Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка чрез покупка на изплащане на електрофизиологична лаборатория за нуждите на Клиниката по кардиология на УМБАЛ "Александровска" ЕАД"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-10-24 10:27:00
№ 20161013jysE3085304

Описание:

Настоящата поръчка е за доставка чрез покупка на изплащане на оборудване за електрофизиологична лаборатория със спецификация, посочена в документацията за участие. Поръчката включва доставка, монтаж, настройки и тестове, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицинското оборудване. Място на доставка на оборудването: УМБАЛ “Александровска” ЕАД - “Клиника по кардиология”.


Документи
29012016241010_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 2016-12-08 12:45:00
Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП 2017-01-05 14:30:00
Протокол 2 2017-01-16 15:40:00
Доклад на осн. 103, ал.3 от ЗОП 2017-01-16 15:42:00
Решение за избор на изпълнител 2017-01-16 15:45:00
Договори за подизпълнение 2017-02-20 16:20:00
Обявление за възложена поръчка 2017-02-20 16:00:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-10-23 12:15:00
Договор № 19 От дата: 2017-02-13 2017-02-20 16:15:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2017-02-13 2017-06-05 11:15:58

<-- Обратно към поръчки