Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-01-25 09:52:48
№ 20160122VWXs2683142

Описание:

Предметът на поръчката включва ежедневни доставки на готова болнична храна по различни диети за период от 36 (тридесет и шест месеца), съгласно Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно – профилактичните заведения, изд. 1984 г. на МЗ- 1-ви вариант по предварителни заявки от Възложителя за пациентите и готова храна за персонала съгласно Наредба 11 от 22.11.2005 г., за нуждите на УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД, с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД. Доставките ще се извършват ежедневно по точно определен график. Приготвената храна следва да отговаря на изискванията за количество, качество и калорийна стойност за рационално и диетично хранене в съответствие с утвърдените диети и рецептурници за болничното хранене.

            Приготвянето и доставките на храната се договарят и извършват на база на прогнозните годишни количества и видове диети по техническoто задание. Посочените количества по техническото задание са ориентировъчни и не пораждат задължение за УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД да ги заяви и закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти, брой персонал отговарящ на условията на Наредба 11 от 22.11.2005г. на МТСП и МЗ и финансовата обезпеченост за изпълнението на поръчката.


Документи
55342016250901_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Разяснение № 1 по чл. 29, ал. 1 от ЗОП 2016-02-01 16:55:00
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2016-03-11 14:15:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2016-04-05 15:05:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2016-04-28 14:15:00
Решение за избор на изпълнител 2016-04-28 14:20:00
Обявление за възложена поръчка 2016-05-25 09:25:00
Обявление за приключване на договор 2021-05-26 14:25:00
Договор № Д-ОП-55 От дата: 2016-05-19 2016-05-25 09:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-55 От дата: 2016-05-19 2016-08-04 13:51:19
Плащане по договор №: Д-ОП-55 От дата: 2016-05-19 2016-10-11 12:36:41
Плащане по договор №: Д-ОП-55 От дата: 2016-05-19 2016-11-01 16:26:42
Плащане по договор №: Д-ОП-55 От дата: 2016-05-19 2017-01-10 14:33:10
Плащане по договор №: Д-ОП-55 От дата: 2016-05-19 2017-03-23 08:30:57
Плащане по договор №: Д-ОП-55 От дата: 2016-05-19 2017-03-23 09:01:07
Плащане по договор №: Д-ОП-55 От дата: 2016-05-19 2017-04-28 08:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-55 От дата: 2016-05-19 2017-05-25 08:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-55 От дата: 2016-05-19 2017-05-25 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-55 От дата: 2016-05-19 2017-07-05 14:44:58
Плащане по договор №: Д-ОП-55 От дата: 2016-05-19 2017-08-22 09:43:37
Плащане по договор №: Д-ОП-55 От дата: 2016-05-19 2017-08-22 09:44:06
Плащане по договор №: Д-ОП-55 От дата: 2016-05-19 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-55 От дата: 2016-05-19 2017-10-16 14:19:00

<-- Обратно към поръчки