Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на стерилни конци, игли и принадлежности за хирургически шевове" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-06-27 10:57:00
№ 20160622RQaW2899462

Описание:

Предметът на настоящата поръчка е за доставка на медицински изделия - стерилни конци, игли и принадлежности за хирургически шевове за нужите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД. Видовете, характеристиките и количествата на медицинските изделия по обособени позиции, са подробно описани в приложената към документацията за участие „Техническа спецификация” – Приложение №1. Позициите в настоящата поръчка са разделени на обособени – затворени и обособени – отворени. По отношение на  обособени позиции, отбелязани в техническата спецификация като затворени, участникът следва да оферира всички подпозиции, включени в обособената позиция. За обособени позиции, отбелязани като отворени, възложителят е предвидил възможност да се оферират отделни номенклатурни единици от обособената позиция. Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя. Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 24 месеца. Предлаганите медицински изделия следва да отговарят на изискванията на ЗМИ. 


Документи
12252016281106_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2016-07-11 11:00:00
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2016-08-19 14:30:00
Съобщение на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2016-10-12 14:40:00
Протокол 2 2016-10-27 16:30:00
Доклад на осн. чл.103, ал.3 от ЗОП 2016-10-27 16:30:00
Решение за избор на изпълнители 2016-10-27 16:30:00
Частично прекратяване 2016-10-27 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2016-12-12 11:40:00
Обявление за приключване на договор 2018-12-03 11:56:00
Обявление за приключване на договор 2019-02-13 16:27:00
Обявление за приключване на договор 2019-05-15 16:04:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-29 15:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-29 16:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-10-23 12:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-04-21 10:35:00
Договор № 146 От дата: 2016-11-28 2016-12-12 14:05:00
Договор № 150 От дата: 2016-11-28 2016-12-12 14:55:00
Плащане по договор №: 150 От дата: 2016-11-28 2017-05-22 14:42:00
Договор № 144 От дата: 2016-11-28 2016-12-12 15:00:00
Плащане по договор №: 144 От дата: 2016-11-28 2017-11-14 16:47:58
Договор № 149 От дата: 2016-11-28 2016-12-12 15:00:00
Договор № 147 От дата: 2016-11-28 2016-12-12 16:08:49
Договор № 152 От дата: 2016-12-05 2016-12-12 16:00:00
Договор № 145 От дата: 2016-11-28 2016-12-12 16:13:18
Плащане по договор №: 145 От дата: 2016-11-28 2017-11-15 11:51:58
Плащане по договор №: 145 От дата: 2016-11-28 2017-11-15 12:24:42
Плащане по договор №: 145 От дата: 2016-11-28 2017-11-17 08:33:04
Плащане по договор №: 145 От дата: 2016-11-28 2017-11-17 08:46:38
Плащане по договор №: 145 От дата: 2016-11-28 2017-11-17 08:47:14
Договор № 148 От дата: 2016-11-28 2016-12-12 16:05:00

<-- Обратно към поръчки