Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Дезинфекция, изпиране и гладене на болнично бельо” за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-02-09 12:40:06
№ 20160205iKpy2737319

Описание:

Предметът на настоящата поръчка е за предоставяне на ежедневни услуги по изпиране, химиотермодезинфекция с препарати на ензимна и кислородна основа; отстраняване на трайно фиксирани замърсявания от биологичен и небиологичен произход; термодезинфекция на немедицинско облекло; гладене на изпрано болнично бельо и служебно облекло на служителите в болницата; извършване на услуга "изкърпване", сортиране по клиники/отделения и опаковане в полиетиленови пликове по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане, с транспорт на изпълнителя от и до болницата. Количеството на сухото пране е около 120 000 кг годишно. Количеството е ориентировъчно и зависи от обема на дейността на възложителя.


Документи
30492016091302_ Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2016-02-26 16:45:00
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2016-03-23 15:35:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2016-04-25 16:05:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2016-05-04 17:00:00
Решение за избор на изпълнител 2016-05-04 17:05:00
информация за сключен договор 2016-06-02 09:55:00
Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка 2017-08-11 15:30:00
Договор № Д-ОП-56 От дата: 2016-05-30 2016-06-02 09:55:00
Плащане по договор №: Д-ОП-56 От дата: 2016-05-30 2017-03-06 14:00:52
Плащане по договор №: Д-ОП-56 От дата: 2016-05-30 2017-03-06 14:01:28
Плащане по договор №: Д-ОП-56 От дата: 2016-05-30 2017-04-05 11:13:25
Плащане по договор №: Д-ОП-56 От дата: 2016-05-30 2017-04-05 11:14:09
Плащане по договор №: Д-ОП-56 От дата: 2016-05-30 2017-04-05 11:14:45
Плащане по договор №: Д-ОП-56 От дата: 2016-05-30 2017-05-22 14:02:09
Плащане по договор №: Д-ОП-56 От дата: 2016-05-30 2017-05-22 14:02:40
Плащане по договор №: Д-ОП-56 От дата: 2016-05-30 2017-05-22 14:03:19
Плащане по договор №: Д-ОП-56 От дата: 2016-05-30 2017-05-22 14:03:43
Плащане по договор №: Д-ОП-56 От дата: 2016-05-30 2017-05-22 14:04:10
Плащане по договор №: Д-ОП-56 От дата: 2016-05-30 2017-07-11 13:53:28
Плащане по договор №: Д-ОП-56 От дата: 2016-05-30 2017-08-04 08:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-56 От дата: 2016-05-30 2017-08-22 09:03:55
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-56 2017-07-05 11:50:00

<-- Обратно към поръчки