Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-01-05 10:32:47
№ 20160104gzXt2651354

Описание:Документи
34072016051001_Документация.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2016-01-13 09:10:00
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2016-03-09 16:15:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2016-04-18 16:25:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2016-05-11 12:25:00
Решение за избор на изпълнители 2016-05-12 12:25:00
Частично прекратяване 2016-05-11 16:10:00
информация за сключен договор 2016-06-13 13:25:00
Информация за изпълнението на договор 2017-09-19 09:36:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-10-10 16:31:00
Договор № Д-ОП-59 От дата: 2016-06-09 2016-06-13 12:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-59 От дата: 2016-06-09 2016-08-04 11:04:06
Плащане по договор №: Д-ОП-59 От дата: 2016-06-09 2016-09-12 13:22:33
Плащане по договор №: Д-ОП-59 От дата: 2016-06-09 2016-10-11 08:30:45
Плащане по договор №: Д-ОП-59 От дата: 2016-06-09 2016-11-01 15:59:38
Плащане по договор №: Д-ОП-59 От дата: 2016-06-09 2016-12-12 09:41:08
Плащане по договор №: Д-ОП-59 От дата: 2016-06-09 2017-01-09 12:42:00
Плащане по договор №: Д-ОП-59 От дата: 2016-06-09 2017-02-15 09:27:59
Плащане по договор №: Д-ОП-59 От дата: 2016-06-09 2017-03-07 15:10:36
Плащане по договор №: Д-ОП-59 От дата: 2016-06-09 2017-05-22 13:40:14
Плащане по договор №: Д-ОП-59 От дата: 2016-06-09 2017-06-05 12:21:05
Плащане по договор №: Д-ОП-59 От дата: 2016-06-09 2017-09-14 15:04:02
Договор № Д-ОП-60 От дата: 2016-06-09 2016-06-13 12:25:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-60 2017-08-17 09:10:00

<-- Обратно към поръчки