Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

СМР ПО СГРАДНИЯ ФОНД НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-03-17 15:45:30
№ 20160316SWnB2783849

Описание:

Предмет на настоящата открита процедура е определяне на изпълнител/строител, на когото да се възложи изпълнението на възникнали строително – монтажни работи на сградите на болничното заведение.  

СМР се изпълняват в условията на «работеща болница». Това означава работа при определено утежнени условия, което участникът е длъжен предварително да оцени. За всяко конкретно СМР, програмата на строителните дейности за деня ежедневно се съгласува с ръководството на съответната клиника. Тези СМР ще се извършват след възникнала  необходимост и при наличие на разрешение за извършването им, издадено по съответния ред от Изпълнителния директор. Окончателната стойност на всяко СМР по тази поръчка, се определя на база двустранно приета и заверена Предварителна оферта за обекта, представляваща количествено-стойностна сметка, в която видовете и количествата предвидени работи са определени на база задание,  оглед и замерване, извършени от Изпълнителя. Така определената стойност на СМР и срока за извършването му се фиксират във Възлагателно писмо, с което работата по обекта стартира. 


Документи
48552016171503_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2016-04-21 11:00:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2016-05-25 14:35:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2016-06-03 12:45:00
Решение за избор на изпълнител 2016-06-03 12:45:00
информация за сключен договор 2016-07-18 16:10:00
Обявление за приключване на договор 2022-12-29 13:38:00
Договор № Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2016-07-18 16:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2016-08-12 08:17:22
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2016-08-12 08:19:53
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2016-09-12 11:06:20
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2016-10-11 12:54:26
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2016-10-26 11:33:43
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-01-12 08:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-01-18 15:25:56
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-04-02 09:35:00
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-04-21 09:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-05-22 10:55:58
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-05-29 12:28:11
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-05-29 13:32:08
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-07-11 14:30:32
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-07-13 15:22:17
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-07-13 15:23:14
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-08-21 12:58:00
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-08-04 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-08-21 13:01:01
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-08-21 13:01:32
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-08-21 14:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-08-31 10:37:15
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-08-31 10:37:56
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-10-12 09:45:00
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-10-13 15:53:56
Плащане по договор №: Д-ОП-102 От дата: 2016-07-08 2017-10-13 16:12:53

<-- Обратно към поръчки