Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Пазарни консултации, съобщения и др.

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хигиенни материали” за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-11-08 16:38:02
№ 20161102RkFc3111893

Описание:

Предметът на настоящата поръчка е за доставка на хигиенни материали за нуждите на УМБАЛ  “Александровска” ЕАД, разделени в 10 обособени позиции.

Видовете, характеристиките и количества на хигиенните материали по обособените позиции, са подробно описани в посочената в документацията за участие техническа спецификация.

Обособени позиции №1 и №3  са запазени за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като артикулите, предмет на посочените обособени позиции, са включени в списъка по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП.


Документи
39272016081611_Документация за участие.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2016-11-15 16:45:00
Отговор на въпрос 2016-11-17 11:00:00
Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП 2017-01-04 17:10:00
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП 2017-01-10 17:00:00
Решение за избор на изпълнители 2017-01-10 17:00:00
Частично прекратяване 2017-01-10 17:00:00
Обявление за възложена поръчка 2017-01-30 14:10:00
Прекратяване 2017-05-15 16:50:00
Прекратяване 2017-12-15 16:25:00
Обявление за приключване на договор 2019-05-15 16:01:00
Договор № 14 От дата: 2017-01-26 2017-01-30 16:00:00
Договор № 15 От дата: 2017-01-26 2017-01-30 16:05:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-01-26 2017-05-10 14:56:13
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-01-26 2017-05-10 14:57:23
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-01-26 2017-05-10 14:58:22
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-01-26 2017-05-29 15:06:00
Договор № 16 От дата: 2017-01-27 2017-01-30 16:10:00

<-- Обратно към поръчки