Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на газове за медицинска употреба” в УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-01-28 09:46:55
№ 20160126kDiZ2716590

Описание:Документи
49532016280901_Документация.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2016-02-09 16:25:00
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2016-03-24 14:55:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2016-04-04 13:05:00
Протокол по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 2016-04-13 09:35:00
Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП 2016-04-13 09:35:00
Информация за сключени договори 2016-05-11 10:15:00
Информация за изпълнението на договор за ОП 2018-01-16 15:55:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-10-10 16:40:00
Договор № Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-05-10 13:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-09-12 13:49:09
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-09-12 13:50:10
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-09-12 13:51:07
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 15:58:40
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 15:59:09
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 15:59:39
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:00:16
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:00:50
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:01:27
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:01:57
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:02:22
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:02:57
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:03:35
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:04:04
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:04:29
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:04:58
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:05:29
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:05:54
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:06:32
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:07:03
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:21:26
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:21:57
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:22:26
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-10-10 16:23:01
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-11-01 15:26:19
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-11-01 15:26:54
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-11-01 15:27:54
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-11-01 15:28:21
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-11-01 15:28:45
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-11-01 15:29:12
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-11-01 15:29:38
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-11-01 15:30:03
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-11-01 15:30:33
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-11-01 15:31:02
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-11-01 15:31:37
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-11-01 15:32:04
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-11-01 15:32:57
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-11-01 15:33:20
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2016-11-01 15:33:41
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-01-12 08:17:00
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-01-12 08:23:30
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-01-12 08:24:23
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-01-12 08:24:53
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-01-12 08:25:24
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-01-12 08:25:56
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-01-12 08:26:27
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-01-12 08:26:57
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-01-12 08:27:37
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-03-06 14:05:55
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-03-06 14:07:09
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-03-06 14:07:49
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-03-06 14:08:21
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-03-06 14:08:48
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-03-06 14:09:18
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-03-06 14:09:48
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-03-06 14:10:16
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-05-05 11:40:00
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-04-27 09:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-04-28 09:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-04-28 09:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-04-28 09:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-04-28 07:55:00
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-04-28 08:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-04-28 08:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-04-28 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-04-28 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-04-28 08:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-05-22 13:46:25
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-05-22 13:47:10
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-05-22 13:47:42
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-05-22 13:48:09
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-05-22 13:48:34
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-05-22 13:49:06
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-05-22 13:49:37
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:34:52
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:35:48
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:36:11
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:36:34
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:36:55
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:37:19
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:37:37
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:37:58
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:38:18
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:38:38
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:39:23
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:39:48
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:40:08
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:40:28
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:40:48
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:41:11
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:41:29
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:41:50
Плащане по договор №: Д-ОП-53 От дата: 2016-05-09 2017-10-13 16:42:20
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-53 2017-07-05 13:28:00
Договор № Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-05-10 13:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-06-21 15:20:04
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-06-21 15:15:00
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-06-21 15:16:00
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-06-21 15:17:00
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-06-21 15:17:00
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-08-10 10:01:55
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-08-10 10:03:42
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-08-10 10:05:03
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-08-10 10:05:35
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-08-10 10:06:06
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-08-10 10:06:31
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-08-10 10:07:00
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-08-10 10:08:00
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-08-10 10:08:23
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-08-10 10:08:48
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-08-10 10:09:23
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-08-10 10:09:50
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-08-10 10:10:18
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:03:26
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:06:31
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:06:57
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:07:21
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:08:24
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:09:04
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:09:31
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:10:05
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:10:31
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:10:55
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:11:21
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:11:53
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:13:10
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:13:51
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:14:13
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:14:38
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:15:01
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:15:25
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:15:50
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:16:14
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:16:40
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:17:05
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:17:32
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:17:56
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:21:52
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:22:15
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:22:41
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:23:09
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:23:51
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2016-10-27 10:24:14
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-22 11:48:24
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-22 11:48:53
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-22 11:49:15
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-22 11:49:37
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-22 11:50:06
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-22 11:50:28
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-22 11:50:49
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-22 11:51:15
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-22 11:51:39
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-29 11:41:56
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-29 11:42:56
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-29 11:55:47
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-29 11:56:15
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-29 11:56:40
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-29 11:57:02
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-29 11:57:28
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-29 11:57:53
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-29 11:58:20
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-29 11:58:42
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-29 11:59:10
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-29 11:59:34
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-29 11:59:59
Плащане по договор №: Д-ОП-52 От дата: 2016-05-09 2017-05-29 12:00:24

<-- Обратно към поръчки