Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински изделия за нужите на „Клиника по диализно лечение” към УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-02-26 16:33:29
№ 20160225vEQW2767325

Описание:

Настоящата публична покана е за доставка на медицински изделия за нужите на „Клиника по диализно лечение” към УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя.

Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия.

Предлаганите медицински изделия следва да отговарят на изискванията на ЗМИ.

В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка.


Документи
34412016261602_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП 2016-03-15 16:15:00
Договор № Д-ОП-36 От дата: 2016-03-17 2016-03-30 15:15:00
Плащане по договор №: Д-ОП-36 От дата: 2016-03-17 2017-05-22 13:33:48
Плащане по договор №: Д-ОП-36 От дата: 2016-03-17 2017-05-22 13:34:15
Плащане по договор №: Д-ОП-36 От дата: 2016-03-17 2017-05-22 13:34:44
Плащане по договор №: Д-ОП-36 От дата: 2016-03-17 2017-05-22 13:35:06
Плащане по договор №: Д-ОП-36 От дата: 2016-03-17 2017-05-22 13:35:42
Плащане по договор №: Д-ОП-36 От дата: 2016-03-17 2017-05-22 13:36:07
Плащане по договор №: Д-ОП-36 От дата: 2016-03-17 2017-12-01 08:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-36 От дата: 2016-03-17 2017-12-01 08:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-36 От дата: 2016-03-17 2017-12-01 08:40:00
Договор № Д-ОП-37 От дата: 2016-03-17 2016-03-30 15:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-37 От дата: 2016-03-17 2016-07-04 14:09:00
Плащане по договор №: Д-ОП-37 От дата: 2016-03-17 2016-07-04 14:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-37 От дата: 2016-03-17 2016-07-04 14:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-37 От дата: 2016-03-17 2016-08-04 09:57:00
Плащане по договор №: Д-ОП-37 От дата: 2016-03-17 2016-08-04 09:58:00
Договор № Д-ОП-38 От дата: 2016-03-17 2016-03-30 15:31:04
Плащане по договор №: Д-ОП-38 От дата: 2016-03-17 2017-07-11 15:17:58
Плащане по договор №: Д-ОП-38 От дата: 2016-03-17 2017-07-11 15:20:20
Плащане по договор №: Д-ОП-38 От дата: 2016-03-17 2017-07-11 15:20:54
Плащане по договор №: Д-ОП-38 От дата: 2016-03-17 2017-07-11 15:21:23
Плащане по договор №: Д-ОП-38 От дата: 2016-03-17 2017-10-16 12:58:46
Плащане по договор №: Д-ОП-38 От дата: 2016-03-17 2017-10-16 12:59:10
Плащане по договор №: Д-ОП-38 От дата: 2016-03-17 2017-10-16 13:00:01
Плащане по договор №: Д-ОП-38 От дата: 2016-03-17 2017-10-16 13:00:28
Плащане по договор №: Д-ОП-38 От дата: 2016-03-17 2017-10-16 13:00:52
Плащане по договор №: Д-ОП-38 От дата: 2016-03-17 2017-10-16 13:01:14
Плащане по договор №: Д-ОП-38 От дата: 2016-03-17 2017-10-16 13:01:44
Плащане по договор №: Д-ОП-38 От дата: 2016-03-17 2017-12-01 09:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-38 От дата: 2016-03-17 2018-10-29 11:15:00
Договор № Д-ОП-39 От дата: 2016-03-17 2016-03-30 15:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-39 От дата: 2016-03-17 2017-01-10 14:54:11
Плащане по договор №: Д-ОП-39 От дата: 2016-03-17 2017-01-10 14:54:44
Плащане по договор №: Д-ОП-39 От дата: 2016-03-17 2017-01-10 14:55:10
Плащане по договор №: Д-ОП-39 От дата: 2016-03-17 2017-01-10 14:55:42
Плащане по договор №: Д-ОП-39 От дата: 2016-03-17 2017-01-10 14:56:14
Плащане по договор №: Д-ОП-39 От дата: 2016-03-17 2017-01-10 14:56:44
Плащане по договор №: Д-ОП-39 От дата: 2016-03-17 2017-01-10 14:57:16
Плащане по договор №: Д-ОП-39 От дата: 2016-03-17 2017-01-10 14:59:01
Плащане по договор №: Д-ОП-39 От дата: 2016-03-17 2017-02-15 08:55:14
Плащане по договор №: Д-ОП-39 От дата: 2016-03-17 2017-02-15 08:56:21
Плащане по договор №: Д-ОП-39 От дата: 2016-03-17 2017-02-15 09:03:49
Плащане по договор №: Д-ОП-39 От дата: 2016-03-17 2017-02-15 09:05:01
Плащане по договор №: Д-ОП-39 От дата: 2016-03-17 2017-02-15 09:05:51
Плащане по договор №: Д-ОП-39 От дата: 2016-03-17 2017-02-15 09:06:26
Плащане по договор №: Д-ОП-39 От дата: 2016-03-17 2017-02-15 09:07:14
Плащане по договор №: Д-ОП-39 От дата: 2016-03-17 2017-02-15 09:07:40

<-- Обратно към поръчки