Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на лекарствени продукти" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-08-03 10:30:00
№ 20160721uzeC2963175

Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва  доставка на лекарствени продукти за нуждите на  УМБАЛ „Александровска” ЕАД по видове и спецификации, описани в приложение "Лекарствена листа" - неразделна част от документацията за участие.

Позициите в настоящата поръчка са разделени на обособени – затворени и обособени – отворени. По отношение на  обособени позиции, отбелязани в приложение "Лекарствена листа"  като затворени, участникът следва да оферира всички подпозиции, включени в обособената позиция. За обособени позиции, отбелязани като отворени, възложителят е предвидил възможност да се оферират отделни номенклатурни единици от обособената позиция.

Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид лекарствени продукти, за срока на договора – 24 месеца.

Начин на плащане: съгласно проекта на договора. 


Документи
33492016031008_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2016-09-02 16:45:00
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2016-10-03 16:00:00
Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП 2016-10-10 15:20:00
Решение за изменение 2016-10-14 10:20:00
Протокол № 2 2016-10-20 16:05:00
Частично прекратяване 2016-10-20 16:05:00
Обявление за възложена поръчка 2016-11-25 17:00:00
Обявление за възложена поръчка 2016-12-09 12:35:00
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП - по обособена позиция №30 2017-01-30 14:45:00
Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП 2017-01-30 15:35:00
Протокол 2 по обособена позиция №30 2017-02-20 16:10:00
Доклад на осн. чл.103, ал.3 от ЗОП по обособена позиция №30 2017-02-20 16:15:00
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция №30 2017-02-20 16:20:00
Обявление за възложена поръчка 2017-03-10 13:19:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-09-24 15:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-09-24 15:50:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2019-09-27 10:20:00
Доклад по чл.103,ал.3 от ЗОП 2016-10-20 16:10:00
Решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП 2016-10-20 16:15:00
Обявление за приключване на договор 2020-01-28 14:33:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-03-23 16:15:00
Обявление за приключване на договор 2020-04-29 15:48:00
Обявление за приключване на договор 2020-08-26 16:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-06-22 14:45:00
Обявление за приключване на договор 2022-01-19 15:25:00
Договор № 122 От дата: 2016-10-27 2016-11-25 17:00:00
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-09-29 08:15:00
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:21:04
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:22:01
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:22:48
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:23:30
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:24:14
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:24:49
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:25:18
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:25:43
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:26:22
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:27:07
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:27:34
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:28:02
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:28:37
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:29:14
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:29:48
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:30:25
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:30:50
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:31:21
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:31:47
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:32:25
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:33:02
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:33:30
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:33:58
Плащане по договор №: 122 От дата: 2016-10-27 2017-10-16 11:34:25
Договор № 129 От дата: 2016-11-21 2016-11-25 17:05:00
Договор № 130 От дата: 2016-11-21 2016-11-25 17:10:00
Договор № 131 От дата: 2016-11-21 2016-11-25 17:20:00
Договор № 143 От дата: 2016-11-28 2016-12-09 12:40:00
Плащане по договор №: 143 От дата: 2016-11-28 2017-09-29 08:15:00
Плащане по договор №: 143 От дата: 2016-11-28 2017-09-29 08:50:00
Плащане по договор №: 143 От дата: 2016-11-28 2017-11-17 09:50:59
Плащане по договор №: 143 От дата: 2016-11-28 2017-11-17 09:51:37
Плащане по договор №: 143 От дата: 2016-11-28 2017-11-17 09:52:06
Плащане по договор №: 143 От дата: 2016-11-28 2017-11-17 09:53:12
Договор № 141 От дата: 2016-11-28 2016-12-09 12:45:00
Договор № 132 От дата: 2016-11-23 2016-12-09 12:50:00
Договор № 20 От дата: 2017-02-28 2017-03-10 13:20:00

<-- Обратно към поръчки