Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-08-29 14:51:17
№ 20160829CwWP3015178

Описание:Документи
50592016291408_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2016-09-01 09:30:00
Отговор на въпрос 2016-09-02 12:30:00
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 2016-10-27 11:50:00
Договор № Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2016-11-11 09:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2016-12-12 09:43:44
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-01-11 15:35:16
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-01-11 15:36:06
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-01-11 15:36:47
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-01-12 08:45:14
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-04-28 10:50:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-04-28 09:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-04-28 13:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-04-28 09:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-04-28 08:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-04-28 10:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-04-28 13:35:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-04-28 09:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-04-28 08:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-05-25 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-05-25 08:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-05-25 08:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-05-25 08:15:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-06-05 11:25:28
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-06-05 11:26:43
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-06-05 11:27:23
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-06-05 11:27:52
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-06-05 11:28:27
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-06-05 11:28:57
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-06-05 11:29:28
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-07-05 11:29:13
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-07-05 14:51:20
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-07-05 14:52:21
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-07-05 14:52:49
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-07-05 14:53:17
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-07-05 14:53:42
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-07-05 14:54:13
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-07-05 14:54:38
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-07-05 14:55:10
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-07-05 14:55:34
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:13:20
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:18:35
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:19:02
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:19:26
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:19:52
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:20:20
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:20:45
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:21:13
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:21:35
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:22:01
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:22:26
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:22:53
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:23:16
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:23:45
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:24:13
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:24:39
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:25:06
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-08-21 16:25:34
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 09:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:15:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:15:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:15:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:20:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:25:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 08:30:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 09:00:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 09:05:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 09:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-09-29 09:10:00
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-10-16 15:39:03
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-10-16 15:39:48
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-10-16 15:40:20
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-10-16 15:40:50
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-10-16 15:41:17
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-10-16 15:41:57
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-10-16 15:42:17
Плащане по договор №: Д-ОП-128 От дата: 2016-11-09 2017-10-16 15:43:00

<-- Обратно към поръчки