Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, извършване на услуга „СОД“ и „Охрана на ценни пратки”

Тип поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Дата: 2016-06-14 16:59:58
№ 20160614ItfQ2873281

Описание:

Услугата включва осигуряване на денонощна физическа охрана /невъоръжена - без служебно късо и дълго бойно оръжие/ на движимото и недвижимо имущество с цел осигуряване на сигурност и ред в дейността на лечебното заведение, недопускане на действия, представляващи заплаха за националната сигурност, терористични и криминални прояви, т.ч. осъществяване на пропускателния режим и извършване на услуга “СОД” на медицинския комплекс, включващ сградния фонд и прилежащите територии на ул. „Св. Г. Софийски” № 1, както  и охрана на ценни пратки.

Изискванията към поръчката са определени въз основа на изготвен и утвърден от Изпълнителния директор на лечебното заведение „Правилник за организацията на мероприятия по сигурността, охраната и пропускателния режим на територията на УМБАЛ „Александровска" ЕАД и отразяват изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Закона за МВР, Закона за частната охранителна дейност и съответната подзаконова нормативна уредба.


Документи
11472016141706_Pokana_1774.rar
11542016141706_Pokana_1775.rar
12022016141706_Pokana_1776.rar
12122016141706_Решение 3_185.pdf

ПубликацияДата
Протокол по чл.67, ал.2 от ППЗОП 2016-07-01 10:45:00
Протокол по чл.67, ал.2 от ППЗОП 2016-07-01 10:45:00
Протокол по чл.67, ал.2 от ППЗОП 2016-07-01 10:45:00
Доклад по чл. 67, ал.6 от ППЗОП 2016-07-01 10:45:00
Решение за избор на изпълнител 2016-07-01 10:45:00
Обявление за възложена поръчка 2016-08-09 14:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-01-15 16:30:00
Договор № Д-ОП-104 От дата: 2016-07-19 2016-08-09 14:40:00
Плащане по договор №: Д-ОП-104 От дата: 2016-07-19 2017-03-07 15:18:04
Плащане по договор №: Д-ОП-104 От дата: 2016-07-19 2017-07-11 15:00:47
Плащане по договор №: Д-ОП-104 От дата: 2016-07-19 2017-11-22 15:24:24
Плащане по договор №: Д-ОП-104 От дата: 2016-07-19 2017-11-22 15:25:38
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Д-ОП-104 2017-09-14 09:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, извършване на услуга „СОД“ и „Охрана на ценни пратки” 0000-00-00 00:00:00

<-- Обратно към поръчки