услугата включва осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/UMTS и свързани с това услуги по ползването на обществени електронни мобилни мрежи, осигуряващи мобилни комуникации вкл. към други мобилни или фиксирани мрежи на територията на Република България и чужбина, организирани в корпоративна група от 600 абоната (SIM карти) при изисквания, посочени в предмета на поръчката и техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за участие.


Документи
34382015291612_Документация.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2016-06-03 14:30:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2016-06-03 15:00:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2016-06-10 10:50:00
Решение за избор на изпълнител 2016-06-10 10:50:00
Решение за изменение 2016-12-14 15:45:00
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2017-01-18 16:25:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2017-01-20 11:00:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2017-01-27 16:05:00
Решение за избор на изпълнител 2017-01-27 16:10:00
Информация за сключен договор 2017-11-10 10:47:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2019-05-15 15:41:00
Договор № 157 От дата: 2017-11-03 2017-11-10 10:50:00

<-- Обратно към поръчки