Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински изделия - филтри за обезлевкоцитяване на кръвни продукти” за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД“

Тип поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Дата: 2016-09-15 13:04:44
№ 20160910FOLd3042047

Описание:

Предметът на настоящата поръчка е за доставка на медицински изделия - филтри за обезлевкоцитяване на кръвни продукти” за нуждите на УМБАЛ  “Александровска” ЕАД.

Видовете, характеристиките и количества на медицинските изделия, са подробно описани в посочената в документацията за участие техническа спецификация.

Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя.

Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 12 месеца.

         Предлаганите медицински изделия следва да отговарят на изискванията на ЗМИ.


Документи
36462016151509_Dokumentazia.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл.67, ал.2 от ППЗОП 2016-10-04 13:05:00
Доклад на осн. 67, ал.6 от ППЗОП 2016-10-04 13:05:00
Решение за избор на изпълнител 2016-10-04 13:05:00
Обявление за възложена поръчка 2016-10-18 11:40:00
Обявление за приключване на договор 2017-11-13 16:25:00
Договор № 120 От дата: 2016-10-14 2016-10-18 11:40:00

<-- Обратно към поръчки