Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-01-29 12:07:04
№ 20160127tDQB2722391

Описание:

Настоящата открита процедура включва поддръжка, профилактика, доставка и подмяна на резервни части, модули и компоненти при необходимост от извършване на ремонт на медицинската апаратура. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация” – Приложение № 1 към документацията, медицинска апаратура.

 Цената на вложените  резервни части, модули, компоненти се заплаща извън посочените такси.


Документи
10402016291201_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2016-02-04 16:40:00
Отговор на въпрос 2016-02-24 16:20:00
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2016-04-18 16:55:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2016-05-09 16:35:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2016-05-20 14:35:00
Решение за избор на изпълнители 2016-05-20 14:35:00
Обявление за възложена поръчка 2016-07-01 15:15:00
Информация за изпълнението на договор 2017-07-14 15:54:00
Инф. изпълнен договор 2017-08-04 16:30:00
Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка 2018-04-17 16:20:00
Информация за изпълнение на договор за ОП 2018-05-22 16:00:00
Информация за изпълнение на договор за ОП 2018-05-22 16:05:00
Информация за изпълнение на договор за ОП 2018-07-16 16:45:00
Информация за изпълнение на договор за ОП 2018-07-16 16:45:00
Информация за изпълнен договор 2018-08-14 16:10:00
Информация за изпълнен договор 2018-08-14 16:10:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-09-12 15:50:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-09-12 15:55:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-10-10 16:34:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-10-10 16:34:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-10-10 16:35:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2018-11-14 14:40:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - Д-ОП-71 от 22.06.2016г. с Дрегер Медикал България ЕООД 2019-01-15 16:15:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - Д-ОП-78 от 01.07.2016г. с Емикрон ЕООД 2019-01-15 16:20:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка -Д-ОП-79 от 01.07.2016г. с Медицинска Техника Инженеринг ООД 2019-01-15 16:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-03-23 16:20:00
Обявление за изменения или за допълнителна информация 2021-12-21 16:15:00
Договор № Д-ОП-66 От дата: 2016-06-22 2016-07-01 15:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-66 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2016-07-01 15:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-04-03 10:48:41
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-04-03 10:50:01
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-04-03 10:50:56
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-04-03 10:51:31
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-04-03 10:52:09
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-04-03 10:52:47
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-04-03 10:53:24
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-04-03 10:53:59
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-04-03 10:54:44
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-04-03 10:55:15
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-04-03 10:56:00
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-04-03 10:56:41
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-04-03 10:58:51
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:22:16
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:22:45
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:23:08
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:23:35
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:23:58
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:24:22
Плащане по договор №: Д-ОП-61 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:24:48
Договор № Д-ОП-62 От дата: 2016-06-22 2016-07-01 15:25:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-62 2017-08-17 09:50:00
Договор № Д-ОП-63 От дата: 2016-06-22 2016-07-01 15:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-63 От дата: 2016-06-22 2017-06-05 12:18:08
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-63 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-64 От дата: 2016-06-22 2016-07-01 15:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-64 От дата: 2016-06-22 2017-04-13 13:19:54
Плащане по договор №: Д-ОП-64 От дата: 2016-06-22 2017-05-29 12:13:39
Плащане по договор №: Д-ОП-64 От дата: 2016-06-22 2017-05-29 12:21:21
Плащане по договор №: Д-ОП-64 От дата: 2016-06-22 2017-05-29 12:21:56
Плащане по договор №: Д-ОП-64 От дата: 2016-06-22 2017-05-29 12:58:53
Плащане по договор №: Д-ОП-64 От дата: 2016-06-22 2017-05-29 13:09:04
Плащане по договор №: Д-ОП-64 От дата: 2016-06-22 2017-05-29 13:55:02
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-64 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-65 От дата: 2016-06-22 2016-07-01 15:30:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-65 2017-08-17 09:20:00
Договор № Д-ОП-67 От дата: 2016-06-22 2016-07-01 15:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-67 От дата: 2016-06-22 2017-08-22 11:02:54
Плащане по договор №: Д-ОП-67 От дата: 2016-06-22 2017-08-22 11:03:46
Плащане по договор №: Д-ОП-67 От дата: 2016-06-22 2017-08-22 11:05:16
Договор № Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2016-07-01 15:35:00
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2016-10-27 09:39:52
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2016-11-01 12:11:03
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2016-11-01 12:13:38
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2017-01-10 12:57:13
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2017-01-10 12:58:34
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2017-01-10 12:59:11
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2017-05-22 14:18:59
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2017-05-22 14:19:48
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:44:08
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:44:42
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:45:16
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:45:41
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:46:06
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:46:30
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:46:53
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:47:18
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:50:24
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:50:49
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:51:51
Плащане по договор №: Д-ОП-68 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 09:52:13
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-68 2017-08-17 09:25:00
Договор № Д-ОП-69 От дата: 2016-06-22 2016-07-01 15:35:00
Плащане по договор №: Д-ОП-69 От дата: 2016-06-22 2017-04-13 12:45:25
Плащане по договор №: Д-ОП-69 От дата: 2016-06-22 2017-07-06 08:34:22
Плащане по договор №: Д-ОП-69 От дата: 2016-06-22 2017-07-06 08:34:55
Плащане по договор №: Д-ОП-69 От дата: 2016-06-22 2017-08-22 11:59:07
Плащане по договор №: Д-ОП-69 От дата: 2016-06-22 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-69 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 11:19:55
Плащане по договор №: Д-ОП-69 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 11:20:44
Плащане по договор №: Д-ОП-69 От дата: 2016-06-22 2017-10-16 11:58:59
Договор № Д-ОП-70 От дата: 2016-06-22 2016-07-01 15:35:00
Договор № Д-ОП-71 От дата: 2016-06-22 2016-07-01 15:40:00
Плащане по договор №: Д-ОП-71 От дата: 2016-06-22 2016-11-18 09:58:59
Плащане по договор №: Д-ОП-71 От дата: 2016-06-22 2016-11-18 09:59:44
Плащане по договор №: Д-ОП-71 От дата: 2016-06-22 2016-11-18 10:00:33
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-71 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-74 От дата: 2016-07-01 2016-07-01 15:40:00
Плащане по договор №: Д-ОП-74 От дата: 2016-07-01 2016-10-26 16:19:23
Плащане по договор №: Д-ОП-74 От дата: 2016-07-01 2017-05-22 14:17:07
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-74 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-75 От дата: 2016-07-01 2016-07-01 15:40:00
Плащане по договор №: Д-ОП-75 От дата: 2016-07-01 2017-10-16 09:41:27
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-75 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-76 От дата: 2016-07-01 2016-07-01 15:45:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-76 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-77 От дата: 2016-07-01 2016-07-01 15:45:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-77 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-78 От дата: 2016-07-01 2016-07-01 15:45:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-78 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-79 От дата: 2016-07-01 2016-07-01 15:50:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-79 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-80 От дата: 2016-07-01 2016-07-01 15:50:00
Плащане по договор №: Д-ОП-80 От дата: 2016-07-01 2017-08-22 10:14:17
Плащане по договор №: Д-ОП-80 От дата: 2016-07-01 2017-08-31 10:21:41
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-80 0000-00-00 00:00:00
Договор № Д-ОП-81 От дата: 2016-07-01 2016-07-01 15:55:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-81 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 15:38:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 15:43:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 15:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 15:47:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 15:49:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 15:52:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 15:54:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 15:59:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 16:02:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 16:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 16:07:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 16:08:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 16:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 16:13:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 16:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 16:16:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 16:18:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Сервизно обслужване, ремонт и доставка на резервни части, модули и компоненти на медицинска апаратура при необходимост” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 2016-07-18 16:20:00

<-- Обратно към поръчки