Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт и реконструкция на Клиника по кардиология и Клиника по хирургия "Проф. Станишев" при УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-07-01 11:39:00
№ 20160701CdTa2925916

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва ремонт и реконструкция на част от Клиника по кардиология и Клиника по хирургия. В рамките на сграда „Втори хирургичен блок“ ще се реконструират и ремонтират част от помещенията на Клиника по кардиология и част от помещенията на Клиника по хирургия в масивна сграда със стоманобетонова конструкция и тухлени ограждащи и преградни зидове, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ I), кв. 387, местност бул. България, попадаща в обхвата на терена на Медицинска академия.


Документи
11382016011607_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2016-07-11 17:05:00
Отговор на въпрос 2016-07-11 17:05:00
Отговор на въпрос 2016-07-15 15:20:00
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2016-08-11 16:05:00
Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП 2016-11-10 15:45:00
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП 2016-11-21 15:35:00
Решение за избор на изпълнител 2016-11-21 15:35:00
Обявление за възложена поръчка 2017-05-25 12:10:00
Договор № 56 От дата: 2017-05-15 2017-05-25 12:23:00

<-- Обратно към поръчки