Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД и избор на координатор на балансираща група”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-10-07 11:13:32
№ 20160930yvoz3052546

Описание:

Настоящата поръчка е за доставка на нетна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД и избор на координатор на балансираща група.

Предметът на поръчката включва доставка на нетна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за 15 броя обекти, находящи се в УМБАЛ „Александровска” ЕАД- гр. София, кв. Княжево – сграда на лечебното заведение и гр. Банкя - „Дом за възрастни хора и дневен център „Александровска” ЕАД, включване на обектите в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на балансиращата група, поемане на отговорността за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия.


Документи
17182016071110_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2016-10-24 11:20:00
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 2016-11-16 16:00:00
Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП 2016-11-16 16:30:00
Протокол 2 2016-11-25 15:05:00
Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП 2016-11-25 15:05:00
Решение за избор на изпълнител 2016-11-25 15:05:00
Обявление за възложена поръчка 2017-01-20 13:15:00
Обявление за приключване на договор 2019-04-22 14:51:00
Договор № 10 От дата: 2017-01-16 2017-01-20 13:15:00

<-- Обратно към поръчки