Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“ПНЕВМАТИЧНА ВАКУУМНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-03-28 16:03:01
№ 20160328hMVc2790563

Описание:

Настоящата поръчка е за доставка, проектиране и монтаж на пневматична вакуумна транспортна система за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД. Предметът на поръчката включва проектиране, доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, обучение на персонала, гаранциoнен срок и гаранционно обслужване на системата. Пневматичната вакуумна транспортна система следва да е специализирана за работа в болнично заведение, позволяваща преноса между различните клиники и структури на болницата на кръвни и лабораторни проби, лекарства, рентгенови снимки, документация и други материали. За изграждането й, участниците следва да разработят и представят Идеен проект за тръбния път, оформянето на вътреболничното пространство и разположението на станциите на системата. Проектирането и изграждането на пневматичната вакуумна транспортна система на територията на УПИ I в кв. 387, с номер 1001.887, находящ се в гр.София, ЕКАТТЕ 68134, община Столична, област София-град, район Триадица, ще трябва да свърже  Клиники и структури на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, посочени в предмета на поръчката от документацията за участие.Документи
59392016281603_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП 2016-05-16 14:40:00
Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП 2016-06-14 14:50:00
Протокол по чл.72, ал.1 от ЗОП 2016-06-20 16:50:00
Решение за избор на изпълнител 2016-06-20 16:50:00
информация за сключен договор 2016-08-09 12:35:00
Договор № Д-ОП-108 От дата: 2016-08-03 2016-08-09 12:35:00
Плащане по договор №: Д-ОП-108 От дата: 2016-08-03 2017-05-05 09:15:00

<-- Обратно към поръчки