Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински изделия - имплантируеми подкожно портове за постоянен венозен достъп и продължителни инфузии, имплантируеми порт сетове за съдов достъп, системи за венозен достъп и филтри за обезлевкоцитяване на кръвни продукти” за нуждите на У

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-06-24 16:02:56
№ 20160624uhQK2904263

Описание:

Предметът на настоящата поръчка е за доставка на медицински изделия - имплантируеми подкожно портове за постоянен венозен достъп и продължителни инфузии, имплантируеми порт сетове за съдов достъп, системи за венозен достъп  и  филтри за обезлевкоцитяване на кръвни продукти” за нуждите на УМБАЛ  “Александровска” ЕАД, разделени в 4 обособени позиции. Видовете, характеристиките и количества на медицинските изделия по обособените позиции, са подробно в техническата спецификация от документацията за участие.Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя.  Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 12 месеца. Предлаганите медицински изделия следва да отговарят на изискванията на ЗМИ. 


Документи
04312016241606_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2016-08-15 15:00:00
Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП 2016-08-15 16:05:00
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП 2016-08-23 15:50:00
Доклад на осн. 103, ал.3 от ЗОП 2016-08-23 15:55:00
Решение за избор на изпълнители 2016-08-23 16:00:00
Прекратяване 2016-08-23 16:05:00
Обявление за възложена поръчка 2016-09-20 13:45:00
Информация за изпълнението на договор 2017-10-16 16:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-02-12 16:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-10-10 16:30:00
Договор № 117 От дата: 2016-09-19 2016-09-20 13:45:00
Договор № 118 От дата: 2016-09-19 2016-09-20 13:50:00
Договор № 119 От дата: 2016-09-19 2016-09-20 13:50:00

<-- Обратно към поръчки