Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на лекарствени продукти за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа, лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и обезболяване” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-08-26 10:36:56
№ 20160823baFp3007501

Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва доставка на лекарствени продукти за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа, лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и обезболяване, за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, разделени в 16 обособени позиции.

Видовете, характеристиките и количества на лекарствените продукти по обособените позиции, са подробно описани в приложение Техническа спецификация - неразделна част от документацията за участие.

Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя.

Участниците следва да оферират всички подпозиции, включени в съответната обособена позиция.

Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид лекарствени продукти.

Начин на плащане: съгласно проекта на договора. 


Документи
44022016261008_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2016-10-06 14:25:00
Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП 2016-10-10 15:15:00
Протокол № 2 2016-10-20 16:00:00
Обявление за възложена поръчка 2016-12-07 10:20:00
Обявление за приключване на договор 2018-12-03 12:05:00
Обявление за изменение 2019-05-17 14:43:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-10-21 16:15:00
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 2016-10-20 16:05:00
Решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП 2016-10-20 16:10:00
Частично прекратяване 2016-10-20 16:20:00
Обявление за приключване на договор 2019-12-27 15:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-29 15:50:00
Обявление за приключване на договор 2020-04-29 16:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-04-21 10:30:00
Обявление за приключване на договор 2022-01-19 15:30:00
Договор № 138 От дата: 2016-11-28 2016-12-07 11:00:00
Договор № 137 От дата: 2016-11-28 2016-12-07 11:05:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2016-11-28 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: 137 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 13:16:26
Плащане по договор №: 137 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 13:16:58
Плащане по договор №: 137 От дата: 2016-11-28 2017-11-17 09:43:22
Плащане по договор №: 137 От дата: 2016-11-28 2017-11-17 09:44:02
Договор № 135 От дата: 2016-11-28 2016-12-07 11:10:00
Плащане по договор №: 135 От дата: 2016-11-28 2017-07-11 13:59:34
Плащане по договор №: 135 От дата: 2016-11-28 2017-09-29 08:00:00
Плащане по договор №: 135 От дата: 2016-11-28 2017-09-29 08:05:00
Договор № 136 От дата: 2016-11-28 2016-12-07 11:15:00
Плащане по договор №: 136 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 11:35:19
Плащане по договор №: 136 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 11:36:04
Плащане по договор №: 136 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 11:36:30
Плащане по договор №: 136 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 11:40:25
Плащане по договор №: 136 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 11:40:55
Плащане по договор №: 136 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 11:41:21
Плащане по договор №: 136 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 11:41:54
Плащане по договор №: 136 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 11:42:21
Плащане по договор №: 136 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 11:42:47
Плащане по договор №: 136 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 11:43:28
Плащане по договор №: 136 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 11:43:58
Плащане по договор №: 136 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 11:44:27
Плащане по договор №: 136 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 11:45:06
Плащане по договор №: 136 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 11:45:33
Плащане по договор №: 136 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 11:46:02
Плащане по договор №: 136 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 11:46:33
Плащане по договор №: 136 От дата: 2016-11-28 2017-10-16 11:47:01
Договор № 139 От дата: 2016-11-28 2016-12-07 11:20:00
Договор № 140 От дата: 2016-11-28 2016-12-07 11:25:00
Договор № 142 От дата: 2016-11-28 2016-12-07 11:30:00

<-- Обратно към поръчки